Object structure

Title:

O warstwie treściowej spektakli baletowych – wokół problemu recepcji i transformacji kulturowych tematów libretta

Subtitle:

Napis Seria XXVI (2020)

Creator:

Reglińska-Jemioł, Anna

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

libretto ; classical ballet ; interpretation ; audience

References:

1. Abramowska J., Ład i fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, „Studia Staropolskie”, t. 40, Wrocław 1974.
2. Buszek M.-E., Representing “Awarishness”: Burlesque, Feminist Transgression, and the 19th-Century Pin-Up, „The Drama Review: TDR” 1999, nr 4.
click here to follow the link
3. Curz D., Kora i Alonzo, czyli dziewice słońca. Balet serio, Warszawa 1787.
4. Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia, t. 2: Programy drukiem wydane do r. 1765, cz. 1: Programy teatru jezuickiego, oprac. zespół pod kierunkiem W. Korotaja, „Książka w Dawnej Kulturze Polskiej”, t. 14, Wrocław 1976.
5. Fizgał-Janikowska M., Od rytmizacji do oper i baletów. Wokół muzycznych inscenizacji Jana Dormana, „Pamiętnik Teatralny” 2019, z. 3–4.
click here to follow the link
6. Foster S.L., Choreography narrative. Ballet’s staging of story and desire, Bloomington 1996.
7. Guest I., Balet romantyczny w Paryżu, tłum. A. Kreczmar, Warszawa 1978.
8. Haskell A.L., Balet, Kraków 1969.
9. Homans J., Apollo’s angels. A history of ballet, New York 2010.
10. Juźwik M., Balet „Giselle” w reinterpretacji Matsa Eka jako środek „wypatrywania” tożsamości, w: Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji, red. E. Zygan, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2020.
11. Juźwik M., Widmo Szekspira w dziele baletowym, „Filo-Sofija” 2017, nr 3.
12. Kirstein L., Four centuries of ballet: Fifty Masterworks, New York 1984.
13. Klimczyk W., Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455–1795), Kraków 2015.
14. Kłosowski W., Uczestnictwo a dostęp, w: Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. W. Kłosowski, Warszawa 2011.
15. Królica A., Pokolenie Solo. Choreografowie w rozmowach z Anną Królicą, Kraków 2013.
16. Limon J., Między niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze, Gdańsk 2001.
17. Les travaux d’Hercule. Ballet qui sera dansé a la tragedie de Clovis sur le theatre du College de Louis le Grand des peres de la Compagnie de Jesus. Le septiéme jour d’aoust à une heure aprés midy, Paris 1686.
18. Mapowanie publiczności, red. A.R. Burzyńska, Szczecin 2015.
19. McBride R., Ballet: a Neglected Key to Molière’s Theatre, „Dance Research” 1984, nr 1.
click here to follow the link
20. Migel P., The Ballerinas: From the Court of Louis XIV to Pavlova, New York 1972.
21. Molier, Przedmowa do Natrętów, w: idem, Dzieła, t. 1, tłum., oprac. i wstępami opatrzył T. Żeleński (Boy), Warszawa 1988.
22. Nabokina A., Poza ramą. Wizerunki kobiet i mężczyzn w „Jeziorze łabędzim” i „Giselle” Matsa Eka, w: Ciało – muzyka – performans, red. J. Mikołajczyk, M. Popczyk, Katowice 2017.
23. Narewska A., Od księżniczki do prostytutki, czyli o tanecznych metamorfozach Kopciuszka, „Studia Choreologica” 2015, t. 16.
24. Noverre J.-G., Teoria i praktyka tańca prostego i komponowanego, sztuki baletowej, muzyki, kostiumu i dekoracji, tłum. i oprac. I. Turska, „Teksty Źródłowe do Historii Dramatu i Teatru”, red. G. Sinko, t. 5, Wrocław 1959.
25. Nye E., Dancing words: eighteenth-century ballet-pantomime wordbooks as paratexts, „Word and Image” 2008, nr 4.
click here to follow the link
26. Pawłowska M., Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej, Toruń 2016.
27. Prokofiew S., Autobiografia, tłum. J. Ilnicka, Kraków 1971.
28. Prokofiew S., Refleksje, notatki, wypowiedzi, tłum. J. Ilnicka, Kraków 1971.
29. Reglińska-Jemioł A., Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, Poznań 2012.
30. Reglińska-Jemioł A., Meandry (nie)męskości na scenie baletowej początku XIX wieku – zarys problematyki, w: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku, red. B. Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk 2019.
31. Sommervogel C., Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles–Paris 1896–1960.
32. Stachuła D., Libretto, muzyka i opera. Interferencja czasowa w teatrze muzycznym, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2018, nr 4.
33. Strzelecki R., Świat uczuć w „Teorii i praktyce tańca” Jeana Georgesa Noverre’a, w: Między teatrem a światem. W kręgu problemów dramatu, sztuki scenicznej i teatralizacji kultury, red. R. Strzelecki, Bydgoszcz 2010.
34. Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, red. J. Majewska, Kraków 2013.
35. Szlendak T., Aktywność kulturalna, w: Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, red. W. Burszta, B. Fatyga, M. Pęczak, Warszawa 2010.
36. Taniec widzów, rozmowa transmitowana 13 czerwca 2020 roku w ramach cyklu „Rozmównica” PTT (Polskiego Teatru Tańca), http://ptt-poznan.pl/pl/node/765 (stan z 18 listopada 2020 r.).
37. Trzewikowska-Knieć P., Istota dzieła baletowego, „Studia Choreologica” 2010, t. 11.
38. Turska I., Przewodnik baletowy, Kraków 1989.
39. Turska I., Taniec bawi i opowiada, Warszawa 1970.
40. Walczak J., Libretto jako (u)twór. Zagadnienia genologiczne i metodologiczne – zarys problematyki, „Przestrzenie Teorii” 2014, nr 22.
click here to follow the link
41. Wybraniec M., Świat tekstu libretta i/ lub komunikat spektaklu baletowego, „Media – Kultura – Społeczeństwo” 2012–2013, nr 7–8.
42. Wysocka T., Dzieje baletu, Warszawa 1970.

Relation:

Napis

Volume:

26

Start page:

314

End page:

327

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.16

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: