Object

Title: „Podróżujemy dla własnej przyjemności...” – zapis podróży Daniela Naborowskiego z Montpellier do Awinionu

Creator:

Bielak, Alicja (literaturoznawstwo) ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 64 (2020) ; Materiały

Institutional creator:

Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ISNI

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 35-122 : ill. ; Summary in English. Abstract in English and Polish.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article discusses the fragments of Basel manuscript of Thomas Platter the Younger’s diary from his journey through France, in which Daniel Naborowski is mentioned. The document sheds new light on the life of the Polish poet. As it turns out, in early 1596, between Orleans and Geneva, Naborowski first visited Montpellier, Nîmes, and Avignon. The document is the more important that Platter offers a detailed insight into the early period of the poet’s student life, even before he entered the service of the Radziwiłłs. Platter provides direct quotes from Naborowski, who served as an interpreter of young travellers during their (sometimes contentious) contacts with foreign nations.

References:

Barycz H., Sto lat polskich studiów i podróży kulturalnych do Genewy (1550–1650) (2), „Przegląd Humanistyczny”, 9, 1965, 4, s. 17–46
Dürr-Durski J., Daniel Naborowski: monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce, Łódź 1966
Dzięgielewski R., Przygotowanie młodzieży do podróży akademickiej w XVI–XVII wieku na przykładzie traktatów apodemicznych, w szczególności „Brewiarza apodemicznego” gdańszczanina Samuela Zwickera, Gdańsk 2015
Golik-Prus A., Wpisy Daniela Naborowskiego do „alba amicorum”, „Pamiętnik Literacki”, 88, 1997, 4, s. 145–151
Les Juifs à Montpellier et dans le Languedoc à travers l’histoire du Moyen Age à nos jours. Actes du colloque international du Centre régional d’histoire des mentalités et du Centre de recherches et d’études juives et hébraïques. Actes remaniés, enrichis et complétés de nouvelles études, éd. par C. Iancu, postf. de G. Nahon, Montpellier 1988
Krzywy R., Apodemikum, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Warszawa 2012, s. 45–46
Krzywy R., Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Warszawa 2001
Krzywy R., Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, Warszawa 2013
Kucharski A., Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń 2013
Liechtenhan F.-D., Théodore Zwinger, théoricien du voyage, „Littérales”, 7, 1990, s. 151–164
Mączak A., Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001
Mączak A., Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1978
Pietrzyk Z., W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538–1621, Kraków 1997
Sajkowski A., Włoskie przygody Polaków. Wiek XVI–XVIII, Warszawa 1973
Skolimowska M., Daniel Naborowski. Szkic biograficzny poety – dworzanina, „Reformacja w Polsce”, 25–32, 1935–1936, s. 185–216
Tygielski W., Na cóż te koszta i trudy? W jakim celu w XVII wieku wysyłano młodzież szlachecką na zagraniczne studia?, OiRwP, 50, 2006, s. 141–156
Tygielski W., „Peregrinatio Academica” czy „Grand Tour”? Podróże „do szkół” w systemie edukacji staropolskiej, w: idem, W podróży po Europie. Studia z dziejów kultury nowożytnej, red. A. Kalinowska, Warszawa 2019, s. 318–335
Włodarski M., O niesolidnych dłużnikach, czyli przyczynek do korespondencji Daniela Naborowskiego, w: Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. J. Okoń, współpr. M. Kuran, Łódź 2000, s. 41–47

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

64

Start page:

35

End page:

56

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:154397 ; 0029-8514 ; 2450-8349 ; 10.12775/OiRwP.2020.02

Source:

IH PAN, sygn. A.512/64 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/64 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information