Object

Title: Początek i koniec oraz długość okresów z usłonecznieniem rzeczywistym >=2, >=4 i >=6 godzin dziennie w Polsce = The beginnings, ends and lengths of periods of effective sunshine >=2, 4 or 6 hours a day in Poland

Creator:

Koźmiński, Tadeusz

Date issued/created:

2012

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

164 pp ; 24 cm

References:

1. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
2. Bogdańska B., Podogrocki J., 2000, Zmienność całkowitego promieniowania na obszarze Polski w okresie 1961–1995, IMGW, Seria Meteorologia, 30, Warszawa.
3. Bogucki J. (red), 1999, Biometeorologia turystyki i rekreacji, Seria: Podręczniki, 48, AWF, Poznań.
4. Cegnar T., Matzarakis A., 2004, Trends of thermal bioclimate and their aplication for tourism in Slovenia, [w:] A. Matzarakis, C.R. De Freitas, D. Scott (red.), Advances in Tourism Climatology, Berichte das Meteorologischen Institute der Universität Freiburg, 12, s. 66–73.
5. Czarnecka M., Koźmiński C., 2006, Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery, Akademia Rolnicza, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
6. Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, 1.
7. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
8. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich, Monografie IGiPZ PAN, 3, Warszawa.
9. Koźmiński C., Michalska B., 2002, Charakterystyka prędkości wiatru i cisz w Polsce, Acta Agrophysica, 78, Lublin, s. 111–132.
10. Koźmiński C., Michalska B., 2004, Zmienność usłonecznienia rzeczywistego w Polsce, Acta Agrophysica, 3(2), Lublin, s. 291–305.
11. Koźmiński C., Michalska B., 2005, Usłonecznienie w Polsce, Akademia Rolnicza, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
12. Parczewski W., 1971, Termiczno-dynamiczna równowaga pionowa powietrza w Polsce, Prace IMGW, 102, Warszawa.
13. Tyczka S., Ponikowska I., Marusik T., 1971, Średnie dawki rumieniowe promieniowania słonecznego dla osób zdrowych określone w warunkach klimatycznych wybrzeża Bałtyku, Balneologia Polska, 16, s. 3–4.
14. Woś A., 2010, Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
15. Zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 2003–2004, 2005, IOŚ/IS, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

1

Start page:

93

End page:

104

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:5496 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.1.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information