Object structure
Title:

Spacerownik miejski po krakowskich niezależnych galeriach sztuki, czyli specyfika oddolnych inicjatyw artystów w mieście

Subtitle:

City-walking guide to independent art galleries, or the special character of grassroots initiatives of the city’s artists ; Journal of Urban Ethnology 18 (2020)

Creator:

Kudelska, Marta

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Kraków ; sztuka współczesna ; inicjatywy artystyczne ; niezależne galerie sztuki ; miasto ; flâneur

Abstract:

Artykuł stanowi refleksję na temat współczesnych galerii zakładanych przez artystów w Krakowie. Na przykładzie inicjatyw Widna i Nasz ogródek ukazuje te przestrzenie jako miejsca dialogu artystów, kuratorów i odbiorców, a także jako miejsca budujące alternatywny obieg sztuki w mieście. Do opisania tych zależności wykorzystano figurę flâneura, wskazując na możliwość wykorzystania narracyjnego języka do badań nad niezależnymi instytucjami sztuki

References:

Baudelaire Ch. 1998, Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, Wydawnictwo słowo obraz terytoria, Gdańsk
Bauman Z. 1993, Przedstawienie na pustyni, przeł. M., Kwiek [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.) Drobne rysy w ciągłej katastrofie... obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa, s. 71–84
Benjamin W. 2013, Pasaże, Wydawnictwo Literackie, Kraków
Bishop C. 2015, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa
Bourriaud N. 2012, Estetyka relacyjna, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków
Bromboszcz R. 2015, Moda współczesna i cybernetyczna. Wartości, skrzydła i warstwy, „Colloquium WNHiS AMW”, nr 2/2015, s. 71–88
Drągowska M., Kuryłek D., Tatar E. M. 2008, Krótka historia Grupy Ładnie, Ha!art, Kraków
Frydryczak B. 2002, Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań
Guzek Ł. 2006, Od white cube do alternative space, [w:] M. Popczyk (red.) Muzeum sztuki. Antologia, Wydawnictwo Universitas, Kraków. 467–489
Kowalczyk I. 2012, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90, Wydawnictwo Sic!, Warszawa
Kusiak J. 2013, Walter Benjamin i metodologia antropologicznego materializmu. Krzesanie dialektycznych iskier na metalowej głowie Ernsta Thälmanna, „Praktyka Teoretyczna”, nr 2/2013, s. 309–332
Miessen M. 2016, Koszmar partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa
Musielak Ł. 2018, Zmierzch instytucji, Magazyn Szum – archiwum internetowe, https://magazynszum.pl/zmierzch-instytucji/, 17.04.2020
Nowicka M. 2019, Podtapianie Bunkra, Krytyka Polityczna – archiwum internetowe, https://krytykapolityczna.pl/kultura/sztuki-wizualne/podtapianie-bunkra/, 17.04.2020
O’Doherty B. 2005, Uwagi o przestrzeni galerii, tłum. A. Szyłak, [w:] M. Popczyk (red.) Muzeum sztuki. Antologia, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s.451–466
Olszewska P. 2015, Trudna niezależność. O niezależnych przestrzeniach artystycznych, Magazyn Obieg – archiwum internetowe, http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/felieton/37083, 17.05.2020
Pospiszyl T. 2012, Artist run initiatives (ARI) – cechy ogólne i analiza wybranych przykładów historycznych w Czechosłowacji i republice czeskiej, „Sztuka i Dokumentacja”, nr 7/2012, s. 38–43
Skóra F. 2018, Pracownia i dom Bogusława Bachorczyka (rozmowa), https://pracowniedowgladu.pl/pracownia-i-dom-boguslawa-bachorczyka/, 13.04.2020
Sowa J. 2009, Goldex poldex Madafaka, czyli raport z (oblężonego) Pi Sektora, [w:] M. Lind, R. Minichbauer (red.) Europejskie polityki kulturalne, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, s.17–28
Woolf V. 2018, Eseje wybrane, Wydawnictwo Karakter, Kraków

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

18

Start page:

121

End page:

135

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-0618 ; doi:10.23858/JUE18.2020.007

Source:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: