Obiekt

Tytuł: „Kordian” i panoramy

Twórca:

Tomasik, Wojciech

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2019)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Bibliografia:

1. R. D. Althick, The Shows of London. Cambridge, Mass., 1978.
2. J. Auldjo, Narrative of an Ascent to the Summit of Mont Blanc on the 1827. Wyd. 2. London 1830.
3. K. Baedeker, La Suisse et les parties limitrophes de La Savoie et de L’Italie. Manuel du voyager. Wyd. 27. Leipzig 1911.
4. Burford’s New Panorama. „Morning Post” 1838, 13 April.
5. A. Byerly, Are We There Yet? Virtual Travel and Victorian Realism. Ann Arbor 2013.
kliknij tutaj, żeby przejść
6. G. G. Byron, Manfred. Poemat dramatyczny. Przeł. F. Morawski. Złoczów [1930].
7. G. G. Byron, Wędrówki Childe Harolda. Poemat. Przeł. A. A. K. [A. Krajewski]. Kraków 1896.
8. Colosseum. „Bell’s Life in London and Sporting Chronicle” 1831, 10 July.
9. The Colosseum. „Morning Chronicle” 1830, 4 January.
10. The Colosseum. „The Atlas” 1831, 19 June.
11. The Colosseum. „Public Ledger and Daily Advertiser” 1832, 24 April.
12. The Colosseum. „Morning Advertiser” 1831, 15 November.
13. The Colosseum. „Morning Advertiser” 1831, 25 May.
14. The Colosseum. „Morning Post” 1831, 26 October.
15. Colosseum. „Morning Advertiser” 1830, 24 July.
16. Cosmorama, Panoramic and Dioramic Exhibition. „Morning Post” 1831, 16 August
17. Cosmorama, Regent Street. „The Gentleman’s Magazine” 1830, October.
18. Cosmorama. „The British Magazine” 1830.
19. D. [E. Delécluse], Diorama. Vue du Mont-Blanc par M. Daguerre. „Journal des débats” 1831, 4 Décembre.
20. Diorama. Vue du Mont Blanc, prise de la vallée de Chamouny. Effet au mois d’Avril. B. m. i r.
21. A Description of the Colosseum as Re-opened in M.DCCC.XLV. London 1845.
22. The Diorama. „Bell’s Life in London and Sporting Chronicle” 1830, 25 April.
23. The Diorama. „Morning Post” 1823, 29 September.
24. Diorama, Regent’s Park. „The Atlas” 1831, 21 August.
25. Diorama. Vue du Mont-Blanc, prise de la vallée de Chamouny[!], peint par M. Daguerre. „Le Figaro” 1831, 19 Novembre.
26. Diorama. Widok obrazu mgły i śniegu. „Monitor Warszawski” 1825, nr 108.
27. Exhibitions. Diorama. „The British Magazine” 1830.
28. F., Panorama de la bataille de Navarino. „Journal des artistes” 1831, 30 Janvier.
29. S. L. Foster, Choreography Narrative. Ballet’s Staging of Story and Desire. Bloomington 1998.
30. A. Friedberg, Window Shopping. Cinema and the Postmodern. Berkeley 1994.
kliknij tutaj, żeby przejść
31. M. D. George, Hogarth to Cruikshank. Social Change in Graphic Satire. New York 1967.
32. J. Guérin, Panorama d’Avignon, de Vaucluse, du Mont Ventoux et du Col Longet, suivi de quelques vues des Alpes françaises. Avignon 1829.
33. I. Guest, Balet romantyczny w Paryżu. Przeł. A. Kreczmar. Warszawa 1978.
34. Handbook for Travellers in Central Italy including The Papal States, Rome and the Cities of Etruria. London 1843.
35. P. H. Hansen, The Summits of Modern Man. Mountaineering after the Enlightenment. Cambridge, Mass., 2013.
kliknij tutaj, żeby przejść
36. Th. Hornor, Prospectus. View of London and Surrounding Country Taken with Mathematical Accuracy from an Observatory Purposely Erected over the Cross of St. Paul’s Cathedral to Be Published in Four Engravings. London 1822.
37. R. Hyde, Panoramania! The Art and Entertainment of the „All-Embracing” View. Introd. S. B. Wilcox. London 1988.
39. L. K., Słów kilka o gabinecie topograficznym p[ana] Sacchetti. „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1829, nr 152.
40. J. Kolbuszewski, Posąg człowieka na posągu świata. Glosa do „Kordiana” Juliusza Słowackiego. „Przegląd Humanistyczny” 1970, nr 4, s. 13-21.
41. F. Kowalski, Wspomnienia. Pamiętnik. T. 1. Kijów 1859.
42. K. Lach Szyrma, Anglia i Szkocja. Przypomnienie z podróży roku 1820–1824 odbytej. Przypisy, posł. P. Hertz. Warszawa 1981.
43. C. Lancelot, Le Jardin des racines grecques mises en vers français [...]. Nouvelle edition. Paris 1832.
44. D. S. Landes, Revolution in Time. Clocks and the Making of the Modern World. Cambridge, Mass., 1983.
45. M. Ph. Le Bas, France. Dictionnaire Encyclopédique. T. 11. Paris 1844.
46. L. Libera, W Szwajcarii. Studium o Juliuszu Słowackim. Kraków 2001.
47. S. B. Linde, Słownik języka polskiego. T. 2, cz. 2. Warszawa 1811.
48. Z. Majchrowski, Mapa i książka. W zb.: Geografia Słowackiego. Red. D. Siwicka, M. Zielińska. Warszawa 2012, s. 115-122.
49. A. M. [A. Malczewski], List do profesora Pickteta o zwiedzeniu jednej z gór niedaleko Szamuni (Chammouni), zwanej Stertą Południową (L’Aiguille du Midi) i Góry Białej (Mont Blanc) przez pewnego Polaka, w pierwszych dniach sierpnia roku teraźniejszego. Przeł. J. Reyzner. „Dziennik Wileński” 1818, t. 2, nr 11.
50. J. L. Manget, Manuel topographique et statistique de la ville et du canton de Genève, contenant toutes les indications utiles aux étrangers et accompagné d’une carte du canton. Genève 1823.
51. M. Mochnacki, „Chłop milionowy”. „Kurier Polski” 1829, nr 1.
52. L. Mumford, Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację. Przeł. (z wyd. z r. 1934) E. Danecka, rozdz. I–IV przy współudz. W. Adamieckiego. Zestawienie odkryć i wynalazków przeł. i uzup. B. Orłowski. Warszawa 1966.
53. A. Nawarecki, Z pokładu. W zb.: Geografia Słowackiego. Red. D. Siwicka, M. Zielińska. Warszawa 2012, s. 73-81.
54. B. Newhall, Introduction. W: L. J. M. Daguerre, The Daguerreotype and Diorama. Introd. B. Newhall. New York 1971.
55. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki. Dziennik pobytu za granicą od dnia 21 lipca 1831 r. do 20 maja 1841 r. T. 1: 1831–1832. Poznań 1876.
56. One of Switzerland’s Most Attractive Cities Geneva and Its Picturesque Surroundings. Geneva, b. r.
57. R. Palacz, List Francisco Petrarki o zdobyciu szczytu Mont Ventoux w Prowansji. „Krakowskie Studia Małopolskie” 2008, nr 12, s. 33-55.
kliknij tutaj, żeby przejść
58. Z. Raszewski, Słowacki i Mickiewicz wobec teatru romantycznego. Dwa epizody. „Pamiętnik Teatralny” 1959, nr 1/3, s. 5-46.
59. Re-opening of the Colosseum, Regent’s Park. „The Illustrated London News” 1845, nr 156.
60. Report from Select Committee in Steam Carriages with the Minutes of Evidence and Appendix. Birmingham 1834.
61. [T. Roscoe], The Landscape Annual [or the Tourist in Switzerland and Italy. London] 1831.
62. W. Schivelbusch, Disenchanted Night. The Industralization of Light in the Nineteenth Century. Transl. from the German by A. Davies. Berkeley 1995.
63. V. R. Schwartz, Spectacular Realities. Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris. Berkeley 1998.
64. J. Słowacki, Kordian.- M. Bizan, P. Hertz, Glosy do „Kordiana”. Wyd. 2. Warszawa 1972.
65. J. Słowacki, Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych (1820–1849). Oprac. J. Pelc. Wyd. 2. Dzieła. T. 14. Wrocław 1952.
66. J. Słowacki, Listy do matki. Oprac. Z. Krzyżanowska. Wyd. 2. Dzieła. T. 13. Wrocław 1952.
67. J. Słowaczyński, Polska w kształcie dykcjonarza historyczno-statystyczno-jeograficznego opisana. Paryż 1833.
68. Słownik języka polskiego. Pod red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki. T. 4. Warszawa 1904.
69. Specification of the Patent Granted to Mr Robert Barker, of the City of Edinburgh, PortraitPainter, for His Invention of an Entire New Contrivance or Apparatus, Called by Him „La Nature à Coup d’Oeil”, for the Purpose of Displaying Views of Nature at Large, by Oil-Painting, Fresco, Water-colours, Crayons, or any other Mode of Painting or Drawing. „Repertory of Arts and Manufactures” 1796.
70. Steam Boats and Vessels In the River Thames. „Bell’s Weekly Messenger” 1831, 22 August.
71. D. Sternberger, Panorama of the Nineteenth Century. Introd. E. Heller. Transl. J. Neugroschel. Oxford 1977.
kliknij tutaj, żeby przejść
72. Swiss Cottage, at the Colosseum, in the Regent’s Park. „The Mirror” 1832, 28 April.
73. J. Taylor, A Month in London, or Some of Its Modern Wonders Described. London 1832.
74. Thinking Geographically. Space, Theory and Contemporary Human Geography. London 2002.
75. W. Weintraub, Słowacki i angielska rewolucja przemysłowa. W: Od Reja do Boya. Warszawa 1977.
76. W. Weintraub, Słowacki i angielska rewolucja przemysłowa. W zb.: Kongres współczesnej nauki i kultury polskiej na obczyźnie. Red. M. Sas-Skowroński. T. 1. Londyn 1971, s. 305-310.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

225

Strona końc.:

253

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:137517 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.4.16

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-09-02

Liczba wyświetleń treści obiektu:

8

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/171160

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Tomasik W. - „Kordian” i panoramy 2020-10-02
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji