Object

Title: Obraz intelektualisty we współczesnym dyskursie filmowym lat 1968–1990

Creator:

Domke, Radosław (1981– )

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 2 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 155-181 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In the article, I am going to present the image of Polish intellectual based on selected film motifs. The cinema of the Polish People’s Republic created a distinct type of Polish intellectual who appeared in many films. He was not, however, a homogenous type, since a noble assistant or professor was contrasted with a cynical associate professor. I will try to capture the common features and answer the question whether it is possible to talk about a specific, consistent image of an intellectual in the then Polish People’s cinema, or whether the discussed types differ from each other.

References:

Białous M., Inteligent centralnie planowany? Obrazy inteligencji w polskim filmie fabularnym okresu PRL, „Ikonosfera. Studia z Socjologii i Antropologii Obrazu” 2011, nr 3.
Bobiński W., W oczekiwaniu na szkołę przyszłości. O trudnej obecności filmu w edukacji polonistycznej, w: Zoom 9. Kino w zbliżeniu. Widz w świece kultury filmowej, red. A. Kołodziejczak, D. Gołębiowska, J. Mostowska i in., Łódź 2018, s. 31–41.
Coser L., Społeczne funkcje konfliktu, w: Socjologia ogólna. Wybór tekstów, t. II, red. M. Malikowski, S. Marczuk, Tyczyn 1997, s. 184–188.
Dabert D., Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki, Poznań 2003.
Dabert D., Konstrukcja aluzyjna „Barw ochronnych” Krzysztofa Zanussiego, w: Widziane po latach. Analizy i interpretacje filmu polskiego, red. M. Hendrykowska, Poznań 2000, s. 149–166.
Domański H., Polska klasa średnia, Wrocław 2002.
Domke R., „Murzyn, Żyd i Arab”, czyli ksenofobia, rasizm i inność w kinie późnego PRL, w: O Polsce Ludowej – wybrane zagadnienia, red. B.A. Nowak, K. Maciąg, Lublin 2017, s. 85–97.
Dondziłło Cz., Retman contra siłaczka, „Film” 1973, nr 44.
Fidelis M., Młodość, nowoczesność i świat. Polska młodzież u progu „długich lat sześćdziesiątych”, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa– Kraków 2017, s. 13–41.
Gwóźdź A., Nowa Fala w Polsce albo wola (nowoczesnego) stylu w polskim kinie, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 43–74.
Kulas P., Śpiewak P., Czy pojęcie inteligencji jest nam dzisiaj potrzebne?, w: Od inteligencji do postinteligencji. Wątpliwa hegemonia, red. P. Kulas, P. Śpiewak, Warszawa 2018, s. 7–18.
Kurz I., Pomieszanie języków. Kultowe (dziś) komedie z początku lat 70., w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 193–207.
Lubelski T., Trzy fazy polskiej Nowej Fali: Konwicki – Skolimowski – Zanussi, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 75–94.
Lubelski T., Wajda, Wrocław 2006.
Luter A. ks., Kino wiecznie młode, Warszawa 2015.
Misiak A., Kinematograf kontrolowany, Kraków 2006.
Molik W., Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009.
Osęka P., Marzec ’68, Kraków 2008.
Skotarczak D., Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004.
Szczepańska A., Do granic negocjacji. Historia Zespołu Filmowego „X” Andrzeja Wajdy (1972–1983), tłum. E. Lubelska, Kraków 2017.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.
Wach M., Esej jako gatunek filmowy Nowych Fal: Kluge – Zanussi – Makavejev, w: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa–Kraków 2017, s. 255–279.
Werner M., W zwierciadle wspomnień, w: S. Zawiśliński, Kieślowski. Życie po życiu. Pamięć, Warszawa 2007, s. 214–215.
Witek P., Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016.
Ziemkowska K., O prekursorach inteligencji polskiej, w: Inteligencja XIX i XX w., t. V, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1987, s. 9–31.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

2

Start page:

155

End page:

181

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:135725 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.2.07

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information