RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wokół polityki pamięci i sprawiedliwości okresu przejściowego w krajach Europy Wschodniej

Creator:

Brzechczyn, Krzysztof (1963– ) ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 2 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 237-248 ; Summary in English. ; Reviewed book : Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. Péter Apor, Sándor Horváth, James Mark, London–New York 2017, Anthem Press, ss. 366.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The purpose of the text is to review the book Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, edited by Péter Apor, Sándor Horváth, and James Mark. The first part presents the various approaches to transitional justice, the second – the political circumstances of the establishment of institutions of memory in Eastern Europe, while the last one analyses the different approaches to dealing with the communist past and selected case studies.

References:

Brzechczyn K., Metodologiczny status koncepcji totalitaryzmu a modelowanie dynamiki systemu komunistycznego, w: Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym, red. T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, T. Kierzkowski, Poznań 2011, s. 87–107.
Czas totalitaryzmu. Stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku, red. J. Szymoniczek, E.C. Król, Warszawa 2011.
Encyclopedia of Transitional Justice, t. I, red. L. Stan, N. Nedelsky, Cambridge 2012–2014.
Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, tłum. A. Dziurdzik, Warszawa 1995.
Klich-Kluczewska B., Goodbye Communism, Hello Remembrance: Historical Paradigms and the Institute of National Remembrance in Poland, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 37–58.
Kovanič M., Institutes of Memory in Slovakia and the Czech Republic: What Kind of Memory?, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 81–104.
Krotoszyński M., Modele sprawiedliwości tranzycyjnej, Poznań 2017.
Kuhn Th.S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Warszawa 2009.
Małyszka A., Reakcje społeczne mieszkańców województwa poznańskiego na podwyżki cen w 1963 r., „Pamięć i Społeczeństwo” 2012, nr 1, s. 65–84.
Petrescu C., Entangled Stories: On the Meaning of Collaboration with Securitate, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 225–246.
Schaefer B., A Dissident Legacy and its Aspects: The Agency of the Federal Commissioner for the Stasi Records of the Former GDR (BSTU) in United Germany, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 21–36.
Sowiński P., A Spy in Underground: Polish Samizdat Stories, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 207–224.
The Totalitarian Paradigm after the End of Communism Towards a Theoretical Reassessment, red. A. Siegel, Amsterdam 1998.
Totalitaryzmy XX wieku. Idee, instytucje, interpretacje, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, H. Kowalska-Stus, B. Szlachta, M. Kiwior-Filo, Kraków 2010.
Tucker A., Czech Institute for the Study of Totalitarian Regimes. Critical Letter and Evaluation, https://www.academia.edu/40111420/Czech_Institute_for_the_Study_of_Totalitarian_Regimes_USTR_Critical_Letter_and_Evaluation (dostęp: 18 XII 2019).
What is Transitional Justice?, https://www.ictj.org/about/transitional-justice (dostęp: 12 XII 2019).
Wiślicz T., Historiografia polska 1989–2009. Bardzo subiektywne podsumowanie, „Przegląd Humanistyczny” 2010, nr 5–6, s. 37–48.
Zake I., The Exempt Nation: Memory of Collaboration in Contemporary Latvia, w: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, red. P. Apor, S. Horváth, J. Mark, London–New York 2017, s. 59–80.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

2

Start page:

237

End page:

248

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:135729 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.2.11

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information