Obiekt

Tytuł: Wojenne wspomnienia Władysława Reymonta – nieznany rękopis

Twórca:

Pachocki, Dariusz : Oprac.

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2018)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. L. Bazylow, Rosja w okresie pierwszej wojny światowej i rewolucji lutowej. Warszawa 1976.
2. M. Bobrzyński, Wskrzeszenie Państwa Polskiego. T. 1: 1914–1918. Kraków 1920.
3. M. Dąbrowska, Noce i dni. T. 4. Warszawa 1996.
4. Dekret Ministerstwa Skarbu. W: B. Kocówna, Cz. Hruszka, Reymont w Kołaczkowie. „Przegląd Humanistyczny” 1973, nr 1, s. 128.
5. Z. Dębicki, Reymont w Ameryce. „Tygodnik Ilustrowany” 1926, nr 2, s. 34.
6. M. Drewicz, Wypadki kaliskie 1914. Reinterpretacja obrazu zdarzeń. Kalisz 2014.
7. H. Dziendziel, O Reymoncie. Wspomnienia. Warszawa 1972.
8. M. Eckert, Historia Polski 1914–1939. Warszawa 1990.
9. L. Gerberg, Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów. T. 2. Warszawa 1958.
10. B. Hutten-Czapski, Sześćdziesiąt lat życia towarzyskiego i politycznego. T. 2. Warszawa 1936.
11. W. Jarno, Zniszczenie Kalisza w sierpniu 1914 w świetle polskojęzycznej prasy łódzkiej. „Сes Historica” 2016, nr 42.
kliknij tutaj, żeby przejść
12. B. Koc, Kronika życia i twórczości Wł. St. Reymonta. Legnica 2007.
13. B. Koc, Reymont. Opowieść biograficzna. Wyd. uzup i popr. Warszawa 2000.
14. J. R. Krzyżanowski, Reymont w Stanach Zjednoczonych. „Ruch Literacki” 1970, nr 3, s. 206.
15. R. Maleszyk, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na Lubelszczyźnie. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” T. 52/53 (1997/1998), s. 251-269.
16. Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, głównodowodzącego armii rosyjskiej, do Polaków, wydana w Sankt Petersburgu 14 VIII 1914 r. W zb.: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard. Warszawa 2001.
17. J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914–1918. Warszawa 2005.
18. A. Paszke, Dworce Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Oddział I, Warszawa-Skierniewice 1845–1920. Warszawa 1986.
19. Polacy w Ameryce. „Nowiny Raciborskie” 1919, nr 178, z 24 X, s. 1.
20. M. Przeniosło, Organizacje samopomocy społecznej w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej. „Niepodległość i Pamięć” 2011, nr 1, s. 57-72.
21. T. Pudłocki, Archiwum Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Zapomniana skarbnica dziejów nie tylko nauki polskiej. „Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności” 2013.
22. Reymont w Ameryce. Listy do Wojciecha Morawskiego. Oprac., wstęp L. Orłowski. Warszawa 1970.
23. W. S. Reymont, Dziennik nieciągły 1887–1924. Oprac. B. Utkowska. Kraków 2009.
24. W. S. Reymont, Korespondencja 1890–1925. Oprac., wstęp B. Koc. Warszawa 2002.
25. W. S. Reymont, Listy do rodziny. Oprac. T. Jodełka-Burzecki, B. Kocówna. Warszawa 1975.
26. Rozporządzenie dotyczące zaprowadzenia powszechnego przymusu paszportowego. „Dziennik Rozporządzeń” 1915, nr 2, s. 1.
27. S. Sobieraj, Ameryka Reymonta. Między Polonią a Nowym Światem. „Acta Universitatis Lodziensis” 2008, nr 11, s. 85-100.
28. S. Talikowski, Reymont w kręgu rodzinnym. Łódź 1973.
29. Telegram do Naczelnego Wodza Wojsk rosyjskich Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza. W: K. W. Kumaniecki, Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania państwa polskiego. Kraków–Warszawa 1920.
30. Z. Winkler, Bitwa pod Kraśnikiem 23–25 sierpnia 1914 r. „Głos Ziemi Urzędowskiej” 2014.
31. Z. J. Winnicki, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917–1918). Wrocław 2017.
32. Wojna z musu. „Dziennik Narodowy” 1915, nr 104, s. 1.
33. F. Ziejka, „Chłopi” Władysława S. Reymonta w drodze do światowej sławy. „Niepodległość i Pamięć” 2015, nr 1, s. 121-142.
34. J. Zieliński, Koneser. Ząbkowska i okolice. Warszawa 2012.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

165

Strona końc.:

188

Szczegółowy typ zasobu:

Źródło lub tekst źródłowy

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:138813 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.3.11

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-09-14

Liczba wyświetleń treści obiektu:

20

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/173331

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji