Object

Title: Zgrupowania bezkręgowców bentosowych potoku Prądnik w Ojcowskim Parku Narodowym i na terenie przyległym ; Benthic invertebrate communities of the Prądnik stream

Creator:

Dratnal, Emil

Date issued/created:

1976

Resource type:

Text

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 317-319

References:

Alexandrowicz S. W., Wilk Z. 1962. Budowa geologiczna i źródła doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym (Geologie structure and springs of the Prądnik River Valley in the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 28: 187—210.
Balogh J. 1958. Lebensgemeinschaften der Landtiere. Ihre Erforschung unter besonderer Berücksichtigung der zoozönologischen Arbeitsmethoden. Akad. Verlag u. Verlag der Ungar. Akad. der Wissenschaften. Berlin, Budapest.
Bogoescu C., Tabacaru L. 1957. Contribution à l'étude systématique des nymphes des Ephéméroptères de la Republique Populaire Roumaine I. Genre Baetis Leach. Bull. Sci. Sect. Biol. et Sci. Agricoles (Sér. Zool.) 9, 3: 241—284.
Botnariuc N., Cindea-Cure V. 1954. Noi larve de Tendipedidae din R. P. R. Bul. Acad. R. P. R. 6: 4: 1233—1248.
Botnariuc N., Cure V. 1956. Noi larve de Tendipedidae gasite in fauna Republicii Populare Romine. Anal. I. C. P. 1: 257—271.
Černovskij A. 1949. Opredelitel ličinok komarov semejstva Tendipedidae. Izd. Akad. Nauk SSSR. Moskva—Leningrad.
Dratnal E. 1970. Materiały do poznania ochotkowatych (Chironomidae, Diptera) Babiogórskiego Parku Narodowego i okolic (Data for better cognition of the chironomid fauna (Chironomidae, Diptera) of the Babia Góra National Park and its vicinity). Ochr. Przyr. 35: 269—280.
Dratnal E. 1976. The benthic fauna of the Prądnik sream beltow an inlet of dairy waste effhrents. Arc. Ochr. Środ. 2: 235—270.
Drzał M. 1954. Morfologia dorzecza Prądnika (Morphology of the Prądnik River Basin). Ochr. Przyr. 22: 42—66.
Drzał M., Ziemońska Z. 1963. Rzeźba i stosunki wodne obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego. (Rkps.).
Dudziak J. 1954. Obserwacje nad rozmieszczeniem wypławków krynicznych w południowej części Wyżyny Krakowskiej (Observations on the distribution of the Spring Planarians in the southern part of the Cracow Upland). Pol. Arch. Hydrobiol. 2 (15), 1: 7—30.
Fittkau E. 1962. Die Tanypodinae (Diptera: Chironomidae). Abh. zur Larvalsyst. der Insekt. 6: 1—453.
Fittkau E., Lehmann J. 1970. Revision der Gattung Microcricotopus Thien. u. Harn. (Dipt. Chironomidae). Int. Revue ges. Hydrobiol. 55, 3: 391—402.
Głowaciński Z. 1968. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa (Studies on the fauna of mayflies (Ephemeroptera) in the environs of Cracow). Acta hydrobiol. 10, 1: 103—130.
Goetghebuer M., Humphries C., Fitzgerald A. 1949. Metamorphosis of the Chironomidae I. Hydrobiol. 1, 4: 410—424.
Gowin S. 1943. Orthocladiinen aus Lunzer Fliessgewässern II. Arch. Hydrobiol. 40: 114—122.
Gumiński R. 1948. Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce. Przegl. Met. i Hydrol. 1: 1—20.
Holt C. S., Waters T. F. 1967. Effect of light intensity on the drift of stream invertebrates. Ecology 48. 2: 225—234.
Hrabe S. 1956. Eine neue unbekannte Larve von der Unterfamilie Diamesinae (Tendipedidae, Diptera) aus Schlesien. Spisy prirod. fak. Masarykovy univ. v Brne 372: 1—10.
Humphries C. 1951. Metamorphosis of the Chironomidae II. A description of the imago, larva and pupa of Trichocladius ardnus n. sp. Goetgh. and of the larva and pupa of Tricocladius trifascia Edw. Hydrobiol. 3, 3: 209—216.
Illies J., Botosaneanu L. 1963. Problèmes et méthodes de la classification et de la zonation écologique des eaux courantes, considerees surtout du point de vue faunistique. Mitt. Int. Verein. Limnol. 12: 1—57.
Jaccard P. 1902. Gesetze der Pflanzenverteilung in der alpinen Region auf Grund statistisch-floristischer Untersuchungen. Flora 90: 349—377.
Kinel J. 1934. Hydradephaga Polski. Pol. P. Ent. 13: 198—214.
Kinel J. 1949. Hydradephaga Polski i sąsiednich krain (Les Hydradephaga de Pologne et des pays limitrophes). Pol. P. Ent. 18, 2—4: 337-—405.
Klein J. 1974. Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego (Mezo- and microclimate of the Ojców National Park). Studia Nat. Ser. A, 8: 1—105.
Kownacka M., Kownacki A. 1967. Parametriocnemus boreoalpinus Gowin et Thienemann 1942 (Tendipedidae, Diptera) nowy gatunek dla Tatr (Parametriocnemus borealpinus Gowin et Thienemann 1942 (Tendipedidae, Diptera) new species for the Tatra Mts). Acta hydrobiol. 9, 1—2: 187—191.
Lehmann J. 1969. Die europäischen Arten der Gattung Rheocricotopus Thien. und Harn, und drei neue Artvertreter dieser Gattung aus der Orientalis (Diptera, Chironomidae). Arch. Hydrobiol. 66, 3: 348—381.
Lehmann J. 1972. Revision der europäischen Arten (Puppen ♂♂ und Imagines ♂♂) der Gattung Eukiefferiella Thienemann (Diptera: Chironomidae). Beitr. Ent. 22, 7/8: 347—405.
Lenz F. 1954—1962. Tendipedidae (Chironomidae). b) Subfamilie Tendipedinae (Chironominae). B. Die Metamorphose der Tendipedinae. In: Lindner, Die Fliegen der palaärktischen Region, 13c: 129—260.
Mikulski J. 1936. Jętki (Ephemeroptera). Fauna słodkowodna Polski 15. Wyd. Kasy im. Mianowskiego Inst. Pop. Nauki, Warszawa.
Müller K. 1970. Tages- und Jahresperiodik der Drift in verschiedenen geographischen Breiten. Oikos, suppl. 13: 21—44.
Müller-Liebenau L. 1969. Revision der europäischen Arten der Gattung Baetis Leach, 1815 (Insecta, Ephemeroptera). Gewässer u. Abwässer 48/49: 1—214.
Oleksynowa K. 1966. Materiały do poznania chemizmu wód Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej (Some new data on the chemical composition of the water in the Valley of the River Prądnik and the Valley of Sąspów). Acta hydrobiol. 8, 3—4: 275—292.
Pagast F. 1947. Systematik und Verbreitung der um die Gattung Diamesa gruppierten Chironomiden. Arch. Hydrobiol. 41, 4: 435—596.
Pankratova V. 1970. Ličinki i kukolki komarov podsemejstva Orthocladiinae fauny SSSR (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae). Izd. „Nauka”, Leningrad.
Poliński W. 1913. Ślimaki Ojcowa. Spraw. Kom. Fizjogr. 48, 2: 16—50.
Pongracz A. 1919. Beitrage zur Pseudoneuropteren und Neuropterofauna Polens. Ann. Hist. Nat. Mus. Hung. 17: 161 — 177.
Romaniszyn W. 1958. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 28 Muchówki — Diptera, z. 14 a Ochotkowate — Tendipedidae. PWN Warszawa.
Romaniszyn W. 1972. Uwagi krytyczne o definicji Sorensena i metodzie Renkonena obliczania współczynników podobieństwa zbiorów (Critical remarks on Sorensen’s definition and Renkonen’s method for calculating coefficients of sets). Wiad. Ekol. 18, 4: 375—380.
Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Pr. Wrocł. Tow. Nauk., Ser. B. 16: 452—472.
Roszkowski W. 1916. Wypławki: Planaria alpina Dana i Planaria gonocephala Duges w Ojcowie (Planaria alpina (Dana) et Planaria gonocephala (Duges) a Ojców). Spraw. Tow. Nauk. Warsz., Wydz. III, 7, 8: 625—645.
Roszkowski W. 1921. Kilka nowych stanowisk wypławków krynicznych (Some new foundingsplaces of Planarians of springs and brooks). Kosmos 46, 4: 639—649.
Roszkowski W. 1930. Trzecia notatka o Planaria alpina i Planaria gonocephala w okolicach Ojcowa (Third note on Planaria alpina and Planaria gonocephala in the vicinity of Ojców). Fragm. Faun. Musei Zool. Pol. 1, 6: 146—151.
Serra-Tosio B. 1967. Sur les Orthocladiinae du genre Heleniella Gowin (Diptera, Chironomidae). Dtsch. Ent. 14, 1/2: 153—162.
Siedlecka-Binder Z. 1967. Roślinność wodna w potokach Ojcowskiego Parku Narodowego (La vegetation des macrophytes dans les torrents du Parc National d’Ojców). Ochr. Przyr. 32: 171—206.
Sowa R. 1959. Przyczynek do poznania fauny jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa (Contribution to the knowledge of the fauna of mayflies (Ephemeroptera) in the environs of Kraków). Acta zool. crac. 4, 12: 655—697.
Starmach K. 1956. Rybacka i biologiczna charakterystyka rzek (Characteristic of rivers from biological and fishery point of view). Pol. Arch. Hydrobiol. 3 (16): 307—332.
Stępień J. 1963. Zbiorowiska glonów w potoku Prądnik w Ojcowie. (Rkps).
Surber E. W. 1937. Rainbow trout and bottom fauna production in one mile of stream. Trans. Am. Fish. Soc. 66: 193—202.
Szczęsny B. 1968. Fauna denna potoku Sąspówka na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (The bottom fauna of the stream Sąspowka in the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 33: 215—235.
Szczęsny B. 1969. Wykaz chruścików (trichoptera) złowionych w Ojcowie i okolicy w latach 1966—1968. (RKPS.).
Szklarczyk C. 1953. Obserwacje nad morfologią i biologią Hydrurus foetidus Kirch. w Ojcowie (Observations on the Morphology and Biology of Hydrurus foetidus Kirch. at Ojców). Acta Soc. Bot. Pol. 22, 2: 397—410.
Thienemann A. 1944. Bestimmungstabellen für die bis jetzt bekannten Larven und Puppen der Orthocladiinen (Diptera, Chironomidae). Arch. Hydrobiol. 39: 551—664.
Thienemann A. 1952. Bestimmungstabelle für die Larven der mit Diamesa nachst verwandten Chironomiden. Beitr. Ent. 2, 2/3: 244—256.
Wojtas F. 1958. Pijawki (Hirudinea) Ojcowa. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., ser. II, 4: 149—158.
Zavřel J. 1939. Chironomidarum Larvae et Nymphae II. (Genus Eukiefferiella Th.). Acta Soc. Scient. Nat. 11, 10: 3—29.
Zavřel J., Thienemann A. 1921. Die Metamorphose der Tanypinen I u. II. Arch. hydrobiol., suppl. 2: 566—785.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 41

Start page:

281

End page:

321

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:153240

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 18, 2020

In our library since:

Dec 18, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/181919

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information