Object

Title: Awangardowe oddźwięki. Anny Świrszczyńskiej wiersze i prozy poetyckie z lat trzydziestych XX wieku

Creator:

Pekaniec, Anna

Date issued/created:

2019

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2019)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Baranowska, Szymborska i Świrszczyńska – dwa bieguny codzienności. „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4, s. 256-263.
2. W. Bojda, Anny Świrszczyńskiej odkrywanie rzeczywistości. Katowice 2016.
3. G. Borkowska, Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4, s. 31-44.
4. J. Czechowicz, Anna Świrszczyńska: „Wiersze i proza”. W: Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie. Wybór, wstęp, oprac. T. Kłak. Lublin 1972.
5. L. Fryde, Dwa pokolenia. W: Wybór pism krytycznych. Oprac. A. Biernacki. Warszawa 1966.
6. A. Gajewska, Prywatne/publiczne/pacyfistyczne w poezji Anny Świrszczyńskiej. W zb.: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami. Red. I. Iwasiów, A. Galant. Kraków 2011, s. 203-215.
7. J. Grądziel-Wójcik, Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku. Poznań 2016.
8. S. Jaworski, Awangarda. Warszawa 1992.
9. S. Jaworski, Między awangardą a nadrealizmem. Główne kierunki przemian poezji polskiej w latach trzydziestych na tle europejskim. Kraków 1976.
10. J. Kornhauser, Surrealizm w Polsce. Odtrącona wyobraźnia – polska poezja zamiast surrealizmu. W: Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje. Kraków 2017.
11. A. Legeżyńska, Ewolucja liryki Anny Świrszczyńskiej. W zb.: Przez znaki – do człowieka. Red. B. Sienkiewicz. Współpr. A. Legeżyńska, W. Wielopolski. Poznań 1997, s. 102-120.
12. A. Legeżyńska, Od kochanki do psalmistki... Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej. Poznań 2009.
14. Cz. Miłosz, Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej. Kraków 1996.
15. Cz. Miłosz, Przedmowa w: A. Świrszczyńska, Poezja. Wybór Cz. Miłosz. Warszawa 1997.
16. Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy. Red. E. Kraskowska, B. Kaniewska. Poznań 2015.
17. A. Stapkiewicz, Ciało, kobiecość i śmiech w poezji Anny Świrszczyńskiej. Kraków 2014.
18. R. Stawowy, „Gdzie jestem ja sama”. O poezji Anny Świrszczyńskiej. Kraków 2004.
19. W. P. Szymański, Rozmowa z Anną Świrszczyńską. W: Rozmowy z pisarzami. Kraków 1981.
20. A. Świrszczyńska, Rok 1941. W: Wybór wierszy. Warszawa 1980.
21. A. Świrszczyńska, Wiersze i proza. Warszawa 1936.
22. K. Wyka, Dwoje wizjonerów. W: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939. Oprac. M. Urbanowski. Kraków 2000.
23. J. Zach, Anna Świrszczyńska: między estetyką kreacyjną a mimesis. W zb.: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności. Red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski. Kraków 2011, s. 347-356.
24. A. Zawiszewska, Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące wiersze w Dwudziestoleciu międzywojennym. Szczecin 2014.

Issue:

3

Start page:

77

End page:

89

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:137545 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.3.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 2, 2020

Number of object content hits:

26

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/171596

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information