Object structure
Title:

Błąd czy wariant? O technikach redakcyjnych Adama Naruszewicza

Subtitle:

Napis Seria XXVI (2020)

Creator:

Bober-Jankowska, Magdalena

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Adam Naruszewicz ; variant ; editing ; error ; autograph

References:

1. Bober-Jankowska M., Czy Adam Naruszewicz napisał „Żywoty sławnych Polaków”?, „Roczniki Humanistyczne” 2020, t. 68, z. 1, s. 59–73.
2. Bober-Jankowska M., Lirycznie o zwiedzionych nadziejach: Duma, w: Czytanie Naruszewicza, t. 2, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa i B. Mazurkowa, Warszawa 2015, s. 363–378.
3. Bober-Jankowska M., Nieznana korespondencja Adama Naruszewicza, „Sztuka Edycji” 2018, nr 2, s. 113–129.
4. Naruszewicz A., Diariusz podróży Stanisława Augusta króla polskiego na sejm do Grodna sześcioniedzielnej przez Piński, Nieświż, Nowogródek w roku 1784 odprawionej, Biblioteka Kórnicka, rkps sygn. 02671.
5. Naruszewicz A., Dyjaryjusz podróży Jego królewskiej Mości na sejm grodzieński, wyd. M. Bober-Jankowska, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, t. 8, Warszawa 2008.
6. Naruszewicz A., Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński (od dnia 26 sierpnia do 27 września 1784 roku), Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps sygn. 6045 IV.
7. Naruszewicz A., Dziennik podróży Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wyd. M. Bober-Jankowska przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2019.
8. Naruszewicz A., Dziennik podróży ukraińskiej Jego Królewskiej Mości. Część trzecia. Podróż do Krakowa, w: idem, Dziennik podróży Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wyd. M. Bober-Jankowska przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2019.
9. Naruszewicz A., Dziennika podróży ukraińskiej J[ego] K[rólewskiej] M[ości] część trzecia, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiory Biblioteki Branickich z Suchej, rkps sygn. 61/78.
10. Naruszewicz A., O królu Stefanie Batorym, Biblioteka Książąt Czartoryskich, rkps sygn. 2255.
11. Naruszewicz A., Podróż K[róla] J[ego]m[oś]ci z Warszawy na sejm grodzieński, Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, rkps sygn. 959.
12. Naruszewicz A., Życiorysy sławnych Polaków, Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. 1748.
13. Stasiak A.M., Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei, Lublin 2013.

Relation:

Napis

Volume:

26

Start page:

127

End page:

148

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: