Object

Title: Monitoring i modelowanie matematyczne procesów meteorologicznych, oczyszczania ścieków i dystrybucji wody pitnej

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/44/2004

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

3, [6], 4(43-46), [2], 7, 8(291-298), [8], 10(271-280) pages ; 21 cm ; Bibliography p. 4(46); 7-8(297-298); 9-10(279-280)

Abstract:

W raporcie zawarto cztery prace. Pierwsza dotyczy zastosowania systemów monitoringu do pozyskiwania danych pomiarowych umożliwiających tworzenie modeli matematycznych, służących z kolei do badania i optymalizacji procesów szeroko pojętej inżynierii środowiska. Druga praca omawia zagadnienia aproksymacji czasowo-przestrzennej zmiennych meteorologicznych za pomocą algorytmów krigingowych. Trzecia praca, to monografia traktująca o modelowaniu, symulacji komputerowej i sterowaniu procesami oczyszczania w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Czwarta omawia zagadnienia związane z tworzeniem systemu informatycznego do optymalizacji, projektowania i zarządzania miejską siecią wodociągową.W raporcie zawarto cztery prace. Pierwsza dotyczy zastosowania systemów monitoringu do pozyskiwania danych pomiarowych umożliwiających tworzenie modeli matematycznych, służących z kolei do badania i optymalizacji procesów szeroko pojętej inżynierii środowiska. Druga praca omawia zagadnienia aproksymacji czasowo-przestrzennej zmiennych meteorologicznych za pomocą algorytmów krigingowych. Trzecia praca, to monografia traktująca o modelowaniu, symulacji komputerowej i sterowaniu procesami oczyszczania w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Czwarta omawia zagadnienia związane z tworzeniem systemu informatycznego do optymalizacji, projektowania i zarządzania miejską siecią wodociągową.W raporcie zawarto cztery prace. Pierwsza dotyczy zastosowania systemów monitoringu do pozyskiwania danych pomiarowych umożliwiających tworzenie modeli matematycznych, służących z kolei do badania i optymalizacji procesów szeroko pojętej inżynierii środowiska. Druga praca omawia zagadnienia aproksymacji czasowo-przestrzennej zmiennych meteorologicznych za pomocą algorytmów krigingowych. Trzecia praca, to monografia traktująca o modelowaniu, symulacji komputerowej i sterowaniu procesami oczyszczania w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Czwarta omawia zagadnienia związane z tworzeniem systemu informatycznego do optymalizacji, projektowania i zarządzania miejską siecią wodociągową.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:139614

Source:

RB-2004-44

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information