Object structure
Title:

Rozwój szlaków tranzytowych i komunikacyjnych w mieście a problem degradacji przestrzeni publicznej

Subtitle:

Development of transit and communicati on routes in the city towards the degradation of public space problem ; Journal of Urban Ethnology 18 (2020)

Creator:

Błahut, Grzegorz

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2020

Description:

ill.; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

public space ; street ; mobility ; modernization

Abstract:

The article describes the changes in the urban public space which are the result of the expansion of roads. The analyzed case of the city of Bielsko-Biała shows this process on the example of three urban areas. The first of them is Śródmieście, where the 3 Maja and Zamkowa streets were widened in the 1970s. The second is Lipnik, a village established in the 13th century, where the construction of the ring road in 2008–2011 caused deep spatial and landscape transformations. The third example covers two districts: Aleksandrowice and Wapienica, and shows the same process over time, since the construction is planned to end in 2020. Thus, not only three areas of the city undergoing the same process in different periods of time, but also phases of the public space degradation are submitted for analysis. In view of modern trends observed in developed countries, which strive to limit the numer of cars in cities as well as reduce environmental challenges the author concludes that this type of modernizing activity is a sign that local community’s interests are being ignored, and that the claim that in this way the city gets developed is dubious

References:

Augé M. 2011, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Baraniewicz-Kotasińska S. 2017, Smart city. Ujęcie nowych technologii w koncepcji inteligentnego miasta, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, z.12 (2017), nr 3 (lipiec – wrzesień), s. 29–40
Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T., 2011 Przestrzeń, której nie ma? Refleksje socjologów o przestrzeniach publicznych śląskich miast, „Tematy z Szewskiej”, nr 1(5)/2011, Przestrzeń, s. 85–98
Colville-Andersen M. 2019, Być jak Kopenhaga. Duński przepis na miasto szczęśliwe, przeł. W Mincer., Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków
Dymnicka M. 2011, Od miejsca do nie-miejsca, „Acta Universitatis Lodzienses Folia Sociologica”, Vol. 36, s. 35–52
Furtak E. 2016, Bielsko-Biała. Z ul. 3 Maja zrobiła się rynna z pustymi oknami, https://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/1,88025,19553148,bielsko-biala-z-ul-3-maja-zrobila-sie-rynna-z-pustymi-oknami.html, dostęp 31.01 2020
Jałowiecki B., Szczepański M. S. 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Kajfosz J. 2006, O przemianach przestrzeni publicznej, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, nr 9/2006, s.237 – 246
Koterbska M. 2002, Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900–1945. Opr. J. Polak, Bielsko-Biała, s.155–160
Kuligowski W., Stanisz A. 2017, Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa
Lynch K. 1960, The Image of The City, Harvard University Press, Cambridge-Massachusets
Pajor P. 2008, Obwodnica Wschodnia, „Gazeta Lipnicka”, nr 32 (ROK 12, GRUDZIEŃ)
Polak J. 2002, Zarys dziejów Lipnika, Stowarzyszenie „Lipnik”, Bielsko-Biała
Rewers E. 2005, POST-POLIS. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. UNIVERSITAS, Kraków
Sadik-Khan J., Solomonow S. 2017, Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi, przeł. W. Mincer, M. Żakowska, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków
Urry J.2009, Socjologia mobilności, przeł. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
Wiszniowski J. 2015, Przemiany miejskiej przestrzeni publicznej spowodowane dominacją ruchu samochodowego w aspekcie zagrożeń społecznych, [w:] M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (red.), Zmiany w przestrzeni współczesnych miast, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów s. 57–70
Wójcik M. 2016, [Cieszyńska]: protesty mieszkańców i pismo Rady Osiedla do Wojewody, http://wapienica.info/cieszynska-protesty-mieszkancow-i-pismo-rady-osiedla-do-wojewody/, dostęp 31.01. 2020
Zieliński F. 2007, Szata ideologiczna miasta – architektura i strój, [w:] M. Krajewski (red.), Wizualność miasta. wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań s.11–33
Żakowska M. 2017, Wstęp, [w:] J. Sadik-Khan, S. Solomonow, Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi, przeł. W. Mincer, M. Żakowska, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków, s. 5–13
Plan przebudowy Wysokiego Trotuaru, http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/39861/wysoki-trotuar-przy-zamku-wizualizacja-przebudowy-srodmiescia-film, dostęp 23. 01.2020
Rozbudowa Cieszyńskiej za dwa lata, https://www.bielsko.info/wiadomosci/5916-rozbudowa-cieszynskiej-za-2-lata-bielsko-, dostęp 29.01.2020

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

18

Start page:

31

End page:

46

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-0618 ; doi:10.23858/JUE18.2020.002

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: