Obiekt

Tytuł: Spotkania Kościoła z nowoczesnością – nowe amerykańskie badania nad katolicyzmem w XX w.

Twórca:

Pazik, Przemysław ORCID

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 4 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 151-197

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W artykule dokonano przeglądu najnowszych publikacji amerykańskich dotyczących historii Kościoła katolickiego w XX w. Omówione prace wpisują się w nurt intellectual history, stanowiąc próbę prześledzenia rożnych nurtów myśli katolickiej, które kulminację osiągnęły w czasie Soboru Watykańskiego II. Analiza amerykańskich opracowań pozwala wskazać następujące cechy opisywanego podejścia do historii Kościoła: koncentracja na aktorach świeckich, docenienie nurtów kontestujących ortodoksję i konserwatywne nurty w Kościele oraz omówienie doświadczenia krajów, w których katolicyzm funkcjonował w sporze z innymi nurtami myśli (Francja, Niemcy).

Bibliografia:

Bellin E., Faith in politics. New trends in the study of religion and politics, „World Politics” 2007, t. LX, s. 315–47.
Białkowski M., Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i Szkice, Toruń 2016.
Chamedes G., A Twentieth-Century Crusade. The Vatican’s Battle to Remake Christian Europe, Cambridge (MA) 2019.
Chappel J., Catholic Modern. The Challenge of Totalitarianism and the Remaking of the Church, Cambridge (MA) 2018.
Christian Democracy across the Iron Curtain. Europe Redefined, red. P.H. Kosicki, S. Łukasiewicz, Cham 2018.
Horn G.R., Western European Liberation Theology 1924–1959. The First Wave, New York 2008.
Kaiser W., Christian Democracy and the Origins of European Union, Oxford 2007.
Kosicki P.H., Catholics on the Barricades. Poland, France and „Revolution” 1891–1956, New Haven–London 2018.
Kosicki P.H., Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligenci katolickiej, tłum. J. Giebułtowski, Warszawa 2016.
Kosiński K., Próba synkretyzmu katolicko-socjalistycznego, „Polska 1945/45–1989. Studia i Materiały” 2017, nr 15, s. 375–390.
Kozerska E., Scheffler T., Kryzys cywilizacji i rasizm w nauczaniu Piusa XI oraz w projekcie encykliki Humani generis unitas z 1939 r., „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2009, t. XXXI, s. 77–98.
Mattei R. de, Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana, tłum. S. Orzechowski, Ząbki 2012.
O’Malley J., Co zdarzyło się podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2011.
Papini R., L’internazionale DC. La cooperazione tra i partiti democratici cristiani dal 1925 al 1985, Milano 1986.
Polewska A., Humani generis unitas – projekt antyrasistowskiej encykliki Piusa XI, „Kościół i Prawo” 2016, t. V, nr 2, s. 9–24.
Przeperski M. (rec.), P.H. Kosicki, Personalizm po polsku…, „Pamieć i Sprawiedliwość” 2017, nr 30, s. 505–510.
Religia i polityka. Zarys problematyki, red. P. Burgoński, M. Gierycz, Warszawa 2014.
Turowicz J., Sprawa kultury katolickiej w Polsce, „Znak” 1947, nr 5, s. 500–519.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

52

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

151

Strona końc.:

164

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:154117 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2020.4.06

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/52/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji