Object structure
Title:

Об ошибках в научном поиске, и в текстологии в частности

Subtitle:

Napis Seria XXVI (2020)

Creator:

Barszt, Konstantin

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

scientific error ; point of view ; continuity in science ; communication ; accumulation of knowledge

References:

1. Bachtin M.M., Awtor i gieroj w esteticzieskoj diejatielnosti, w: M.M. Bachtin, Sobranije soczinienij w 7 t., t. 1, Moskwa 2003.
2. Bachtin M.M., Raboczije zapisi 60-ych – naczała 70-ych godow, w: M.M. Bachtin, Sobranije soczinienij w 7 t., t. 6, Moskwa 2002.
3. Bachtin M.M., Razrozniennyje listy, w: M.M. Bachtin, Sobranije soczinienij w 7 t., t. 6, Moskwa 2002.
4. Dostojewski F.M., Idiot, w: F.M. Dostojewski, Połnoje sobranije chudożestwiennych proizwiedienij, Leningrad 1926.
5. Dostojewski F.M., Idiot, w: F.M. Dostojewski, Połnoje sobranije soczinienij w 35 t., t. 8, Sankt Petersburg 2019.
6. Dostojewski F.M., Połnoje sobranije soczinienij w 30 t., t. 7, Leningrad 1973.
7. Dostojewski F.M., Połnoje sobranije soczinienij w 15 t., red. W.N. Zacharow, Pietrozawodsk 1995-.
8. Ildin W.W., Tieorija poznania. Epistemologija, Moskwa 1994.
9. Iz rukopisnogo nasledija W.I. Wernadskogo, „Woprosy Fiłosofii” 1966, nr 12.
10. Kristeva J., Razruszenije poetiki, w: Francuzskaja siemiotika. Ot strukuralizma k poststrukturalizmu, Moskwa 2000.
11. Kuhn T., Strukura naucznych riewolucij, Moskwa 1977.
12. Lovejoy A., Wielikaja cel’ byt’ja. Istorija idiej, Moskwa 2001.
13. Moszkowski A., Albert Einstein. Biesiedy s Einsteinom o tieorii otnositielnosti i obszcziej sistiemie mira, Moskwa 1922.
14. Poincaré H., O naukie, Moskwa 1983.
15. Popper K., Szto takoje dialektika?, „Wprosy Fiłosofii” 1995, nr 1.
16. Puszkin A.S., Sobranije soczinienij w 10 t., t. 2: Stichotworienija 1823–1836, Moskwa 1959.
17. Tynianow J.N., Litieraturnyj fakt, w: J.N. Tynianow, Poetika. Istorija litieratury. Kino, Moskwa 1977.
18. Szapir M.I., „Jewgienij Oniegin”: problema autenticznogo tieksta, w: M.I. Szapir, Stat’ji o Puszkinie, Moskwa 2009.

Relation:

Napis

Volume:

26

Start page:

33

End page:

55

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: