Object structure
Title:

Ulica afrykańskiego miasta jako przestrzeń życia na przykładzie Lomé, stolicy Togo

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 18 (2020)

Creator:

Pawlik, Jacek Jan

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

afrykańskie miasto ; przestrzeń publiczna ; ulica ; bliskość ; tożsamość ; gospodarka nieformalna

Abstract:

W artykule przedstawiono funkcje i znaczenie ulicy w afrykańskim mieście na przykładzie Lomé, stolicy Togo. Autor poddaje analizie zebrany podczas wieloletnich badań terenowych materiał, porządkując go w następujących wymiarach: wspólnoty, tożsamości, handlu, obywatelskości i dostępności. Ulica afrykańskiego miasta stanowi przestrzeń pomiędzy prywatną a publiczną. Dla wielu mieszkańców jest to środowisko życia, w którym odgrywa się codzienność: praca, zaopatrzenie, interakcje i przyjemności. Jest miejscem intensywnych relacji społecznych, które wyrażają się na polu znajomości, ekonomicznej wymiany, komunikacji przez plotki i pogłoski, ale też przez oznaki solidarności i kreatywność w sytuacjach kryzysowych. Ulica, jako przestrzeń życia tysięcy ludzi, stanowiąca źródło utrzymania, okazuje się nieodzowna dla strategii przetrwania, choć bywa „drapieżna” ze względu na niebezpieczeństwo przemocy i kradzieży oraz z powodu działania sił okultystycznych

References:

Augé M. 2010 [1992], Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, PWN, Warszawa
Bonhomme J. 2009, Les voleurs de sexe. Anthropologie d’une rumeur africaine, Seuil, Paris
Devisch R. 1995, Frenzy, Violence, and Ethical Renewal in Kinshasa, „Public Culture” 7(3), s. 593–629
Jędrzejczyk D. 2004, Geografia humanistyczna miasta, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa
Lafargue J. 1996, La rue africaine en mouvement: politique et action collective, „Politique africaine” nr 63, s. 24–38, www.politique-africaine.com/numeros/pdf/063024.pdf (dostęp: 25.06.2020)
Leszczyński A. 2012, Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa
Lévy I., Santi G., Thomas O. 1998, La notion de proximités urbaines: quels apports?, [w:] J.-M. Huriot (red.), La ville ou la proximité organisée, Wyd. Anthropos, Paris, s. 199–209
Marguerat Y. 1999, Dynamique urbaine, jeunesse et histoire au Togo, Presse de l‘Université du Bénin, Lomé
Mongin O. 2013, La ville des flux. L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine, Fayard, Paris
Nyassogbo G.K. 2009, Les embarras de Lomé, [w:] A. de Diase, M. Coralli (red.), Espaces en commun. Nouvelles formes de penser et d’habiter en ville, L’Harmattan, Paris, s. 79–95
Pawlik J.J. 2016, Obecność tradycji w afrykańskiej nowoczesności, „Studia Warmińskie” t. 53, s. 25–38
Pawlik J.J. 2018, Twórcza codzienność mieszkańców Lomé, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn
Pawlik J.J. 2019, Transformation of Funeral Rituals in Togo, [w:] H. Selin, R.M. Rakoff (red.), Death Across Cultures. Death and Dying in Non-Western Cultures, Springer, Cham, s. 207–224
Pedrozzini Y., Chenal J., Cissé G., Kaufmann V. 2009, Évocation de „la ville africaine“, [w:] Y. Pedrozzini, J. Chenal, G. Cissé, V. Kaufmann (red.), Quelques rue d’Afrique. Observation et gestion de l’espace public a Abidjan, Dakar i Nouakchott, Eds. Lasur, Lausanne, s. 18–32
Recensement… 2011, Recensement général de la population et de l’habitat (06 au 21 novembre 2010). Résultats définitifs, Lomé, s. 4, http://stat-togo.org/contenu/pdf/pb/pb-vol-special-rgph4-tg-2010.pdf (dostęp: 16.02.2020)
Simone A.M. 2004, For the City Yet to Come. Changing African Life in Four Cities, Duke UniversityPress, Durham and London
Simone A.M. 2005, Introduction. Urban Processes and Change, [w:] A.M. Simone, A. Abouhani(red.), Urban Africa. Changing Contours of Survival in the City, Zed Books, London
Toulabor C.M. 1981, Jeu de mots, jeu de vilains. Lexique de la dérision politique au Togo, „Politique africaine“ nr 3, s. 55–71. www.politique-africaine.com/numeros/pdf/003055.pdf (dostęp: 17.02.2020).]

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

18

Start page:

71

End page:

85

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-0618 ; doi:10.23858/JUE18.2020.004

Source:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: