Object structure
Name:

Dzierzkówek Nowy, młyny wodne

Unified name:

Dzierzkówek Nowy, młyny

ID number:

CeBaDoM/PL/08/WAM-a/:/02335

Type of object:

Obiekt dziedzictwa przemysłowego

Location:

Polska ; woj. mazowieckie ; pow. radomski ; gm. Skaryszew ; Dzierzkówek Nowy

Topographic location:

51°15'03.0"N 21°18'35.0"E

See the map:

51.250833, 21.309722 OpenStreetMap

Century:

XIX

Object type:

młyn wodny ; stacjonarny

Assignment:

folusz

Research Manager/ Creator of Collection:

Dariusz Brykała

Author (of drawing, photo, record):

Zachariasz Mosakowski

References:

Sulimierski, F., Walewski, W., Krzywicki, J., & Chlebowski, B.(Eds.). (1880). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (Dictionary of the Kingdom of Poland and Other Slavic Countries), vol. 2. Warszawa, s. 285.

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: