RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: A Weapon from the Turn of the Epochs – A Unique Spatha from Lake Nidajno in Prussia

Creator:

Żabiński, Grzegorz

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 33 (2020)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This paper discusses the results of new technological examinations of a spatha blade from a bog sacrificial place in Lake Nidajno, Czaszkowo (Zatzkowen), Mrągowo District, Prussia, PL. The site can be dated to the turn of the Late Roman Period and the Migration Period and its origin may have been related to interactions between Germanic, Balt and Black Sea and North-Eastern Mediterranean cultures, and perhaps to migrations of the Galindians to Southern Europe and back. The archaeometallurgical examinations demonstrated that the blade had been manufactured using a complex pattern-welding technology. As a result, a weapon which possessed both high combat values and unique aesthetic traits was produced. The blade itself may be of Roman provenance

References:

Bemmann G., Bemmann J. 1998a. Der Opferplatz von Nydam. Die Funde aus den älteren Grabungen: Nydam-I und Nydam-II. Vol. 1: Text. Neumünster
Bemmann G., Bemmann J. 1998b. Der Opferplatz von Nydam. Die Funde aus den älteren Grabungen: Nydam-I und Nydam-II. Vol. 1: Katalog und Tafeln. Neumünster
Bergman L. T., Arrhenius B. 2005. Excavations at Helgö XV. Weapon Investigations. Helgö and the Swedish Hinterland. Stockholm
Biborski M. 1978. Miecze z okresu wpływów rzymskich na terenie kultury przeworskiej. “Materiały Archeologiczne” 18, 53-163
Biborski M., Ilkjær J. 2006. Illerup Ådal 11: Die Schwerter. Textband. Jutland Archaeological Society Publications 25: 11. Aarhus
Biborski M., Kaczanowski P. 2003. Uwagi o technologii mieczy jako kryterium identyfikacji importów broni rzymskiej. In: A. Bursche, R. Ciołek (eds.), Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa, 109-120
Biborski M., Kaczanowski P., Kędzierski Z., Stępiński J. 1982. Metallographische Untersuchungen als Kriterium einer Identifikation römischer Schwerter. In: J. Piaskowski, M. Biborski (eds.), Ancient Iron Manufacture Centres in Northern Central Europe. Archaeologia Interregionalis 3. Warszawa, Kraków, 65-98
Biborski M., Kaczanowski P., Kędzierski Z., Stępiński J. 1986. Ergebnisse der metallographischen Untersuchungen von römischen Schwertern aus dem Vindonissa-Museum Brugg und dem Römermuseum Augst. “Gesellschaft pro Vindonissa. Jahresbericht” 1985, 45-80
Biborski M., Kaczanowski P., Kędzierski Z., Stępiński J. 2002. Badania nad technologią mieczy z młodszego okresu przedrzymskiego z obszaru kultury przeworskiej. In: J. Andrzejowski, R. Prochowicz, A. Żórawska (eds.), Varia Barbarica. Zenoni Woźniak ab amicis dedicata. Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina 1. Warszawa, Lublin, 81-104
Biborski M., Kaczanowski P., Kędzierski Z., Stępiński J. 2003. Manufacturing Technology of Double- and Single-Edged Swords from the 1st BC and 2nd century AD. In: Archaeometallurgy in Europe. International Conference 24-25-26 September 2003. vol. 1. Milano, 97-108
Biborski M., Kaczanowski P., Kędzierski Z., Stępiński J. 2007. Metallographische Untersuchungen der zwei- und einschnedigen Schwerter vom Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Oblin. In: K. Czarnecka, Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien. Monumenta Archaeologica Barbarica 13. Warszawa, 131-146
Buchwald V. F. 2005. Iron and steel in ancient times. Historisk-filosofiske Skrifter 29. Copenhagen
Kaczanowski P. 1992. Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum. Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy Habilitacyjne 244. Kraków
Kontny B. 2007. Najwcześniejsze elementy uzbrojenia w kulturze bogaczewskiej w świetle zewnętrznych wpływów kulturowych. In: A. Bitner-Wróblewska (ed.), Kultura bogaczewska w 20 lat później. Warszawa, 73-111
Kontny B. 2015. This Came Out of the Swamp. Wolka See Revisited. In: B. Kontny (ed.), Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam. Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11. Warszawa, 307-331
Kontny B. 2016. Imitation and Inspiration in the Field of Militaria at Szwajcaria Cemetery (the Sudovian Culture). The Case of a ‘Princely Grave’ from Barrow 2. “Journal of Roman Military Equipment Studies” 17, 255-268
Kontny B. 2017. Really Unique? On the Swords in the West Balt Circle. “Študijné Zvesti Archeologického Ústavu SAV” 61, 85-116
Kucypera P. 2009. Problem zaniku stosowania technologii dziwerowania w produkcji średniowiecznych głowni mieczowych. In: M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (eds.), Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego 1: Starożytność i średniowiecze. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z IV Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 1-3 sierpnia 2008. Toruń, 245-256
Kucypera P. 2019. Pattern-Welding Technique in Early Medieval Sword-Making. In: L. Poláček, P. Kouřil (eds.), Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8 bis 10 Jahrhunderts in Mitteleuropa. Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. Internationale Tagungen in Mikulčice 9. Brno, 421-430
La Salvia V. 1998. Archaeometallurgy of Lombard Swords. From Artifacts to a History of Craftsmanship. Firenze
La Salvia V. 2007. Iron Making During the Migration Period: the Case of the Lombards. British Archaeological Report International Series 1715. Oxford
Lang J. 2009. A Consideration of the Methods of Constructing Iron Sword Blades in the Pre-medieval Period. In: 2nd International Conference Archaeometallurgy in Europe 2007, Aquileia, Italy, 17-21 June 2007. Milano, 232-240
Lang J. S. R., Ager B. M. 1989. Swords of the Anglo-Saxon and Viking Periods in the British Museum: a Radiographic Study. In: S. Hawkes Chadwick (ed.), Weapons and Warfare in Anglo-Saxon England. Oxford University Committee for Archaeology Monograph 21. Oxford, 85-122
Lehmann U. 2013. Studien zu frühmittelalterlichen Schwertschmiedetechniken mittels 3-D-Röntgen- Computertomografie. “Archäometrie und Denkmalpflege”, 38-43
Miks Chr. 2007. Studien zur römischen Schwertbewaffnung in der Kaiserzeit. Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 8. Rahden
Nowakiewicz T. 2015. Bagienne stanowisko ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno (Czaszkowo, Mazury): zarys problematyki badawczej, uwarunkowania terenowe i zagadnienia metodyczne. In: S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann (eds.), Materiały do archeologii Warmii i Mazur 1. Warszawa, Białystok, 133-147
Nowakiewicz T. (ed.) 2016. Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach. Wyniki badań laboratoryjnych wybranych zabytków / Ancient Sacrificial Place in Former Lake Nidajno in Masuria. Results of Laboratory Analyses of Selected Finds. Depozyty ofiarne z polskich bagien i jezior 2 / The Offerings Once Made in Poland’s Bogs and Lakes 2. Warszawa
Nowakiewicz T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. 2011. Czaszkowo, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010. Depozyt jeziorny czy miejsce kultu?. “Światowit” 8(49). Fasc. B, 179-182
Nowakiewicz T., Rzeszotarska-Nowakiewicz A. 2012. Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności / Lake Nidajno near Czaszkowo in Masuria: a unique sacrificial site from Late Antiquity. Warszawa
Nowakowski W. 2007. Aestorum gladii. Swords in the West Balt Circle in the Roman Period. “Archaeologia Baltica” 8, 85-94
Pauli Jensen X. 2008. Våben fra Vimose: Bearbejdning og tolkning af et gammelkendt fund. PhD diss., University of Copenhagen
Piaskowski J. 1967. Metaloznawcze badania starożytnych przedmiotów żelaznych z dorzecza Prypeci, Dniestru i Bugu. “Materiały Archeologiczne” 8, 197-214
Pleiner R. 1993. The Celtic Sword. Oxford
Tylecote R. F., Gilmour B. J. J. 1986. The Metallography of Early Ferrous Edge Tools and Edged Weapons. British Archaeological Reports. British Series 155. Oxford
Williams A. R. 2012. The Sword and the Crucible. A History of the Metallurgy of European Swords up to the 16th Century. Leiden, Boston
Żabiński G. 2016a 2.1. Wyniki analiz żelaznych głowni mieczowych z Nidajna / The Results of Analyses of Sword Blades from Nidajno. In: T. Nowakiewicz (ed.), Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach. Wyniki badań laboratoryjnych wybranych zabytków / Ancient Sacrificial Place in Former Lake Nidajno in Masuria. Results of Laboratory Analyses of Selected Finds. Depozyty ofiarne z polskich bagien i jezior 2 / The Offerings Once Made in Poland’s Bogs and Lakes 2. Warszawa, 88-122
Żabiński G. 2016b. 2.2. Omówienie wyników badań technologicznych żelaznych mieczy typu spatha z Nidajna / A Discussion on The Results of Technological Analyses of Iron Swords of Type Spatha from Nidajno. In: T. Nowakiewicz (ed.), Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach. Wyniki badań laboratoryjnych wybranych zabytków / Ancient Sacrificial Place in Former Lake Nidajno in Masuria. Results of Laboratory Analyses of Selected Finds. Depozyty ofiarne z polskich bagien i jezior 2 / The Offerings Once Made in Poland’s Bogs and Lakes 2. Warszawa, 123-130
Żabiński G., Stępiński J., Biborski M. 2014. Technology of Sword Blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The Case of What Is Now Poland. Oxford

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

33

Start page:

7

End page:

20

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:153116 ; 0860-0007 ; DOI 10.23858/FAH33.2020.001

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information