Obiekt

Tytuł: „Kochany (Panie) Janku...” – listy Jolanty Fuchsówny do Jana Brzękowskiego

Twórca:

Boruszkowska, Iwona ; Wójtowicz, Aleksander

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2019)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. S. W. Balicki, Ludzie „Dziennika Polskiego” zapamiętani wczoraj i widziani dziś. „Zeszyty Prasoznawcze” 1964, nr 3, s. 38-56.
2. A. Bańdo, Dzieje koncernu „Ilustrowany Kurier Codzienny” w latach 1910-1939. W zb.: Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5. Red. J. Jarowiecki. Kraków 2001, s. 599-608.
3. A. Bańdo, „Ilustrowany Kurier Codzienny” w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania 1910–2000. „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” t. 2 (2003), s. 119-144.
4. A. Bańdo, „Krążownik Wielopole” i jego wydawnicze cymelia (w setną rocznicę powstania koncernu 1910–2010). „Nowa Biblioteka” 2012, nr 1.
5. A. Bańdo, „Kurier Literacko-Naukowy” – dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. W zb.: Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 4. Red. J. Jarowiecki. Kraków 1999, s.291-304.
6. A. Bańdo, Nie tylko krew na pierwszej stronie. Problematyka kulturalna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 1918–1939. Kraków 2006.
7. J. Z. Białek, „Kurier Literacko-Naukowy” 1924–1939. W zb.: Literatura w okresie międzywojennym. Zespół red. J. Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska. Oprac. red. M. Pokrasenowa, przy współudz. I. Kleszczowej. T. 1. „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”. Red. K. Wyka. Seria 6. Kraków 1979, s. 292-294.
8. E. Bogdanowska-Spuła, Ludzie Mariana Dąbrowskiego – krąg współpracowników koncernu „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. W zb.: Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5. Red. J. Jarowiecki. Kraków 2001, s. 609-624.
9. J. Brzękowski, W Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice. Warszawa 1968.
10. K. Czachowski, Kronika teatrów pozawarszawskich. „Teatr” 1937, nr 11/12.
11. Dwudziestopięciolecie Syndykatu Dziennikarzy Krakowskich. Red. J. Flach [i in.]. Kraków 1937. Na stronie: http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=95469 (data dostępu: 23 VIII 2019).
12. J. Fuchsówna, Bagaż sentymentalny. Kraków 1934.
13. J. Fuchsówna, Na odsiecz Zbaraża. „IKC” 1931, nr 200, z 2 VII, s. 6.
14. J. Fuchsówna, Taniec derwiszów w cyrku Medrano. „IKC” 1931, nr 200, z 2 VII, s. 3.
15. J. Giedroyc, J. Brzękowski, Wyimki z korespondencji (1954–64). Oprac. K. Łabno. „Konteksty” 2016, nr 3/4, s. 461-471.
16. Z. Herbert, J. Brzękowski, Listy. Oprac. D. Pachocki. „Znak” 2013, nr 7/8, s. 92-103.
17. Korespondencja Jana Brzękowskiego i Tadeusza Różewicza. W: T. Różewicz, Margines, ale... Wrocław 2010.
18. „Księga Adresowa Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa na rok 1913”. Lwów.
19. T. Kudliński, Młodości mej stolica. Wyd. 2, rozszerz. Kraków–Wrocław 1984.
20. J. Kurek, Błyskawiczna lista wspomnień. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1980, nr 4.
21. J. Kurek, Mój Kraków. Kraków 1964.
22. Z. Leśnodorski, Wśród ludzi mojego miasta. Wspomnień i zapisek część druga. Kraków 1963.
23. J. Michalczak, Dyskretny urok dawnej prasy. Ze wspomnień kasjera „IKC-a”. „Dziennik Polski” 1988, nr 78, z 2 IV, s. 5.
24. Z. Nowakowski, Lajkonik. Wybór felietonów z lat 1931–1939. Oprac. H. Markiewicz. Kraków 1975.
25. Olga Boznańska (1865–1940). Wystawa zbiorowa. Oprac. H. Blumówna, Z. Tobiaszowa, Z. Kucielska. Kraków 1960.
26. Z. Olszewski, Michał od Cyganów. Rabka 1985.
27. Z. Ordyńska, To już prawie sto lat... Pamiętnik aktorki. Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
28. A. Płuszewski, Archiwum Jana Brzękowskiego. „Prace Polonistyczne” 1973, nr 29, s. 283-295.
29. S. Sierotwiński, Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945. T. 2. Kraków 1988.
30. Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV wiek – 1970 r. T. 1. Red. zespół pod kier. Z. Jankowskiego. Wrocław 1995.
31. Z. Sokół, rec. „Ilustrowany Kurier Codzienny”. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910–1939. Pod red. Grażyny Wrony, Piotra Borowca i Krzysztofa Woźniakowskiego. Kraków–Katowice 2010, s. 546. „Rocznik Prasoznawczy” 2011, nr 5, s. 161-169.
32. Sprawozdanie zakładu wychowawczo-naukowego z prawem publiczności Olgi Filippi za rok szkolny 1909/10. Lwów 1910. Na stronie: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1804&from=pubindex&dirids=90&lp=692 (data dostępu: 13 VIII 2019).
33. J. Stapiński, Pamiętnik. Warszawa 1959.
34. A. Wasilewski, Sylwetki krakowian. W: S. Broniewski [i in.], Kopiec wspomnień. Kraków 1959.
35. A. Wójtowicz, „Czarny Paryż” – nieznana powieść Jana Brzękowskiego i Jolanty Fuchsówny. „Pamiętnik Literacki” 2015, z. 4, s. 45-54.
kliknij tutaj, żeby przejść
36. Z korespondencji Bogdana Czaykowskiego i Jana Brzękowskiego. Do druku podał B. Czaykowski. „Akcent” 2003, nr 1/2, s. 222-223.
37. W. Zechenter, Upływa szybko życie. Książka wspomnień. T. 1. Kraków 1975.
38. Źródła do historii awangardy. Oprac. T. Kłak. Wrocław 1981.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

149

Strona końc.:

160

Szczegółowy typ zasobu:

Źródło lub tekst źródłowy

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:137549 ; 0031-0514 ; 10.18318/PL.2019.3.10

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-09-02

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/171603

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji