RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Obiekt „Kazilas” : inwigilacja komendanta Okręgu Wileńskiego ZWZ płk. Nikodema Sulika przez NKWD-NKGB w latach 1940–1941

Creator:

Rokicki, Paweł (history)

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 55 z. 2 (2020)

Contributor:

Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 117-141 ; Summary in French and Russian.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article describes the issue of operational exposure of the Polish independence underground in Vilnius region by the NKVD-NKGB during the Russian occupation in 1940–41. On the basis of archival documents preserved in the Lithuanian Special Archives in Vilnius, the author presents the surveillance of the commandantof the Vilnius District of the Armed Combat Union (ZWZ), Col Nikodem Sulik ‘Ładyna’, conducted from September 1940 to April 1941 with the use of spy ring placed in his milieu and a temporal external surveillance carried out by secret NKVD agents.

References:

Baran W., Technologia represji politycznych NKWD w latach 1939–1941, „Pamięć i Sprawiedliwość” (2014), nr 13/1 (23), s. 267–292.
Bubnys A., Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje Antrojo pasaulinio Karo metais lenkų pogrindis 1939–1945 m., Vilnius 2015.
Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941, Warszawa 2007.
Gałęzowski M., Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939–1947, Warszawa 2005.
Krahel T., Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939–1945, Białystok 2017.
Kucharski K., Konspiracyjny ruch niepodległościowy w Wilnie w okresie od września 1939 r. do 25 maja 1941 r., Bydgoszcz 1994.
Niwiński P., Garnizon konspiracyjny miasta Wilna, Toruń 1999.
Niwiński P., Okręg Wileński SZP–ZWZ w latach 1939–1941. Próba syntezy, „Pamięć i Sprawiedliwość” (2002), nr 1/1, s. 73–108.
Roman W.K., Konspiracja polska na Litwie i Wileńszczyźnie wrzesień 1939 – czerwiec 1941. Lista aresztowanych, Toruń 2001.
Roman W.K., W obozach i w konspiracji. Działalność niepodległościowa żołnierzy polskich na Litwie i Wileńszczyźnie, wrzesień 1939 r. – czerwiec 1941 r., Warszawa 2004.
Roman W.K., Za Polskę do celi śmierci. Śledztwo i proces Nikodema Sulika, Toruń 2002.
Stanisław Kiałka – legenda wileńskiej konspiracji. Materiały biograficzne i pisma wybrane, red. L.J. Malinowski, Bydgoszcz 2000.
Tarka K., Generał Aleksander Krzyżanowski „Wilk”, Warszawa 2000.
Tomaszewski L., Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 1999.
Truska L., Anušauskas A., Petravičiūte I., Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940–1953 metais. MVD-MGB organizacinė struktūra, personalas ir veikla, Vilnius 1999.
Warakomski R., Wileńskie dramaty w czasie wojny i w PRL. Komórka Legalizacyjna Sztabu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w latach 1939–1947, Kraków 2006.
Wnuk R., „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941), Warszawa 2007.
Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 1939–1945, Warszawa 1996.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

55

Issue:

2

Start page:

117

End page:

141

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:153575 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2020.2.06

Source:

IH PAN, sygn. A.453/55/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/55/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information