Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Myśl polityczna Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w drugiej połowie lat trzydziestych w świetle nowych dokumentów

Twórca:

Wojnar, Marek

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 55 z. 2 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 95-115 ; Streszczenie w jęz. angielskim i rosyjskim.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł opiera się na wcześniej nieznanych źródłach ze spuścizny Mykoły Kapustianskiego i Mychajła Sełeszki z Archiwum Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w Kijowie. Na podstawie tych dokumentów dokonałem analizy myśli politycznej OUN w drugiej połowie lat trzydziestych w trzech związanych ze sobą obszarach tematycznych. Po pierwsze, opisałem stosunek ukraińskich nacjonalistów do Żydów, po drugie, dokonałem analizy myśli Mychajła Kołodzinskiego, po trzecie zaś, poświęciłem swoją uwagę problemowi orientacji politycznej OUN w przeddzień II wojny światowej.

Bibliografia:

Carynnyk M., Foes of our rebirth. Ukrainian nationalist discussions about Jews, „Nationalities Papers” (2011), no. 3, s. 315–352.
Carynnyk M., „Knife in the Back of Our Revolution”: A Reply to Alexander J. Motyl’s “The Ukrainian Nationalist Movement and the Jews. Theoretical Reflections on Nationalism, Fascism, Rationality, Primordialism, and History”, https://www.academia.edu/6313351/A_Knife_in_ the_Back_of_Our_Revolution_A_Reply_to_Alexander_J._Motyls_The_Ukrainian_Nationalist_Movement_and_the_Jews_Theoretical_Reflections_on_Nationalism_Fascism_Rationality_Primordialism_and_History.
Motyka G., Wołyń ’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Kraków 2016.
Винар Л., Євген Онацький – честність з нацією 1894–1979, Нью-Йорк–Мюнхен–Торонто 1981.
Зайцев О., Український інтеґральний націоналізм (1920–1930-ті роки). Нариси інтелектульної історії, Київ 2013.
Кот С., Великобританія у дипломатичних планах полковника Євгена Коновальця, „Український визвольний рух” (2011), № 16, с. 208–219.
Мірчук П., Нарис історії Організації Українських націоналістів. Перший том 1920–1939, ред. С. Ленкавський, Мюнхен–Лондон–Нью-Йорк 1968.
Посівнич М., Воєнно-політична діяльність ОУН у 1929–1939 роках, Львів 2010.
Радченко Ю., Забуте насилля. Карпатська Україна та євреї (1938–1939), http://uamoderna.com/md/radchenko-carpathian-sich.
Яшан В., Полковник Михайло Колодзінський (закінчення), „Сурмач” (1979), № 3–4, с. 24–29.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

55

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

115

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:153574 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2020.2.05

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/55/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/55/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji