Object structure
Name:

Kulczyny (Кульчини), wiatraki

Unified name:

Kulczyny (Кульчини), wiatraki

ID number:

CeBaDoM/UA/09/WIM/:/03583

Type of object:

Obiekt dziedzictwa przemysłowego

Location:

Ukraina ; obw. chmielnicki

Topographic location:

49°45'25.0"N 26°54'12.0"E

See the map:

49.756944, 26.903333 OpenStreetMap

Century:

XIX

Object type:

wiatrak ; stacjonarny

Research Manager/ Creator of Collection:

Dariusz Brykała

Author (of drawing, photo, record):

Zachariasz Mosakowski

References:

Sulimierski, F., Walewski, W., Krzywicki, J., & Chlebowski, B.(Eds.). (1880). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innychkrajów słowiańskich (Dictionary of the Kingdom of Poland andOther Slavic Countries), vol. 15b. Warszawa, s. 196.

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: