Object structure
Title:

Culture-creating activities in the city space: examples from Lodz. Anthropological contexts

Subtitle:

Działania kulturotwórcze w przestrzeni miasta: przykłady z Łodzi. Antropologiczne konteksty ; Journal of Urban Ethnology 18 (2020)

Creator:

Karpińska, Grażyna Ewa

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

city space ; grassroots culture-creating practices ; performativism ; intervention projects ; socialisation projects ; discovering local resources ; Lodz ; Poland

Abstract:

Space not only provides a frame, or an arena, for human life, but it is also an important factor of change and an effect of the society’s organisation. This is one of the reasons why grassroots culture-creating activities aimed at marking human presence in a certain place, and altering the perception of space, materialise there. In the article, I present examples of culture-creating practices addressed to the residents of two streets in Lodz; streets which are relatively isolated in terms of space and social contexts and which have been categorised by sociologists as an enclave of poverty. I describe actions by the performance artist Agnieszka Ziemiszewska and the circle of culture animators centring on the “White Crows” Foundation for the Living Culture [Fundacja na rzecz Kultury Żywej “Białe Gawrony”], treating them as means to recognise the context and character of grassroots culture-creating practices aimed a reformatting the socio-cultural identity of a particular area of a city

References:

Augé M. 1995, Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, Verso Books, London
Bielski P. 2008, O tym jak słońce wschodziło na Wschodniej po raz drugi, czyli meldunek z frontu. https://publicystyka.ngo.pl/o-tym-jak-slonce-wschodzilo-na-wschodniej-po-raz-drugi-czyli-meldunek-z-frontu (accessed: June 2019)
de Certeau M. 1984, The Practice of Everyday Life, translated by S. Rendall, University of California Press, Berkeley
Domańska E. 2007, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, “Teksty Drugie”, no. 5, pp. 48–61
Drozdowski R. 2007, Re-formatowanie przestrzeni miejskiej. Od cichej rewolucji vlepek do cichej kontrrewolucji graffiti i na odwrót, [in:] M. Krajewski (ed.), Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 199–210
Dudek K. J., Sikora S. 2018, Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk
Dziadzia B. 2015, Kiedy sztuka wytwarza kapitał. Zaangażowanie i sztuka w przestrzeni publicznej, [in:] B. Dziadzia et al. (ed.), Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego, Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej, Bielsko-Biała–Cieszyn, pp. 15–34
Harvey D. 2012, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, Verso Books, London
Karpińska G.E. 2017, Ulica Wschodnia. W poszukiwaniu przestrzeni codzienności. “Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, vol. 17, pp. 289–303
Karpińska G.E. 2000, Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź – “Łódzkie Studia Etnograficzne” vol. 38
Kunce A. 2007, Miejsce i rytm. O doświadczaniu miejsc w kulturze, [in:] Z. Kadłubek (ed.), Genius loci. Studia o człowieku w przestrzeni, Fundacja Art, Katowice, pp. 93–119
Lefebvre H. 1996, The Right to the City, translated by E. Kofman, E. Lebas, “The Anarchist Library”, https://theanarchistlibrary.org/library/henri-lefebvre-right-to-the-city
Lynch K. 1988, A Theory of Good City Form, MIT Press, London
Niziołek K. 2015, Sztuka społeczna. Koncepcje – dyskursy – praktyki, vol. 1, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
„Obcy” to „Żyd”, czyli wróg, 2007, “Gazeta Wyborcza”, 7 May. http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,6583535,_Obcy_to_Zyd_czyli_wrog.html, accessed: September 2019
Popławska I. 1982, Architektura mieszkaniowa Łodzi w XIX w., Politechnika Łódzka, Łódź
Plińska W., Rakowski T. 2009, Badanie – rozumienie – działanie społeczne. Projekt etnografii animacyjnej i etnograficznie zorientowanej animacji kultury, “Kultura Współczesna”, no. 4, p. 32–50
Puś W. 2001, Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793–1914, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź
Putnam R. 1995, Turning In, Turning Out: the Strange Disappearance of Social Capital in America, “Political Science and Politics”, vol. 28, no. 4, pp. 664–683, https://www.uvm.edu/~dguber/POLS293/articles/putnam1.pdf, accessed: June 2019
Rejniak-Majewska A. 2014, „Alternatywna taśma montażowa” czy nieszkodliwy performans? O artystycznym aktywizmie i porowatym polu sztuki. “Praktyka Teoretyczna”, 4(14), pp. 271–286,https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/2821, accessed: September 2019
Rykała A. 2010, Łódź na mapie skupisk żydowskich Polski (po 1945 r.), [in:] A. Lech, K. Radziszewska, A. Rykała (eds.), Społeczność polska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Wydawnictwo UŁ, Łódź, pp. 267–332
Słońce Wschodzi na Wschodniej – już teraz, 2007, “Gazeta Wschodnia”, no. 1, pp. 2–3
Skubaczewska-Pniewska A. 2000, Teoretycznoliterackie i światopoglądowe „sąsiedztwa” teorii karnawalizacji literatury, [in:] A. Skubaczewska-Pniewska (ed.), Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, pp. 47–68
Spodenkiewicz P. 1998, Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie i miejsca, Łódzka Księgarnia Niezależna, Łódź
Szrejner M., Wojna K. 2009, Animatorzy wyciągają dzieci z bramy i sprzed komputera, “Dziennik Łódzki”, 14 November, https://dzienniklodzki.pl/animatorzy-wyciagaja-dzieci-z-bramy-i-sprzed-komputera/ar/185563/4, accessed: May 2019
Warzywoda-Kruszyńska W., Jankowski B. 2013, Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy, Wydawnictwo UŁ, Łódź
Zeidler-Janiszewska A. 2007, Perspektywy performatywizmu, “Teksty Drugie”, no. 5, pp. 34–47
https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania/1-okolice-ul-wlokienniczej/ulica-wlokiennicza/, accessed: May 2019
http://ziemi.art.pl/filter/ACTIONS/Nic-Osobistego, accessed: May 2019
http://www.lodz-art.eu/wydarzenia/agnieszka_ziemiszewska, accessed: May 2019

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

18

Start page:

105

End page:

119

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-0618 ; doi:10.23858/JUE18.2020.006

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: