Object

Title: Niemcy wobec Włoch w pierwszej fazie II wojny światowej (wrzesień 1939 – czerwiec 1940 r.)

Creator:

Żerko, Stanisław (1961- )

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 2 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 73-98 ; Summary in English.

Abstract:

The purpose of the study is to present the policy of Germany towards Italy in the period between the German assault on Poland on 1 September 1939 and the Italy’s accession to war on 10 June 1940. It was a difficult period for the bilateral relations because of the Mussolini’s decision not to join the war (non-belligeranza) despite alliances with Germany. Additional difficulties were caused by strengthening of the German-Soviet relations, especially the attack of the USSR on Finland. The German-Italian relations improved only after Mussolini expressed his readiness to join the war relatively quickly.

References:

Azeau H., La guerre franco-italienne. Juin 1940, Paris 1967. ; Batowski H., Agonia pokoju i początek wojny. Sierpień – wrzesień 1939, Poznań 1984. ; Cliadakis H., Neutrality and War in Italian Policy 1939–40, „Journal of Contemporary History” 1974, nr 9. ; Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, t. III: Der Mittelmeerraum und Südosteuropa, Stuttgart 1984. ; Goeschel Ch., Mussolini and Hitler. The Forging of the Fascist Alliance, New Haven–London 2018. ; Gooch J., Mussolini and his Generals. The Armed Forces and Facist Foreign Policy, 1922–1940, Cambridge 2007. ; Joseph F., Wojny Mussoliniego, tłum. K. Janicki, Warszawa 2012. ; Knox M., Hitler’s Italian Allies. Royal Armed Forces, Fascist Regime, and the War of 1940–1943, Cambridge 2000. ; Koszel B., Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933–1941, Poznań 1987. ; Mack Smith D., Mussolini, Warszawa 1994. ; Marzari F., Projects for an Italian-led Balkan Bloc of Neutrals, September-December 1939, „Historical Journal” 1970, nr 13. ; Rauscher W., Hitler und Mussolini. Macht, Krieg und Terror, Graz–Wien–Köln 2001. ; Rintelen E. von, Mussolini als Bundesgenosse. Erinnerungen des deutschen Militärattachés in Rom 1936–43, Tübingen–Stuttgart 1951. ; Rochat G., Włochy na wojnie 1935–1943. Od podboju Etiopii do klęski, tłum. D. Jednorowski, Oświęcim 2018. ; Schlie U., Kein Frieden mit Deutschland. Die geheimen Gespräche im Zweiten Weltkrieg 1939–1941, München–Berlin 1994. ; Schütt W., Der Stahlpakt und Italiens „Nonbelligeranza” 1938–1940, „Wehrwissenschaftliche Rundschau” 1958, nr 8. ; Siebert F., Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg, Frankfurt a. M.–Bonn 1962. ; Sierpowski S., Niemcy w polityce włoskiej w latach 1939–1940, w: idem, Studia z historii Włoch XX wieku, Poznań 2012, s. 357–415. ; Sierpowski S., Stosunki polsko-włoskie 1918–1940, Warszawa 1975. ; Strzałka K., Między przyjaźnią a wrogością. Z dziejów stosunków polsko-włoskich (1939–1945), Kraków 2001. ; Weinberg G.L., Wizje zwycięstwa. Nadzieje ośmiu przywódców z czasów drugiej wojny światowej, tłum. R. Dymek, Warszawa 2007. ; Żerko S., Niemiecka polityka zagraniczna 1933–1939, Poznań 2005.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

2

Start page:

73

End page:

98

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:135722 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.2.04

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information