RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Pieczęcie księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny z czasu jej regencji na Mazowszu w latach 1503–1518

Creator:

Piber-Zbieranowska, Marta ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 58 (2020) ; Commentationes

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 151-170

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents the seals used by Duchess Anna Radziwiłł of Mazovia, the widow of Konrad III the Red, during her regency on behalf of her underage sons, Stanisław and Janusz, in 1503–1518. Seven seals are presented, including two previously unknown signet seals belonging jointly to the duchess and her sons, from the short period of their co-rule (1517–1518). The description of each seal contains information on their shape, dimensions, images and inscriptions together with their chronology and examples of use. The practice of using different types of seals (a personal of Duchess Anna, an armorial seal of the deceased duke, signet seals) is analysed, which resulted from the specificity of regency.

References:

Biskup M., Materiały do stosunków habsbursko-mazowieckich na przełomie XV–XVI w. w archiwach austriackich, Przegl. Hist., 59, 1968, nr 2, s. 272–279
Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych, 27–28 października 2016 r., red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski, Warszawa 2017
Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Kraków 2012
Grabowski J., Małżeństwa Konrada III Rudego. Ze studiów nad genealogią Piastów mazowieckich, w: Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 799–808
Grabowski J., Tytulatura na dokumentach książąt mazowieckich. Forma i funkcje (wybrane zagadnienia), „Klio”, 13, 2009, s. 41–79
Halecki O., Anna z Radziwiłłów (1476–1522), księżna mazowiecka, w: PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 125 n.
Jasiński K., Rodowód Piastów mazowieckich, wyd. M. Górny, Poznań–Wrocław 1998 [recte: 2008]
Kuczyński S.K., Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978
Pacuski K., Stanisław (1501–1524), książę mazowiecki, w: PSB, t. 42, Warszawa–Kraków 2003–2004, s. 1–3
Piber-Zbieranowska M., Księżna mazowiecka Anna Radziwiłłówna i jej regencja na Mazowszu (1503–1518), Warszawa 2019, mszp. rozprawy doktorskiej przyg. pod kier. M. Koczerskiej, Biblioteka IH PAN w Warszawie
Piber-Zbieranowska M., Żony Piastów mazowieckich. Znaczenie polityczne księżnych w późnym średniowieczu (XIV–XVI w.), w: Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych, 27–28 października 2016 r., red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski, Warszawa 2017, s. 127–138
Piber-Zbieranowska M., Supruniuk A., Die Legitimierung der Herrschaft in Masowien im Lichte der Urkunden und Korrespondenz der masowischen Herzogin Anna Radziwiłłówna, w: Legitimation von Fürstendynastien in Polen und dem Reich. Identitätsbildung im Spiegel schriftlicher Quellen (12.–15. Jahrhundert), red. G. Vercamer, E. Wółkiewicz, Wiesbaden 2016, s. 319–348
Piber-Zbieranowska M., Supruniuk A., Regencja Anny Radziwiłłówny na Mazowszu w latach 1503–1518: zarys problematyki, Przegl. Hist., 106, 2015, nr 2, s. 325–345
Sobol B., Konrad III (ok. 1448–1503), książę mazowiecki, w: PSB, t. 13, Poznań–Wrocław 1967–1968, s. 595–597
Sobol B., Sejm i sejmiki ziemskie na Mazowszu książęcym, Warszawa 1968
Szybkowski S., Korespondencja książąt mazowieckich z radą miasta Gdańska w latach 1466–1526, w: Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych, 27–28 października 2016 r., red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski, Warszawa 2017, s. 283–303
Trelińska B., Epigraficzna kapitała protorenesansowa w Polsce, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21–23 października 1993 profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 209–228
Trelińska B., Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

58

Start page:

151

End page:

170

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:152651 ; 0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2020.08

Source:

IH PAN, sygn. B.88/58 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information