Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Pasja z Tegernsee: misja u pogan, liturgia i kreacja hagiograficzna

Twórca:

Michałowski, Roman (1949– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 58 (2020) ; Commentationes

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 11-32

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest Pasja z Tegernsee napisana w pierwszej połowie XI w., a w szczególności sposób, w jaki hagiograf przedstawił misję św. Wojciecha u Prusów. Misja ta miała się dokonywać w rytm godzin kanonicznych, próba zaś ewangelizowania pogańskich Prusów została przedstawiona jako dedykacja kościoła. W tym ujęciu duszpasterstwo i publiczny kult Boży są jednym i tym samym – koncepcja niezwykle rzadko pojawiająca się we wczesnośredniowiecznej hagiografii.

Bibliografia:

Gräf H.F., Palmenweihe und Palmenprozession in der lateinischen Liturgie, Veröffentlichungen des Missionspriesterseminars St. Augustin, Siegburg, t. 5, Kaldenkirchen 1959
Hamilton L.I., A Sacred City. Consecrating Churches and Reforming Society in Eleventh-Century Italy, Manchester–New York 2010
Iogna-Prat D., La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Eglise au Moyen Age (v. 800 – v. 1200), [Paris] 2006
Jurek T., Ad mestris locum. Gdzie znajdował się klasztor założony przez św. Wojciecha, Rocz. Hist., 75, 2009, s. 7–23
Labuda G., Święty Wojciech biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, wyd. 2, Wrocław 2004
Manikowska H., Gacka D., Hagiografia a historyczność, czyli o historii w hagiografii i hagiografii w służbie historii, w: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, t. 1, red. J. Banaszkiewicz [i in.], Warszawa 2018, s. 657–748
Matla M., Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X–XI wieku, Publikacje Instytutu Historii UAM, t. 148, Poznań 2017
Mayr-Harting H., Ottonian Book Illuminations, cz. 1–2, wyd. 2, London 1999
Mielczarski S., Misja pruska świętego Wojciecha, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. Seria Monografii, t. 26, Gdańsk 1967
Mises en scène et mémoires de la consécration d’églises au Moyen Age, red. D. Méhu, Collection d’études médiévales de Nice, t. 7, Turnhout 2007
Palazzo E., La liturgie de l’Occident médiéval autour de l’an Mil. État de la question, „Cahiers de Civilisation Médiévale”, 43, 2000, s. 371–394
Plezia M., Pasja z Tegernsee, w: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, tłum. J. Pleziowa, oprac. i wstęp M. Plezia, Warszawa 1987, s. 23–28
Repsher B.V., The Rite of Church Dedication in the Early Medieval Era, Lewiston–Queenston–Lampeter 1998
Rose A., „Attolite portas, principes, vestras…”. Aperçu sur la lecture chrétienne du Ps. 24 (23) B, w: Miscellanea liturgica in onore di Sua Eminenza il Cardinale Giacomo Lercaro, t. 1, Roma 1966, s. 453–478
Salmon P., L’Office divin au Moyen Age. Histoire de la formation du bréviaire du IXe au XVIe siècle, Lex orandi, t. 43, Paris 1967
Sosnowski M., Anonimowa Passio s. Adalperti martiris (BHL 40) oraz Wiperta Historia de predicatione episcopi Brunonis (BHL 1471b) – komentarz, edycja, przekład, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 43, 2012, s. 5–74
Sosnowski M., Oryginalność i wtórność wczesnej polskiej hagiografii (do końca XIII w.) – wybrane problemy, w: Oryginalność czy wtórność? Studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X–XIII wiek), red. R. Michałowski, G. Pac, Warszawa 2020, s. 491–582
Starnawska M., Modlitwa świętego biskupa w świetle hagiografii św. Wojciecha i świętego Stanisława do końca XIII wieku, w: Ars bene vivendi. Studia ofiarowane Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. E. Buszewicz, L. Grzybowska, Kraków 2017, s. 313–325
Strzelczyk J., Apostołowie Europy, Warszawa 1997
Wood I., The Missionary Life. Saints and the Evangelisation of Europe 400–1050, Harlow 2001

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

58

Strona pocz.:

11

Strona końc.:

32

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:152636 ; 0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2020.01

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/58 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/58 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji