Object structure
Title:

Przegląd Geograficzny T. 79 z. 2 (2007)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

lodowce gruzowe ; wały niwalne ; ewolucja rzeźby ; warunki biotermiczne ; sezony wezbraniowe ; dorzecze Jangcy ; procesy wydmotwórcze ; paleopedologia ; szlaki turystyczne ; Systemy Informacji Geograficznej ; regionalizacja fizycznogeograficzna ; dendrochronologia ; Kotlina Toruńska ; Wyżyna Miechowska ; Płaskowyż Proszowicki ; Kołobrzeg ; Tatry

Relation:

Przegląd Geograficzny

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Czasopismo

Format:

Rozmiar pliku 2,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line)

Source:

click here to follow the link ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: