Obiekt

Tytuł: Alkohol w PRL

Twórca:

Kosiński, Krzysztof (1974– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Leksykon historii społecznej PRL ; Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 18 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 255-268 ; Streszczenie w jęz. angielskim.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Jednym z najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych w latach 1945– 1989 okazało się pijaństwo i alkoholizm. W artykule poddano analizie strukturę i skalę spożycia alkoholu, znaczenie monopolu spirytusowego dla gospodarki, próby przeciwdziałania skutkom pijaństwa i alkoholizmu, społeczne mechanizmy nadmiernego spożycia alkoholu, zjawisko picia alkoholu bez okazji oraz podczas pracy, postawy Polaków wobec pijaństwa i alkoholizmu.

Bibliografia:

Adamus A.M., Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w świetle listów do władz centralnych, Warszawa 2017
Alcohol, oprac. D. Murray, S. Sorrell, Londyn 2017
Beskid L., Dochodowa elastyczność popytu rodzin robotniczych, „Studia Ekonomiczne” 1959, nr 1, s. 106–117
Bukraba-Rylska I., Socjologia wsi polskiej, Warszawa 2008
Buryła S., Wojna i alkohol, w: Wojna. Doświadczenie i zapis, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2007, s. 209–229
Frąckiewicz L., Goszcz W., Alkoholizm w zakładach pracy w ocenie lekarzy przemysłowych, w: Alkohol w środowisku pracy, red. L. Frąckiewicz, Katowice 1989, s. 51–60
Hoser J., Społeczne uwarunkowania spożycia alkoholu, Warszawa 1962
Jarosz D., Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998
Jasiński J., Spożycie alkoholu w opinii publicznej, Warszawa 1985
Kępiński A., Rytm życia, Kraków 1994
Kochanowski J., Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2010
Kornai J., Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985
Kowalik T., Słowiński P., Dragi i wojna. Narkotyki w działaniach wojennych, Warszawa 2019
Kozak M., Społeczne i ekonomiczne skutki picia alkoholu w pracy w opiniach pracowników, w: Alkohol w zakładzie pracy. Problemy ekonomiczne i społeczne, red. M. Jarosz, Warszawa 1990, s. 135–136
Krawiec M., Zapobieganie alkoholizmowi a rozwiązania przyjęte w ustawie z dn. 26 października 1982 r., Warszawa 1987
Kula W., Doświadczenia i nadzieje, w: Alkohol w kulturze i obyczaju, red. J. Górski, K. Moczarski, Warszawa 1972, s. 163–179
Moczarski K., Historia alkoholizmu i walki z nim, Warszawa 1983
Moskalewicz J., Polityka społeczna wobec alkoholu w Polsce w latach 1944–1982, Warszawa 1998
Rożenowa H., Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim 1815–1863, Warszawa 1961
Siciński A., Problemy przemian stylu życia w Polsce, w: Badania nad wzorami konsumpcji, red. J. Szczepański, Wrocław 1977, s. 296–337
Sowiński P., Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945–1989), Warszawa 2005
Społeczno-kulturalne uwarunkowania alkoholizmu w zakładach pracy woj. opolskiego, Opole 1981
Spożycie alkoholu na tle badań regionalnych, red. Z. Zakrzewski, Warszawa 1970
Wilk H., Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945–1970, Warszawa 2017
Wojtas A., Apostoł Żywego Kościoła, Kraków 2003
Wójcik J.W., Zapobieganie nietrzeźwości w czasie i miejscu pracy, Warszawa 1986
Zrałek M., Problem alkoholizmu wśród mieszkańców hoteli robotniczych, w: Alkoholizm w środowisku pracy, red. L. Frąckiewicz, Katowice 1989, s. 68–80

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

18

Strona pocz.:

255

Strona końc.:

268

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:152383 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2020.09

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/18 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/18 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji