Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: The influence of relief on microclimate and location of the upper tree-limit

Twórca:

Kędzia, Stanisław

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol.84 No.1 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

111 s. ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Balon, J. (1991a), Piętrowość w środowisku przyrodniczym Tatr [Zonation in the Tatra's natural environment]. Czasopismo Geograficzne, 62: 283-299.
2. Balon, J. (1991b), From the methodology of distinguishing of vertical zones in the Tatra Mts., in: Theory and practice in landscape ecology, IX International Symposium on Problems of Landscape, Ecological Research, Dudince 1991, 199-208.
3. Balon, J.(2000), Piętra fizycznogeograficzne polskich Tatr [Physico-geographical belts of Polish Tatra Mountains], in Obrębska-Starkel, B. (ed.). Studies in physical geography. Prace Geograficzne, Kraków, 105: 211-233.
4. Baranowski, J. (2003a), Dynamika zmian dobowych i zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza na Hali Gąsienicowej [The dynamie of daily fluctuation and the spatial differentiation of air temperature at Hala Gąsienicowa (Tatra Mts)], Przegląd Geograficzny, 75: 271-286.
5. Baranowski, J. (2003b), Lokalne zróżnicowanie warunków solarnych w Tatrach i jego związki z rzeźbą terenu i szatą roślinną (na przykładzie Hali Gąsienicowej) [Local differentiation of solar radiation in the Tatras and its relationship with relief and flora (as exemplified by Hala Gąsienicowa)], Unpublished Ph.D. thesis, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 193 ms. pp
6. Fabianowski, J. (1955), Lasy tatrzańskie [For-ests of Tatra Mountains], in Szafer, W. (ed.). Tatrzański Park Narodowy, Polska Akademia Nauk, Kraków, 73-131.
7. Heikkinen, O., Obrębska-Starkel, B. and Tuhkanen, S. (1995), Introduction: the timberline - a changing battlefront,Prace Geograficzne Ul, 98: 7-16.
8. Hess, M. (1965), Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich [Vertical climatic zones in the Polish western Carpathians], Zeszyty Naukowe Ul, Prace Geograficzne, 11:1-268.
9. Hess, M. (1974), Piętra klimatyczne Tatr Polskich [Climatic belts of Polish Tatra Mountains], Czasopismo Geograficzne, 45: 75-95.
10. Jodłowski, M. (2007), Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach [Krummholz-line in the Tatra Mts., Babia Góra and the Giant Mts.], Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 188 pp.
11. Kotarba, A. (1987), Geoecological belts, in Kotarba, A. (ed.). High mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains, Geographical Studies, Special Issue 3, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN: 48-56.
12. Krzemień, K, Libelt, P. and Mączka, T. (1995), Geomorphological conditions of the timber-line in the Western Tatra Mountains, Prace Geograficzne Ul, 98: 153-170.
13. Myczkowski, S. (1964), Struktura i ekologia zespołu świerka Picetum tatricum u górnej granicy zasięgu w Tatrzańskim Parku Narodowym w dolinach Rybiego Potoku, Roztoki, Waksmundzkiej i Pańszczycy [The structure and ecology of Picetum tatricum spruce association at the upper limit in Tatra National Park in the Rybi Potok, Roztoka Waksmundzka and Pańsczyca valleys]. Ochrona Przyrody, 28: 83-110.
14. Pawłowski, B. (1972), Szata roślinna gór Polski [Plant cover of Polish mountains], in Szafer, W. (ed.), Szata roślinna Polski, 2nd Ed., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 189-252.
15. Piękoś-Mirkowa, H. and Mirek, Z. (1996), Zbiorowiska roślinne [Plant communities], in Mirek, Z. (ed.). Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatrzański Park Narodowy, Kraków-Zakopane, 237-274.
16. Sokołowski, M. (1928), O górnej granicy lasu w Tatrach [About the upper timberline in the Tatra Mountains], Wydawnictwo Fundacji „Zakłady Kórnickie", Kraków, 188 pp.
17. Szafer, W. (1966), Dziesięć tysięcy lat historii lasu w Tatrach [Ten thousand years of forest history in the Tatra Mountains], Nauka dla wszystkich, 1, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków, 34 pp.
18. Zientarski, J. (1985), Wpływ wzniesienia oraz wielkości masywu górskiego na kształtowanie się górnej granicy lasu w Polsce [The influence of elevation and size of a mountain massif on the distribution of the upper timber-line]. Akademia Rolnicza, Poznań, 153 pp.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

84

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

11

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2011.1.1 ; oai:rcin.org.pl:4558

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji