Object structure
Title:

Identyfikacja odmian pszenic metodami molekularnymi

Subtitle:

Identification of wheat cultivars using molecular methods

Creator:

Borsuk, Piotr ; Moraczewski, Ireneusz ; Czaplicki, Andrzej

Publisher:

Komitet Biotechnologii PAN ; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Date issued/created:

2001

Subject and Keywords:

biotechnologia

Abstract:

We used RAPD created polymorphism to analyze the diversity of wheat cultivars. Preliminary analysis of the wheat genome polymorphism by the RAPD indicated that the technique is useful for the identification of similarities betweencultivars. Using 10 different primers we studied the pattern of specific amplifiedDNA fragments - bands of 90 wheat varieties - and we found that three of theseprimers generated high level of polymorphism. One of these primers, selectedfor further studies, generated 38 bands with molecular weight in the range from215 to 1300 bp.

Relation:

Biotechnologia, vol.52, 1 (2001)-.

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

119

End page:

126

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0860-7796 ; IChB B-47

Source:

Biblioteka Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Temporal coverage:

1988-2010

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0

Terms of use:

-

Digitizing institution:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: