Object structure
Title:

Walory i niedostatki edycji tekstów staropolskich w XIX wieku. Przypadek poezji Jana Gawińskiego

Subtitle:

Napis Seria XXVI (2020)

Creator:

Głażewski, Jacek

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Philology ; editing ; manuscript ; Old Polish literature

References:

1. Batorowska H., Jan Nepomucen Bobrowiczi lipska edycja „Biblioteki Kieszonkowej Klasyków Polskich” firmy „Breitkopf und Härtel”, „Roczniki WSP Kraków” 1991, z. 147, „Prace Bibliotekoznawcze”, t. 6.
2. Batorowska H., Sukcesy i porażki edytorskie Jana Nepomucena Bobrowicza, „Roczniki WSP Kraków” 1993, z. 155, „Prace Bibliotekoznawcze”, t. 7.
3. Bentkowski F., Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. 1, Warszawa–Wilno 1814.
4. „Biblioteka Naukowego Zakładu im. Ossolińskich” 1832, z. 3.
5. Biegeleisen H., Niedrukowane poezje Gawińskiego, „Biblioteka Warszawska” 1882, t. IV.
6. Chemperek D., O „Pieśniach” Jana Gawińskiego. Tematyka metapoetycka i filozoficzna, „Barok” 2003, nr 1 (19).
7. Chemperek D., Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku, Lublin 2005.
8. Chodynicki I., Dykcjonarz uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych, porządkiem alfabetycznym ułożony, t. 1, Lwów 1833.
9. Dziama L.M., Jan Gawiński. Studium literackie, Kraków 1905.
10. Encyklopedia Powszechna (tzw. Orgelbranda), t. 9, Warszawa 1862.
11. Gawiński J., Dworzanki albo epigrammata polskie, wyd. J. Głażewski, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 30, Warszawa 2005.
12. Gawiński J., Helikon, rkps. BUW, sygn. 190.
13. Gawiński J., Pieśni, oprac. D. Chemperek, „Inedita”, t. 2, Warszawa 2009.
14. Gawiński J., Sielanki z Gajem zielonym, oprac. E. Rot, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 35, Warszawa 2007.
15. Głażewski J., Czy istniała „Czwarta księga” „Dworzanek” Jana Gawińskiego?, „Barok” 2002, nr 2 (20).
16. Głażewski J., Preparowanie poety – Jan Gawiński w oczach oświeconych, „Przegląd Humanistyczny” 2004, nr 4.
17. Głażewski J., W żywiole tekstu. „Dworzanki” Jana Gawińskiego – próba lektury i interpretacji, Warszawa 2008.
18. Jana Gawińskiego „Pisma pozostałe”, wyd. W. Seredyński, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. 8, Kraków 1882.
19. Juszyński M.H., Dykcjonarz poetów polskich, t. 1, Kraków 1820.
20. Katalog Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej, oprac. H. Kozerska, W. Stummer, „Acta Bibliothecae Universitatis Varsoviensis” V, t. 1, nr 1–262, Warszawa 1963.
21. Kozerska H., Straty w zbiorze rękopisów BUW w czasie I i II wojny światowej, Warszawa 1960.
22. Krasicki I., O rymotwórstwie i rymotwórcach, w: idem, Dzieła, t. 3, oprac. F. Dmochowski, Warszawa 1803.
23. Księgi humoru polskiego, t. 1, oprac. K. Bartoszewicz, Petersburg 1897.
24. „Pamiętnik Warszawski” 1822, Warszawa, t. 3.
25. Pauli Ż., Przedmowa, w: Poezje Jana z Wielomowic Gawińskiego, wyd. Ż. Pauli, Lwów 1843.
26. Pauli Ż., Wiadomość o życiu i pismach Jana z Wielomowic Gawińskiego, w: Poezje Jana z Wielomowic Gawińskiego, wyd. Ż. Pauli, Lwów 1843.
27. Piszczkowski M., Jan Gawiński, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 7, Kraków 1948.
28. Poezje Jana z Wielomowic Gawińskiego, wyd. Ż. Pauli, Lwów 1843.
29. Poezje Szymona Szymonowicza i Jana Gawińskiego, wyd. J.N. Bobrowicz, „Biblioteka Kieszonkowa Klassyków Polskich”, t. 28, Lipsk 1837.
30. „Pszczoła Polska” 1820, Lwów, t. 1–2.
31. Siarczyński F., Dziennik czynności urzędowych księgozbioru narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie, oprac. Z. Rzepa, Wrocław 1968.
32. Siarczyński F., Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, zawierający opis osób żyjących pod jego panowaniem, znamienitych przez swe czyny pokój i wojny, cnoty lub występki, dzieła piśmienne, zasługi użyteczne i celne sztuki, porządkiem abecadła ułożony, cz. 1, Lwów 1828.
33. Wiszniewski M., Historia literatury polskiej, t. 6–7, Kraków 1844–1845.
34. „Ziemomysł. Pismo Czasowe dla Dzieci” 1830, Warszawa, t. 1 (nr 2 z 31 stycznia oraz nr 4 z 28 lutego).

Relation:

Napis

Volume:

26

Start page:

216

End page:

234

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: