Object

Title: Naukowe fascynacje profesora Jana Molendy

Creator:

Wolsza, Tadeusz (1956– ) ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 3 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 7-20 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Article is devoted to the scholarly achievement of one of the most outstanding Polish historians specialising in the political and social history of the late nineteenth and early twentieth centuries, with particular emphasis put on the paths leading to the independence of Poland.

References:

Garlicki A., Czucie i wiara, „Kultura”, 16 XI 1980, nr 46.
Garlicki A., U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1979.
Holzer J., Molenda J., Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1973.
Molenda J., Chłopi polscy w 1914 roku, „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 3.
Molenda J., Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999.
Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908–1918, Warszawa 1980.
Molenda J., Polska w Wielkiej Wojnie 1914–1918. Kilka refleksji w sprawie stanu badań (cz. I 1914–1939), „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 3.
Molenda J., Polska w Wielkiej Wojnie 1914–1918. Kilka refleksji w sprawie stanu badań (cz. II 1939–2014), „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1.
Nałęcz T., Szkiełkiem i okiem, „Kultura”, 16 XI 1980, nr 46.
Nałęcz T., U źródeł wielkiego sporu, „Kultura”, 28 IX 1980, nr 39.
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
Suleja W., Spór o kształt aktywizmu: Piłsudski a Sikorski w latach I wojny światowej, w: Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. V: W kręgu twórców myśli politycznej, red. H. Zieliński, Wrocław 1983.
Waingertner P., Wołyński klucz do niepodległości. Bitwa pod Kostiuchnówką 4–6 lipca 1916 roku i pamięć o niej, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 2.
Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.
Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887–1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992.
Wolsza T., W sprawie prognoz Józefa Piłsudskiego dotyczących przebiegu I wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” 1985, nr 3–4.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

3

Start page:

7

End page:

20

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:149173 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.3.01

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information