Obiekt

Tytuł: Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacjifarm wiatrowych w skali regionalnej = A methodological proposal for regional-scale assessment of environmental conditions in relation to the establishment of wind farms

Twórca:

Kistowski, Mariusz (1963-)

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

164 s. ; 24 cm

Bibliografia:

1. Badora K., 2010, Lokalizacja farm wiatrowych w południowej części województwa opolskiego a uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, Inżynieria Ekologiczna, 23, s. 97–107.
2. Badora K., 2011, Dobra praktyka w ocenach oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz na przykładzie województwa opolskiego, [w:] J.Popczyk (red.), Energetyka alternatywna, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, Polkowice, s. 151–160.
3. Badora K., Koziarski S., 2008, Regionalny system ochrony różnorodności krajobrazowej na przykładzie Opolszczyzny, Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego, 398, Opole.
4. Borzyszkowski J., Cichocki Z., Bidłasik M., Kuśmierz A., Szymański P., Kasprzak-Miler A., Szałygin J., Wojdyła H., Wlazło Z., 2010, Studium przestrzennych uwarunkowań krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych rozwoju energetyki wiatrowej w województwie podkarpackim, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
5. Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M., 2005, Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
6. Kistowski M., Lipińska B., Korwel-Lejkowska B., 2006, Studium ochrony krajobrazu województwa pomorskiego, Zarząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
7. Kistowski M., Niecikowski K., 2011, Konspekt opracowania dotyczącego oceny uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w skali regionalnej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Gdańsk-Warszawa.
8. Kistowski M., Pchałek M., 2009, Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
9. Kistowski M., Staszek W., 1999, Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk.
10. Kruk-Dowgiałło L., Nowacki J., Opioła R., 2009, Problemy realizacji obecnych i przyszłych przedsięwzięć w polskich obszarach morskich, Problemy Ocen Środowiskowych, 4 (47), s. 40–48.
11. Michalczuk W. (red.), 2009, Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin.
12. Myczkowski Z., Marcinek R., Siwek A., 2009, Możliwości wdrożenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i problem zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez kształtowanie krajowej polityki przestrzennej – rekomendacje do KZPK, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa-Kraków.
13. Niecikowski K., Kistowski M., 2008, Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i wód przybrzeżnych województwa pomorskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
14. Olech S., Juchnowska U., 2006, Przyrodniczo-przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińsko-mazurskim, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Elbląg.
15. Parusel J. B., Skowrońska K., Wower A., 2007, Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
16. PEP, 2009, Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
17. Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P., 2007, Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004, Stacja Ornitologiczna i Muzeum Instytutu Zoologii PAN, Gdańsk.
17. Stryjecki M., 2011, Europejskie sieci morskie – szansa wzmocnienia polskiej energetyki, Elektroenergetyka. Współczesność i Rozwój, 7, s. 17–22.
18. Stryjecki M., Mielniczuk K., 2011, Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
19. Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim, 2010, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław.
20. Tomiałojć L., Stawarczyk T., 2003, Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany, ProNatura, Wrocław.
21. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P., 2010, Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

84

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

22

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:5492 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.1.1

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji