Object

Title: Wątki indyjskie w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego

Creator:

Nowakowska, Dagmara

Date issued/created:

2018

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Adamkowicz-Iglińska, Juliusza Słowackiego genezyjska koncepcja człowieka. Olsztyn 2001.
2. B. Adamkowicz-Iglińska, Metempsychoza w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego w zb.: Idee i obrazy religijne w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Red. G. Igliński. Olsztyn 1998.
3. G. J. Ames, R. S. Love, Distant Lands and Diverse Cultures: The French Experience in Asia, 1600–1700. Westport, Conn., 2003.
4. A. L. Basham, Indie. Od początku dziejów do podboju muzułmańskiego. Przeł. Z. Kubiak. Przedm., red. nauk. E. Słuszkiewicz. Warszawa 1964.
5. L. Cellier, L’Épopée romantique. Paris 1954.
6. A. Cieszkowski, Prolegomena do historiozofii. – Bóg i palingeneza oraz Mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838–1842. Wstęp A. Walicki. Oprac. J. Garewicz, A. Walicki. Warszawa 1972.
7. M. Cieśla-Korytowska, Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego. Wrocław 1979.
8. W. Derejczyk, Ludwik Spitznagel. Przyjaciel Juliusza Słowackiego. Uzup. R. Leszczyński. Warszawa 1994.
9. M. Falk, Indian Elements in Słowacki’s Thought. W zb.: Juliusz Słowacki. 1809–1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. Red. S. Stroiński, W. Folkierski, M. Giergielewicz. London 1951.
10. M. Falk, Pierwiastki indyjskie w myśli Słowackiego. W: Dwa „misteria” romantyczne. Novalis–Słowacki. Przeł. I. Kania, W. Juszczak. Posł. W. Juszczak. Kraków 2015.
11. W. Folkierski, Od Chateaubrianda do Anhellego. Rzecz o związkach między przedmistycznym okresem Słowackiego a romantyzmem francuskim. Kraków 1934.
12. W. Folkierski, Wierny towarzysz myśli twórczej: Alfred de Vigny. W zb.: Juliusz Słowacki. 1809–1849.
13. T. Grabowski, Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła na tle współczesnej epoki. T. 2. Wyd. 2, popr. i uzup. Poznań 1926.
14. W. Halbfass, Indie i Europa. Próba porozumienia na gruncie filozoficznym. Przeł. M. Nowakowska, R. Piotrowski. Warszawa 2008.
15. M. Harrigan, Veiled Encounters: Representing the Orient in 17th-Century French Travel Literature. Amsterdam – New York 2008.
click here to follow the link
16. F. C. Hsia, Sojourners in a Strange Land. Jesuits and their Scientific Mission in Late Imperial China. Chicago 2009.
click here to follow the link
17. J. Kieniewicz, Słowacki orientalny. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 69, przypis 2.
18. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wyd. 2. T. 1-4. Wstęp, oprac. J. Starnawski. Kraków 1999.
19. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1990.
20. A. Kowalczykowa, wstęp w: J. Słowacki, Krąg pism mistycznych. Oprac. A. Kowalczykowa. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1997. BN I 245.
21. Z. Krasiński, list do K. Gaszyńskiego, z 12 VI 1836 (Kissingen). W: Listy do Konstantego Gaszyńskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1971, s. 123–124.
22. Z. Krasiński, Psalmy przyszłości oraz Odpowiedź na „Psalmy przyszłości”. Oprac. M. Kridl. Kraków 1928. BN I 107.
23. M. Kuziak, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006.
24. D. S. Lopez, Jr., Buddhism and Science. A Guide for the Perplexed. Chicago 2008.
click here to follow the link
25. J. Marzęcki, Systemy religijno-filozoficzne Wschodu. Historia, metafizyka, etyka. Warszawa 1999.
26. I. Matuszewski, Słowacki i Shelley. W: Swoi i obcy. Pokrewieństwa i różnice. Zarysy literacko-estetyczne. Wyd. 2, popr. Kraków 1903.
27. J. Mazurkiewicz, Andrzej Towiański. Studium psychologiczne. Wyd. 2. Łódź 1904.
28. T. Narbutt, Dzieje starożytne narodu litewskiego. T. 1: Mitologia litewska. Wilno 1835.
29. I. Opacki, Anioł ognisty – mój anioł lewy. Interpretacja. W zb.: Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje. Red. S. Makowski. Warszawa 1980, s. 121.
30. Opowieści Zoharu. O Kabale i Zoharze. Przeł. I. Kania. Kraków 2005.
31. J. G. Pawlikowski, Mistyka Słowackiego. Red. M. Cieśla-Korytowska. Kraków 2008.
32. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992.
33. M. Piwińska, Orientalizm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 658.
34. M. Piwińska, Podróż jest niemożliwa, zgoda, ale w którą stronę jedziemy? W: Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii. Warszawa 1981.
35. R. Przybylski, Śmierć i metempsychoza w proklamacjach religijnych Słowackiego. W zb.: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa, 10–11 grudnia 1979. Red. M. Janion, M. Żmigrodzka. Warszawa 1981, s. 332-337.
36. J. Renard, The Handy Religion Answer Book. B.m., 2002.
37. S. Schneider, Teoria palingenezy w „Samuelu Zborowskim” Słowackiego. „Pamiętnik Literacki” 1905, z. 1/4, s. 311-322.
38. A. Sharma, Sati: Historical and Phenomenological Essays. Delhi 1988.
39. T. Sinko, Hellenizm Juliusza Słowackiego. Warszawa 1925.39. T. Sinko, Hellenizm Juliusza Słowackiego. Warszawa 1925.
40. S. Skwarczyńska, Struktura rodzajowa „Genezis z Ducha” Słowackiego i jej tradycja literacka. W: W kręgu wielkich romantyków polskich. Warszawa 1966.
41. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. T. 1-17. Pod red. J. Kleinera. Wrocław 1952-1976.
42. J. Słowacki, Korespondencja. T. 1. Oprac. E. Sawrymowicz. Wrocław 1962.
43. J. Słowacki, Poematy. Nowe wydanie krytyczne. T. 2. Oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Poznań 2009.
44. J. Słowacki, Raptularz 1843–1849. Pierwsze całkowite wydanie wraz z podobizną rękopisu. Oprac. edyt., wstęp, indeksy, przekł. M. Troszyński. Warszawa 1996. 44. J. Słowacki, Raptularz 1843–1849. Pierwsze całkowite wydanie wraz z podobizną rękopisu. Oprac. edyt., wstęp, indeksy, przekł. M. Troszyński. Warszawa 1996.
45. P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. T. 4. Kraków 1896.
46. P. Szczurek, Obraz samopalenia wdów (satī) w literaturze dawnych Indii. Boginie, prządki, wiedźmy, tancerki. W zb.: Wizerunki kobiety w kulturze Indii. Red. M. Jakubczak. Kraków 2005.
47. G. Tachard, Voyage de Siam des Pères Jesuites, envoyez par le Roy aux Indes à la Chine [...]. Paris 1686.
click here to follow the link
48. A. Towiański, list do ks. E. Duńskiego, z 7 VII 1848. Cyt. za: A. Zielińska, Ortodoksyjny heretyk. Myśl społeczno-religijna Andrzeja Towiańskiego. Kraków 2010, s. 44.
49. J. Tuczyński, Indianizm w romantyzmie polskim. W zb.: Wschód w literaturze polskiej. Red. J. Reychman. Wrocław 1970, s. 32-50.
50. J. Tuczyński, Motywy indyjskie w literaturze polskiej. Warszawa 1981, s. 15–16.
51. A. Tylak, Etyczny wymiar metempsychozy w „Dialogach” Platona. „Collectanea Philologica” 2011, s. 33-44.
52. A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety. Kraków 2001.
53. 54. K. Wyka, „Pan Tadeusz”. Studia o poemacie. Warszawa 1963.

Issue:

2

Start page:

49

End page:

74

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:138920 ; 0031-0514 ; 10.18318/PL.2018.2.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 14, 2020

Number of object content hits:

7

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/173279

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Nowakowska D. Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information