Object

Title: Obraz intelektualisty we współczesnym dyskursie filmowym lat 1968–1990

Creator:

Domke, Radosław (1981- )

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 2 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 155-181 ; Summary in English.

Abstract:

In the article, I am going to present the image of Polish intellectual based on selected film motifs. The cinema of the Polish People’s Republic created a distinct type of Polish intellectual who appeared in many films. He was not, however, a homogenous type, since a noble assistant or professor was contrasted with a cynical associate professor. I will try to capture the common features and answer the question whether it is possible to talk about a specific, consistent image of an intellectual in the then Polish People’s cinema, or whether the discussed types differ from each other.

References:

Białous M., Inteligent centralnie planowany? Obrazy inteligencji w polskim filmie fabularnym okresu PRL, „Ikonosfera. Studia z Socjologii i Antropologii Obrazu” 2011, nr 3. ; Bobiński W., W oczekiwaniu na szkołę przyszłości. O trudnej obecności filmu w edukacji polonistycznej, w: Zoom 9. Kino w zbliżeniu. Widz w świece kultury filmowej, red. A. Kołodziejczak, D. Gołębiowska, J. Mostowska i in., Łódź 2018, s. 31–41. ; Coser L., Społeczne funkcje konfliktu, w: Socjologia ogólna. Wybór tekstów, t. II, red. M. Malikowski, S. Marczuk, Tyczyn 1997, s. 184–188. ; Dabert D., Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki, Poznań 2003. ; Dabert D., Konstrukcja aluzyjna „Barw ochronnych” Krzysztofa Zanussiego, w: Widziane po latach. Analizy i interpretacje filmu polskiego, red. M. Hendrykowska, Poznań 2000, s. 149–166. ; Domański H., Polska klasa średnia, Wrocław 2002. ; Domke R., „Murzyn, Żyd i Arab”, czyli ksenofobia, rasizm i inność w kinie późnego PRL, w: O Polsce Ludowej – wybrane zagadnienia, red. B.A. Nowak, K. Maciąg, Lublin 2017, s. 85–97. ; Dondziłło Cz., Retman contra siłaczka, „Film” 1973, nr 44. ; Fidelis M., Młodość, nowoczesność i świat. Polska młodzież u progu „długich lat sześćdziesiątych”, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa– Kraków 2017, s. 13–41. ; Gwóźdź A., Nowa Fala w Polsce albo wola (nowoczesnego) stylu w polskim kinie, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 43–74. ; Kulas P., Śpiewak P., Czy pojęcie inteligencji jest nam dzisiaj potrzebne?, w: Od inteligencji do postinteligencji. Wątpliwa hegemonia, red. P. Kulas, P. Śpiewak, Warszawa 2018, s. 7–18. ; Kurz I., Pomieszanie języków. Kultowe (dziś) komedie z początku lat 70., w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 193–207. ; Lubelski T., Trzy fazy polskiej Nowej Fali: Konwicki – Skolimowski – Zanussi, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 75–94. ; Lubelski T., Wajda, Wrocław 2006. ; Luter A. ks., Kino wiecznie młode, Warszawa 2015. ; Misiak A., Kinematograf kontrolowany, Kraków 2006. ; Molik W., Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009. ; Osęka P., Marzec ’68, Kraków 2008. ; Skotarczak D., Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004. ; Szczepańska A., Do granic negocjacji. Historia Zespołu Filmowego „X” Andrzeja Wajdy (1972–1983), tłum. E. Lubelska, Kraków 2017. ; Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003. ; Wach M., Esej jako gatunek filmowy Nowych Fal: Kluge – Zanussi – Makavejev, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 255–279. ; Werner M., W zwierciadle wspomnień, w: S. Zawiśliński, Kieślowski. Życie po życiu. Pamięć, Warszawa 2007, s. 214–215. ; Witek P., Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016. ; Ziemkowska K., O prekursorach inteligencji polskiej, w: Inteligencja XIX i XX w., t. V, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1987, s. 9–31.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

2

Start page:

155

End page:

181

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:135725 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.2.07

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information