Object structure
Title:

Listy senatorów koronnych do margrabiego Jerzego Fryderyka i nadradców pruskich w okresie trzeciego bezkrólewia (1586–1587)

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 58 (2020) ; Commentationes ; Materiały

Creator:

Milewski, Dariusz (1974– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

p. 253-268

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Poland - history- Interregnum, 1586-1587 ; Poland - history- Interregnum, 1586-1587 - sources ; Poland - politics and government - 16th c. - sources ; Prussia (Duchy) - foreign relations - Poland - 16th c. ; Poland - foreign relations - Prussia (Duchy) - 16th c. ; Georg Friedrich Hohenzollern (1539-1603) ; Crown senators ; Duchy of Prussia ; correspondence

Abstract:

There are in the Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin original letters written by Poles to the government of the Duchy of Prussia; eight of them were written by Crown senators to Margrave George Frederick and Prussian councillors-general during the third interregnum (1586–1587). The subject of the article is the edition of the abovementioned letters and their presentation in the context of Polish-Prussian relations.

References:

Barwicka-Makula A., Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592, Katowice 2019
Hartmann S., Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin und Archiv der Herzöge in Preußen (Das Herzogliche Briefarchiv und seine Regestierung), „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, 6–7, 2004–2005, s. 350–352
Kowalska H., Karnkowski Stanisław, w: PSB, t. 12, Wrocław 1966–1967, s. 77–82
Lepszy K., Górka Stanisław (1538–1592), w: PSB, t. 8, Wrocław 1959–1960, s. 416–421
Lulewicz H., Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, Warszawa 2002
Małłek J., Prusy Książęce w XVI wieku – panorama lojalności, w: Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, red. J. Axer, Warszawa 2001, s. 16–20
Niesiecki K., Herbarz polski, t. 3, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839
Pieńkowska A., Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Pułtusk 2010
Strzelecki A., Baranowski Wojciech (1548–1615), w: PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 286–289
Szczuczko W., Żaliński Maciej, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 538 n.
Vetulani A., Lenno pruskie: od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta 1525–1568. Studjum historyczno-prawne, Kraków 1930
Wachowiak B., Kamieński A., Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500–1701), Poznań 2001
Wasilewski T., Testament Ostafiego Wołłowicza, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 7, 1962, s. 165–173assssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Zieliński R., Wojewoda płocki Grzegorz Zieliński († 1599), „Notatki Płockie”, 2, 1957, nr 6, s. 2–8

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

58

Start page:

253

End page:

268

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2020.14

Source:

IH PAN, sygn. B.88/58 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: