Object structure

Title:

On mammalian remains and tree-trunks in quaternary sands at reading: [Abstract]

Creator:

Poulton, Edward Bagnall (1856–1943)

Publisher:

[wydawca nieznany] ; (E. Pickard Hall, M.A. and J. H. Stacy)

Place of publishing:

[miejsce nieznane] ; (Oxford)

Date issued/created:

1879

Description:

"Journal of the Proceedings of the Ashmolean Society with abstracts of the communications made to the Society" ; 3 s. : 21 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Ssaki - koń - krowa - mamut - rośliny - drzewa (Pinus) ; Ssaki - opis szczątków - czwartorzędowy piasek ; Ssaki - koń - krowa - mamut - rośliny - drzewa - Anglia

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/833 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: