Obiekt

Tytuł: Kilka gatunków Trachelomonas ze stawów południowej Polski ; Some Trachelomonas species from ponds in the south of Poland

Twórca:

Kyselowa, Krystyna

Data wydania/powstania:

1965

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 57-58

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Behre K. 1961. Die Algenbesiedlung der Unterweser unter Berucksichtigung ihrer Zuflusse (ohne die Kieselalgen). Veroffentlich. Inst. Meeresforsch. Bremerhaven. 7, 2, 1—263.
Bourrelly P. 1947. Algues rares ou nouvelles des mares de la Foret de Fontain- bleau. Rev. Gen. Bot., 54, 643, 306—325.
Czosnowski J. 1948. Materiały do flory wiciowców Polski. Pozn. Tow. Przyj Nauk, Wydz. Mat.-Przyr., Prace Kom. Biol. 11, 4, 363—402.
Dreżepolski R. 1922. Eugleniny wolnożyjące ze zbioru glonow podlaskich i litewskich dr J. Grochmalickiego. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, 7—8, (1921—1922), 1—17.
Dreżepolski R. 1925. Przyczynek do znajomości polskich Euglenin —Supplement a la connaissance des Eugleniens de la Pologne. Kosmos, 50, 173—250.
Dreżepolski R. 1948. Eugleniny denne — Les eugleniens bentheaux. Mat. Fizgr. Kraju PAU, 8, 1—18.
Huber-Pestalozzi G. 1955. Das Phytoplankton des Susswassers, 4 Teil, Euglenophyceen. Binnengewasser, 16, Stuttgart, E. Schweizerbart’sche Verl.
Humblet-Pawłowska H. 1939. Roczna zmienność fitoplanktonu w osadniku na Stacji Pomp Rzecznych w Warszawie —La variation annuelle du phytoplancton dans le bassin de sedimentation a la Station des Pompes Fluviales a Varsovie. Planta Polonica, 8, 1, 1—26.
Koczwara M. 1916. Fytoplankton stowów dobrostońskich. Kosmos, 40, (1915), 231—275.
Lazar J. 1960. Alge slovenije seznam sladkovodnich vrst in kijuč za določanije. Ljubljana, Slav. Akad. Znan. Umetnosti.
Luer-Jeziorańska A. 1939. Materiały do flory planktonu rzeki Jeziorki — Recherches sur la phytoplancton de la riviere Jeziorka. Planta Polonica, 8, 2, 1—41.
Margalef R. 1948—1950. Materiales para una flora des las algas del Ne. de Espan. II. Chrysophyceae, Heterocontae, Dinophyceae, Eugleninae. Collect. Bot., 2, 1, 99—130.
Prescott G. W. 1951. Algae of the Western Great Lakes oreo. Cranbroock Inst. Scie., Bull. 31.
Prescott G. W. 1955. Algae of the Panama Canal and its Tributaries. I. Flagellated Organisms. Ohio Journ. Scie., 55, 2, 99—121.
Prescott G. W., Croasdale H. T. 1942. The Algae of New England II. Additions to the Freshwater Algal Flora of Massachusetts. Americ. Midl. Naturalist, 27, 3, 662—676.
Skuja H. 1956. Taxonomische und biologische Studien uber das Phytoplankton Schwedischer Binnengewasser. Nova Acta Reg. Soc. Scie. Upsoliensis, Ser. 4, 6, 3.
Uherkovich G. 1961. Das Leben der Tisza XIV. Erganzende Beitrage zur Kenntnis der Algenvegetation der Szolnoker Tisza-Altwassers. Acta Biol.. N. S., 7. 3—4, 89—94.
Weik K. L., Mohlenbrock R. H. 1963. Notes on the algal flora of Illinois. II. The genus Trachelomonas Ehrenberg of the Pine Hills. Union County, Illinois. Trans. Americ. Microscop. Soc., 82, 4, 381—390.

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Hydrobiologica

Tom:

Vol. 7

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

53

Strona końc.:

58

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:149074

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji