Object structure
Title:

O warstwie treściowej spektakli baletowych – wokół problemu recepcji i transformacji kulturowych tematów libretta

Subtitle:

Napis Seria XXVI (2020)

Creator:

Reglińska-Jemioł, Anna

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

libretto ; classical ballet ; interpretation ; audience

References:

1. Abramowska J., Ład i fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, „Studia Staropolskie”, t. 40, Wrocław 1974.
2. Buszek M.-E., Representing “Awarishness”: Burlesque, Feminist Transgression, and the 19th-Century Pin-Up, „The Drama Review: TDR” 1999, nr 4.
https://doi.org/10.1162/105420499760263606
3. Curz D., Kora i Alonzo, czyli dziewice słońca. Balet serio, Warszawa 1787.
4. Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia, t. 2: Programy drukiem wydane do r. 1765, cz. 1: Programy teatru jezuickiego, oprac. zespół pod kierunkiem W. Korotaja, „Książka w Dawnej Kulturze Polskiej”, t. 14, Wrocław 1976.
5. Fizgał-Janikowska M., Od rytmizacji do oper i baletów. Wokół muzycznych inscenizacji Jana Dormana, „Pamiętnik Teatralny” 2019, z. 3–4.
https://doi.org/10.36744/pt.10
6. Foster S.L., Choreography narrative. Ballet’s staging of story and desire, Bloomington 1996.
7. Guest I., Balet romantyczny w Paryżu, tłum. A. Kreczmar, Warszawa 1978.
8. Haskell A.L., Balet, Kraków 1969.
9. Homans J., Apollo’s angels. A history of ballet, New York 2010.
10. Juźwik M., Balet „Giselle” w reinterpretacji Matsa Eka jako środek „wypatrywania” tożsamości, w: Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji, red. E. Zygan, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2020.
11. Juźwik M., Widmo Szekspira w dziele baletowym, „Filo-Sofija” 2017, nr 3.
12. Kirstein L., Four centuries of ballet: Fifty Masterworks, New York 1984.
13. Klimczyk W., Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455–1795), Kraków 2015.
14. Kłosowski W., Uczestnictwo a dostęp, w: Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. W. Kłosowski, Warszawa 2011.
15. Królica A., Pokolenie Solo. Choreografowie w rozmowach z Anną Królicą, Kraków 2013.
16. Limon J., Między niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze, Gdańsk 2001.
17. Les travaux d’Hercule. Ballet qui sera dansé a la tragedie de Clovis sur le theatre du College de Louis le Grand des peres de la Compagnie de Jesus. Le septiéme jour d’aoust à une heure aprés midy, Paris 1686.
18. Mapowanie publiczności, red. A.R. Burzyńska, Szczecin 2015.
19. McBride R., Ballet: a Neglected Key to Molière’s Theatre, „Dance Research” 1984, nr 1.
https://doi.org/10.2307/1290776
20. Migel P., The Ballerinas: From the Court of Louis XIV to Pavlova, New York 1972.
21. Molier, Przedmowa do Natrętów, w: idem, Dzieła, t. 1, tłum., oprac. i wstępami opatrzył T. Żeleński (Boy), Warszawa 1988.
22. Nabokina A., Poza ramą. Wizerunki kobiet i mężczyzn w „Jeziorze łabędzim” i „Giselle” Matsa Eka, w: Ciało – muzyka – performans, red. J. Mikołajczyk, M. Popczyk, Katowice 2017.
23. Narewska A., Od księżniczki do prostytutki, czyli o tanecznych metamorfozach Kopciuszka, „Studia Choreologica” 2015, t. 16.
24. Noverre J.-G., Teoria i praktyka tańca prostego i komponowanego, sztuki baletowej, muzyki, kostiumu i dekoracji, tłum. i oprac. I. Turska, „Teksty Źródłowe do Historii Dramatu i Teatru”, red. G. Sinko, t. 5, Wrocław 1959.
25. Nye E., Dancing words: eighteenth-century ballet-pantomime wordbooks as paratexts, „Word and Image” 2008, nr 4.
https://doi.org/10.1080/02666286.2008.10406265
26. Pawłowska M., Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej, Toruń 2016.
27. Prokofiew S., Autobiografia, tłum. J. Ilnicka, Kraków 1971.
28. Prokofiew S., Refleksje, notatki, wypowiedzi, tłum. J. Ilnicka, Kraków 1971.
29. Reglińska-Jemioł A., Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, Poznań 2012.
30. Reglińska-Jemioł A., Meandry (nie)męskości na scenie baletowej początku XIX wieku – zarys problematyki, w: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku, red. B. Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk 2019.
31. Sommervogel C., Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles–Paris 1896–1960.
32. Stachuła D., Libretto, muzyka i opera. Interferencja czasowa w teatrze muzycznym, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2018, nr 4.
33. Strzelecki R., Świat uczuć w „Teorii i praktyce tańca” Jeana Georgesa Noverre’a, w: Między teatrem a światem. W kręgu problemów dramatu, sztuki scenicznej i teatralizacji kultury, red. R. Strzelecki, Bydgoszcz 2010.
34. Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, red. J. Majewska, Kraków 2013.
35. Szlendak T., Aktywność kulturalna, w: Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, red. W. Burszta, B. Fatyga, M. Pęczak, Warszawa 2010.
36. Taniec widzów, rozmowa transmitowana 13 czerwca 2020 roku w ramach cyklu „Rozmównica” PTT (Polskiego Teatru Tańca), http://ptt-poznan.pl/pl/node/765 (stan z 18 listopada 2020 r.).
37. Trzewikowska-Knieć P., Istota dzieła baletowego, „Studia Choreologica” 2010, t. 11.
38. Turska I., Przewodnik baletowy, Kraków 1989.
39. Turska I., Taniec bawi i opowiada, Warszawa 1970.
40. Walczak J., Libretto jako (u)twór. Zagadnienia genologiczne i metodologiczne – zarys problematyki, „Przestrzenie Teorii” 2014, nr 22.
https://doi.org/10.14746/pt.2014.22.5
41. Wybraniec M., Świat tekstu libretta i/ lub komunikat spektaklu baletowego, „Media – Kultura – Społeczeństwo” 2012–2013, nr 7–8.
42. Wysocka T., Dzieje baletu, Warszawa 1970.

Relation:

Napis

Volume:

26

Start page:

314

End page:

327

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.16

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: