Obiekt

Tytuł: „Zuzanna” Kochanowskiego na manowcach twórczości oralnej

Twórca:

Krzywy, Roman

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2020)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Bibliografia:

1. E. Auerbach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu. Przeł. R. Urbański. Kraków 2006.
2. B. Awianowicz, „La istoria della casta Susanna” Lucrezii Tornabuoni – możliwe źródło „Zuzanny” Jana Kochanowskiego. „Europa Orientalis” t. 35 (2016), s. 267-278.
3. B. B. Awianowicz, Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV do połowy XVIII wieku. Dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agricoli do Johanna Christopha Gottscheda. Toruń 2008.
4. J. Axer, Rola kryptocytatów z literatury łacińskiej w polskojęzycznej twórczości Jana Kochanowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 167-177.
5. J. Axer, Tradycja klasyczna w polskojęzycznej poezji renesansowej a mechanizmy odbioru tej poezji. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2, s. 207-216..
6. Biblija, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu na polski język z pilnością według łacińskiej Biblijej, od Kościoła krześcijańskiego powszechnego przyjętej, nowo wyłożona. Kraków 1561.
7. P. Buchwald-Pelcowa, Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego. Warszawa 1993.
8. J. Danielska, Pieśni o św. Hiobie – tradycje i trwanie. „Terminus” 2010, z. 1, s. 27-52.
9. H. Dziechcińska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski. Warszawa 1987.
10. Erazm z Rotterdamu, Wychowanie księcia chrześcijańskiego. W: Pisma moralne. Wybór. Przeł., oprac. M. Cytowska. Warszawa 1970.
11. A. Fei, Jana Kochanowskiego zwroty pospolite i wytworne. „Slavia Occidentalis” t. 12 (1933).
12. J. Goody, I. Watt, Następstwa piśmienności. W zb.: Oralność/piśmienność. Red. G. Godlewski, A. Karpowicz, P. Rodak. Warszawa 2007, s. 33-73.
13. J. Górski, De generibus dicendi O rodzajach wymowy. Wyd., przeł. R. Sawa. Red. nauk. A. Axer. Warszawa 2010.
14. J. Halverson, Havelock on Greek Orality and Literacy. „Journal of the History of Ideas” 1992, nr 1, s. 148-163.
kliknij tutaj, żeby przejść
15. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Przeł. T. Brzostowski. Wstęp H. Barycz. Posł. S. Herbst. Wyd. 4. Warszawa 1992.
16. J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów. Poznań 1912.
17. J. Kochanowski, Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. Wyd. 11. Warszawa 1982.
18. J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. T. 2. Warszawa 1884.
19. J. Kochanowski, Poematy okolicznościowe. Oprac. R. Krzywy. Warszawa 2018.
20. K. Korotajowa, W. Korotaj, Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. T. 1: XVI–XVII wiek. Warszawa 2001.
21. S. Kot, Nieznany poeta polski XVI wieku. „Zeitschrift für Slavische Philologie” t. 25 (1956), nr 1.
22. J. Krzyżanowski, Pieśni popularne. W: Szkice folklorystyczne. T. 2: W kręgu pieśni. W krainie bajki. Kraków 1980.
23. J. Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI. Warszawa 1962.
24. R. Krzywy, Sztuka wyborów i dar inwencji. Studium o strukturze gatunkowej poematów Jana Kochanowskiego. Warszawa 2008.
25. R. Krzywy, Topika i idea. Narratologiczna lektura „Legendy o św. Aleksym”. „Ruch Literacki” 2006, z. 3, s. 307-323.
26. Kultura żywego słowa w dawnej Polsce. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1989.
27. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przekł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002.
28. F. Łagowski, opatrzył komentarzem: „dopóki się kto nie postara o kosztowniejszą dla niej szatę, to jest o wiersz wytworniejszy” (J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. T. 2. Warszawa 1884.
29. T. Michałowska, Między słowem mówionym a pisanym. W: Mediaevalia i inne. Warszawa 1998.
30. A. Moss, Książki „miejsc wspólnych” w szkole. Przeł. Marta Skwara. W zb.: Retoryka. Red. Marek Skwara. Gdańsk 2008, s. 158-177.
31. W. Nelson, From „Listen, Lordings” to „Dear Reader”. „University of Toronto Quarterly” t. 46 (1976–1977), nr 2, s. 110-124.
kliknij tutaj, żeby przejść
32. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przekł., wstęp J. Japola. Lublin 1992.
33. M. Parchem, komentarz w: Księga Daniela. Wstęp, przekł., koment. ... Częstochowa 2008.
34. A. Parducci, La „Istoria di Susanna e Daniello”. Poemetto popolare italiano antico. „Romania” nr 165 (1913), s. 34-75.
kliknij tutaj, żeby przejść
35. K. Piekarski, Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII. Wyd. 2, rozszerz. Kraków 1934, s. 67.
36. Progymnasmata. Greckie ćwiczenia retoryczne i ich modelowe opracowanie. Oprac., przekł., koment. H. Podbielski. Lublin 2013.
37. M. Rej, Żywot Józefa. W zb.: Dramaty biblijne XVI wieku. Oprac., wstęp, przypisy K. Wilczewska. Lublin 2000, s. 61-346.
38. J. C. Scaliger, Poetices libri septem. [Lyon] 1561. Reprint: Stuttgart – Bad Cannstatt 1964.
39. H. Sobczakówna, Jan Kochanowski jako tłumacz. Poznań 1934.
40. L. Ślękowa, Formy przekazu a formy odbioru poezji w czasach renesansu i baroku. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 272-285.
41. L. Tornabuoni, La istoria della casta Susanna. A cura di P. Orvieto. Bergamo 1992.
42. W. Wojtowicz, Konstruowanie Galla. Problem oralności jako problem interpretacyjny tekstu. „Litteraria Copernicana” 2016, nr 3, s. 119-131.
kliknij tutaj, żeby przejść
43. W. Wojtowicz, Między oralnością a pismem. Kilka uwag o staropolskiej „Legendzie o św. Aleksym”. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 2, s. 185-206.
44. W. Wojtowicz, Pomiędzy oralnością a piśmiennością: tzw. „Carmen Mauri” (XII–XVI stulecie). Problemy historii tekstu epickiego i jego recepcji. „Historia Slavorum Occidentis” 2013, nr 2, s. 13-42.
kliknij tutaj, żeby przejść
45. J. Woronczak, Typy przekazu tekstów średniowiecznych w zb.: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Red. T. Michałowska. Wrocław 1989, s. 109-117.
46. K. Zieliński, „Iliada” i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej. Wrocław 2014.
47. K. Ziemba, „Zuzanna” i gatunki. W zb.: Wyobraźnia epok dawnych: obrazy – tematy – idee. Materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2001, s. 113-132.
48. J. Ziomek, O „Zuzannie” Jana Kochanowskiego. W zb.: Ze studiów nad literaturą staropolską. Red. K. Budzyk. Wrocław 1957, s.115-139.
49. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wyd. 2, popr. Wrocław 2000.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

83

Strona końc.:

99

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:137116 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2020.2.6

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-08-31

Liczba wyświetleń treści obiektu:

9

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/170697

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji