Object

Title: „Polak w Afryce” o młodych i najmłodszych uchodźcach polskich z ZSRR w Afryce w latach 1943–1945

Creator:

Ney-Krwawicz, Marek (1956 - ) ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 4 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 25-54 ; Summary in English. ; Abstract in Polish and English.

Abstract:

The purpose of the article is to present what and in what form the Polish newspaper Polak w Afryce (Pole in Africa) appearing in Africa in 1943–45 published about the young and youngest Polish refugees from the USSR who reached the African continent. These refugees were located in the countries of British East Africa (i.e. Kenya, Tanganyika, and Uganda), in Norther Rhodesia and Southern Rhodesia as well as in the Union of South Africa. Almost half of the inhabitants of the Polish settlements were young and the youngest children, often orphans or half-orphans, and due to this fact the Polish paper devoted a lot of space to them.

References:

Chmielewski W., Polska administracja szkolna w latach 1944–1950, Piotrków Trybunalski 2010.
Chmielewski W., Powstanie delegatur polskiej administracji szkolnej na uchodźstwie, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2012, t. XLIX, s. 35–53.
Chmielewski W., Szkolnictwo polskie w Afryce Środkowo-Wschodniej i Południowej podczas II wojny światowej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2008, nr 3–4, s. 61–74.
Hejczyk A., Sybiracy pod Kilimandżaro. Tengeru. Polskie osiedle w Afryce Wschodniej we wspomnieniach jego mieszkańców, Rzeszów–Kraków 2013.
Isfahan miasto polskich dzieci, red. I. Beaupré-Stankiewicz, D. Waszczuk-Kamieniecka, J. Lewicka-Howells, Londyn 1988.
Ney-Krwawicz M., Na pięciu kontynentach. Polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach 1939–1950, Warszawa 2014.
Ney-Krwawicz M., „Polak w Iranie” o młodych i najmłodszych uchodźcach polskich z ZSRR w Iranie w latach 1942–1944, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 1, s. 85–110.
Pancewicz B.M., Harcerstwo w Afryce 1941–1949, Londyn 1985.
Pietrzak J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki, instytucje, organizacje, Łódź 2012.
Polskie sybiraczki harcerki w Afryce 1942–1950, oprac. H. Dąbkowski, Warszawa 2002.
Wróbel E., Wróbel J., Rozproszeni po świecie. Obozy i osiedla uchodźców polskich ze Związku Sowieckiego 1942–1950, Chicago 1982.
Wróbel J., Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942–1950, Łódź 2003.
Wróbel J., Z Syberii na Antypody. Osiedle polskich sierot w Oudtshoorn 1943–1950, w: Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych. Studia i szkice, red. E. Kowalczyk, L. Ladorucka, W. Marciniak, B. Szubtarska, J. Żelazko, Łódź 2014, s. 863–907.
Zins H., Polacy w Afryce Wschodniej, Lublin 1978.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

4

Start page:

25

End page:

54

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:154112 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.4.02

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information