RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Recepcja literacka – jak może być rozumiana we współczesnym literaturoznawstwie?

Creator:

Jarmuszkiewicz, Anna

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2019)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. W. H. Auden, O czytaniu. Przeł. H. Krzeczkowski. W: Ręka farbiarza i inne eseje. Wybór M. Sprusiń́ski, J. Zieliń́ski. Wstęp J. Zieliń́ski. Warszawa 1988.
2. M. Cieśluk, Sade oczami współczesnych Polaków – krytyka literacka, filozofia, kultura masowa. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Skwary. Szczecin 2011. Na stronie: http://docplayer.pl/7870386-Sade-oczami-wspolczesnych-polakow-krytyka-literacka-filozofiakultura-masowa.html (data dostępu: 29 I 2019).
3. A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek. Przeł. T. Stróżyński. Gdańsk 2010.
4. S. Fish, Interpreting the „Variorum”. „Critical Inquiry” 1976, nr 1.
https://doi.org/10.1086/447852
5. W. Fluck, Romance with America? Essays on Culture, Literature, and American Studies. Ed. L. Bieger, J. Voelz. Heidelberg 2009.
6. P. Fry, Lecture 24 – The Institutional Construction of Literary Study. Na stronie: http://oyc.yale.edu/english/engl-300/lecture-24 (data dostępu: 7 XII 2013).
7. M. Głowiński, Komunikacja literacka jako sfera napięć. W: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977.
8. G. Grimm, Recepcja a interpretacja. Przeł. K. Jachimczak. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 1. Wyd. 2, zmien., popr. Kraków 1996, s. 246-268.
9. N. Groeben, Badania nad recepcją jako literaturoznawstwo empiryczne. Przeł. K. Jachimczak. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 1. Wyd. 2, zmien., popr. Kraków 1996, s. 290-301.
10. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa. „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2, s. 431-473.
11. A. Jarmuszkiewicz, Proust jako literacki gadżet? Problemy recepcji literackiej. W zb.: Wymiary powrotu w literaturze. Red. M. Garbacik [i in.]. Kraków 2012.
12. H. R. Jauss, Estetyka recepcji i komunikacja literacka. Przeł. B. Przybyłowska. W: Teoria literatury i metodologia badań literackich. Wybór, wstęp D. Ulicka. Warszawa 1999.
13. T. Markiewka, „Wielki filozof”, czyli spór o interpretację. „Podteksty” 2012, nr 1/2. Na stronie: http://podteksty.amu.edu.pl/content/wielki-filozof-czyli-spor-o-interpretacje.html (data dostępu: 26 V 2013).
14. M. Rychlewski, Interpretacja i konsumpcja. „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 15, s. 229-241.
https://doi.org/10.14746/pt.2011.15.13
15. A. Skrendo, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i postscriptum. W zb.: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002, s. 89-95.
16. J. Sławiński, O dzisiejszych normach czytania (znawców). „Teksty” 1974, nr 3, s. 9-32.
17. A. Szahaj, Zniewalająca moc kultury [przedm.]. W: S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. Red. A. Szahaj. Wstęp do wyd. pol. R. Rorty. Przedm. A. Szahaj. Przeł. K. Arbiszewski [i in.]. Wyd. 2. Kraków 2008.

Issue:

1

Start page:

139

End page:

148

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:138709 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.1.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 12, 2020

Number of object content downloads / hits:

578

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/173154

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Jarmuszkiewicz A. Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information