Object

Title: Komunistyczna agitka czy jednak coś więcej? O powieści Brunona Jasieńskiego „Palę Paryż”

Creator:

Cyzman, Marzenna

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2019)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Bruno Jasiński's “I Burn Paris” ; Paul Morand’s “Je brûle Moscou” ; vision of communist paradise

References:

1. E. Balcerzan, Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu. Wrocław 1968. ; 2. E. Balcerzan, Wstęp w: B. Jasieński, Utwory poetyckie, manifesty, szkice. Oprac. E. Balcerzan. BN I 211. Wrocław 1972. ; 3. I. Boruszowska, Katastrofizm okaleczający, katastrofizm inspirujący? Awangarda a zagłada świata w „Nogach Izoldy Morgan” Brunona Jasieńskiego. „Pamiętnik Literacki" 2018, nr 3, s. 25-34. ; 4. T. Bujnicki, Bunt żywiołów i logika dziejów. W kręgu idei polskiej Lewicy. Katowice 1984. ; 5. T. Bujnicki, Poezja rewolucyjna jako problem historycznoliteracki. W zb.: Marksizm, kultura, literatura. Red. B. Owczarek, K. Rutkowski. Warszawa 1982, s. 289-304. ; 6. T. Dąbal, Nowe objawienie św. Jana Teologa [...]. „Kultura Mas” 1930, nr 4/5. ; 7. J. Dziarnowska, Słowo o Brunonie Jasieńskim. Wyd. 2. Warszawa 1982. ; 8. I. Erenburg, Trust D. E. Dzieje zagłady Europy. Z upoważnienia autora przeł. Fredani. Warszawa 1926. ; 9. I. Erenburg, Upadek Paryża. Przeł. P. Hertz. Warszawa 1949. ; 10. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. T. Komendant. Warszawa 2009. ; 11. D. Gosek, Strategia podpalacza. Brunona Jasieńskiego wizja miasta. W: Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy. T. 1. Red. K. Nędza-Sikoniowska, M. Pirveli. Kraków–Szczecin 2015. ; 12. J. Holý, Der tschechische utopische Roman der Zwischenkriegszeit und „Palę Paryż” von Bruno Jasieński. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1999, z. 1/2, s. 61-74. ; 13. B. Jasieński, Coś w rodzaju autobiografii. W: Utwory poetyckie, manifesty, szkice. Oprac. E. Balcerzan. BN I 211. Wrocław 1972. ; 14. B. Jasieński, I Burn Paris. Transl. S. A. Gauger, M. Piekoszewski. Prague 2012. ; 15. B. Jasieński, Izbrannyje proizwiedienija. T. 1. Koment. A. Abramowna. Moskwa 1957. ; 16. B. Jasienski, Je brûle Paris. Trad. B. Rayski. Paris 2003. ; 17. B. Jasieński, Nogi Izoldy Morgan. Kraków 1923. ; 18. B. Jasieński, Palę Paryż. Wyd. 2. Warszawa 1974. ; 19. K. Jaworski, Bruno Jasieński w sowieckim więzieniu. Aresztowanie, wyrok, śmierć. Kielce 1995. ; 20. K. Jaworski, Bruno Jasieński we Francji (1925–1929). Zestawienie chronologiczne z uwzględnieniem nieznanych dokumentów z archiwów francuskich. „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2002, t. 17, s. 215-239. ; 21. K. Jaworski, Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim. Warszawa 2009. ; 22. K. Jaworski, Przestrzeń fabularna i ukształtowanie języka narracji a idea polityczna. Na przykładzie powieści Brunona Jasieńskiego „Palę Paryż”. „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2002, t. 17, s. 97-112. ; 23. A. Kato, Nieznana wersja „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego. Na stronie: https://www.academia.edu/37047671/Nieznana_wersja_Pal%C4%99_Pary%C5%BC_Brunona_Jasie%C5%84skiego_forthcoming: (data dostępu: 27 IX 2018). ; 24. P. Kitrasiewicz, Morand – Jasieński. Pojedynek na miasta. Wstęp w: B. Jasieński, Palę Paryż. Zawiera również: Paula Moranda „Palę Moskwę”. Red., wstęp P. Kitrasiewicz. Warszawa 2005. ; 25. N. Kolesnikoff, Bruno Jasieński: His Evolution from Futurism to Socialist Realism. Waterloo, Ont., 1982. ; 26. Luiza [L. Sawicka-Hofstede], Paryż: wystawa „Je brûle Paris” („Palę Paryż”!). Na stronie: http://www.vectorpolonii.com/paryz-wystawa-je-brule-paris-pale-paryz/ (data dostępu: 26 IX 2018). ; 27. P. Morand, Dziecięca krucjata. W: Swawolna Europa. Przeł. H. Jel. Warszawa 1928, s. 197–211. ; 28. P. Morand, Palę Moskwę. Przeł. H. Jel. W: B. Jasieński, Palę Paryż. Zawiera również: Paula Moranda „Palę Moskwę”. Red., wstęp P. Kitrasiewicz. Warszawa 2005. ; 29. M. Nikodem, Jasieński na lewo. Myśl marksistowska w twórczości Brunona Jasieńskiego. „Nowa Krytyka” 2015, nr 34, s. 227-246. ; click here to follow the link ; 30. W. Orliński, Bruno wraca do Paryża. „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 253, z 29 X 2003, s. 12. ; 31. W. Orliński, Gniew w głowie futurysty. Na stronie: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,2862056.html (data dostępu: 26 IX 2018). ; 32. „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego po angielsku. Na stronie: https://culture.pl/pl/artykul/pale-paryz-brunona-jasienskiego-po-angielsku (data dostępu: 25 IX 2018). ; 33. J. Self, Bruno Jasieński: „I Burn Paris”. Na stronie: https://theasylum.wordpress.com/2012/04/18/bruno-jasienski-i-burn-paris/ (data dostępu: 25 IX 2018). ; 34. A. Stern, Bruno Jasieński. Warszawa 1969. ; 35. M. Stępień, Polska krytyka literacka w Związku Radzieckim 1917–1937. „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 3, s. 109-154. ; 36. A. Stoff, Fabuła jako zapis eksperymentu myślowego. W: Studia z teorii literatury i poetyki historycznej. Lublin 1997. ; 37. J. Szacki, Spotkania z utopią. Warszawa 1980. ; 38. W. Tomasik, Cień Jasieńskiego. Przyczynek biobibliograficzny. „Pamiętnik Literacki" 2018, nr 3, s. 189-204. ; 39. J. Wolski [J. Hempel], Apokalipsa według Brunona Jasieńskiego. „Kultura Mas” 1930, nr 4/5. ; 40. A. Zgorzelski, Fantastyka, utopia, science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków. Warszawa 1980.

Issue:

3

Start page:

15

End page:

32

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:137541 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.3.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Object collections:

Last modified:

Sep 2, 2020

In our library since:

Sep 2, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/171588

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information