Object structure
Title:

Polacy w Berlinie i Londynie: różne oblicza sukcesu migracyjnego. Część 1

Subtitle:

Poles in Berlin and London: different faces of migration success. Part 1 ; Journal of Urban Ethnology 18 (2020)

Creator:

Szczepaniak-Kroll, Agnieszka

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2020

Description:

ill.; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Poles ; Berlin ; London ; migration ; success ; integration ; scattered group

Abstract:

The article concerns Poles living in Berlin and London, who managed to deal with the integration proces and achieved personal success on various levels. Although the research used in the text concerned migrations that began in the 1980s and continue to this day, it particularly focuses on post-accession migrants. At the beginning, I have presented the research assumptions on which the studies were based and the conclusions drawn on their basis. I also have included methodological foundations of research. Next, I have discussed the situation of two West European cities, Berlin and London, in a migration context, and the specificity of the Polish group as seen against this background. The article is the first, introductory part of an integrated cycle. It isdeveloped in the text Poles in Berlin and London: different faces of migration success. Part 2 by Anna Szymoszyn, published in the same issue of JUE

References:

Amt für Statistik Berlin, http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/pms/2018/18-09-14.pdf, 08.10.2019
Borjas G.J. 1994, The Economics of Immigration, „Journal of Economic Literature”, nr 32, s. 1667–1717
Burrell K. 2002, Migrant memories, migrant lives: Polish national identity in Leicester since 1945, „Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society”, nr 76, s. 59–77
Business Insider 25.05.2018. Polacy założyli w Wielkiej Brytanii już ponad 60 tys. firm, https://businessinsider.com.pl/firmy/ile-firm-zalozyli-polacy-w-wielkiej-brytanii/etfr9gt, 18.06.2020
Chodubski A. 2002, Bariery i możliwości cywilizacyjne współczesnej emigracji polskiej, [w:] Szczerbiński W. M. (red.), Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie (od września 1939 r. do współczesności), Instytut Kultury Fizycznej, Gorzów Wielkopolski, s. 23–36
Co to jest wellbeing – definicja, https://www.karierawfinansach.pl/, 29.04.2020
Cohen M. 2008, Global Diasporas. An Introduction, Second Edition, Routledge, London–New York
Conradson D., Latham A. 2005, Friendship, networks and transnationality in a world city: Antipodean transmigrants in London, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 31, s. 287–305
Eade J., Drinkwater S., Garapich M. 2006, Class and Ethnicity: Polish Migrants in London, University of Surrey, Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism, Roehampton
Ersȍz A. 2012, Ethnische Ökonomien in Berlin: Der Stand, GUWBI e.V., Berlin
Favell A. 2008, The new face of East-West migration in Europe, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 34, s. 701–716
Favell A. 2010, European Identity and European Citizenship in three ‘Eurocities’: A sociological Approach to the European Union, „Politique européenne”, nr 1 (30)
Garapich M.P. 2008. The migration industry and civil society: Polish immigrants in the United Kingdom before and after EU enlargement, „Journal of ethnic and migration studies”, s. 735–752, https://doi.org/10.1080/13691830802105970, 11.12.2019
Gawryszewski A. 2005, Ludność Polski w XX wieku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
Główny Urząd Statystyczny, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042016,2,10.html?pdf=1, 18.09.2019
Goździak E., Czerniejewska I. 2016, Sukces czy porażka? O Polakach powracających z „życia na ulicy” w Wielkiej Brytanii, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 42 (2/160), s. 98–116
González-Ferrer A. 2010, Explaining the labour performance of immigrant women in Spain: The interplay between family, migration and legal trajectories, „International Journal of Comparative Sociology’, nr 52, s. 63–78
Grzymała Kazłowska A., Łodziński S. (red.) 2008, Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Heckmann F., Schnapper D. (red.) 2003, The Integration of Immigrants in European Societies. National Differences and Trends of Convergence, De Gruyrter, Stuttgart
Holmes C. 1988, John Bull’s Island: Immigration and British Society 1871–1971, Macmillan, Basingstoke
Home Office 2006, White Paper. A Points-Based System: Making Migration Work for Britain,https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/272243/6741.pdf, 18.06.2020
Home Office 2009, Highly Skilled Migrant Programme, http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/tier1/hsmp/, dostęp: 18.06.2020
Iglicka K. 2011, Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku – przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa. Raporty i Analizy 5, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa
Internationale Wirtschaft 2012, Internationale Wirtschaft in Berlin, Berlin
Jabłecka B. 2012, Dostęp do mieszkalnictwa i bezdomność migrantów w Anglii. Seria: Badania, ekspertyzy, rekomendacje, Instytut Studiów Politycznych, Warszawa
Jost O., Bogai D. 2016, Ausländer am Arbeitsmarkt in Berlin-Brandenburg, „IAB Regional Berichte und Analysen aus dem Regionalen Forschungsnetz”, nr 1/2016, Berlin-Brandenburg
Judah B. 2018, Nowi londyńczycy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Kaczmarczyk P., Okólski M. 2005, Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa
Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. 2008, Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, „Biuletyn FISE”, nr 3, Warszawa
Koikkalainen S. 2012, Virtual Fields: How to Study a Scattered Migrant Population Online. The Case of Highly Skilled Finns in the European Union, [w:] Hirvi W. L., Snellman A. (red.), Where is the Field? The Experience of Migration Viewed through the Prism of Ethnographic Fieldwork, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, s. 45–65
Kołodziejczak S. 2014, Problemowy wymiar emigracyjnej tymczasowości, „Studia Migracyjne –Przegląd Polonijny”, nr 40 (2/152), s. 25–40
Kowalewska G., Rutkowska-Ziarko A., Simister J., Sonme Y. 2016, Where and Why in the UK? The Case of Polish Migrants, „Olsztyn Economic Journal”, No. 11(2), s. 137–150. http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej1/wydania/eko11_16_2.pdf, 26.07.2017
Kozłowski J. 1992, Polacy w Niemczech w XIX i XX wieku (do 1945 r.), [w:] Szydłowska-Ceglowa W. B. (red.), Polonia w Europie, Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań, s. 223–244
Krings T., Moriartu E., Wickham J., Bobek A., Salamonska J. 2013, New mobilities in Europe: Polish migration to Ireland post-2004, Manchester University Press, Manchester
Krotofil J. 2013, Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, Nomos, Kraków
Kubicki P. 2016, Tożsamość, pamięć i obywatelskość miast w kontekście konkursu na europejską stolicę kultury [w:] Kubicki P., Gierat-Bieroń B., Orzechowska-Wacławska J., Efekt ESK Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta, Nomos, Kraków, s. 13–25
Lachowicz M. 2007, Polish Migration To London: A Drama In Three Acts, https://www.culture24.org.uk/history-and-heritage/art44193, 26.10.2019
Landry Ch. 2013, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów (tłum. O. Siara), Warszawa: Narodowe Centrum Kultury
Lee E. S. 1966, A Theory of Migration, „Demography”, nr 3(1), s. 47–57
London Datastore, https://data.london.gov.uk/, 04.05.2020
Lopez-Rodriguez M. 2010, Migration and the quest for normalcy: Polish migrant mothers and the quest for meritocratic opportunities in the UK, „Social Identities”, nr 16 (3), s. 339–358
Makulec A. 2013, Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających i migrantów na przykładzie personelu medycznego, CMR Working Papers, nr 61/119
Masłoń M. 2016, Najpopularniejsze zawody wykonywane przez Polaków w Wielkiej Brytanii, 12/06/2016, https://www.taniabrytania.uk/najpopularniejsze-zawody-wykonywane-przez-polakow-w-wielkiej-brytanii-praca-w-uk/, 18.06.2020
Massey D. S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J. E. 1999, Worlds in motion: Understanding international migration at the end of the millennium, Clarendon Press, Oxford
Mituła E. 2009, Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa rodziców, [w:] Ładyżyński W A. (red.), Rodzina we współczesności, Wrocław, s. 163–183
Mydel R. 2011, Wielkość i kierunki geograficzne współczesnej emigracji edukacyjnej Polaków, [w:] Kargol. W A. M., Masiarz W. (red.), Nietypowe migracje Polaków w XIX–XXI wieku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 123–132
Office for National Statistics U.K. 2019, https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality, 27.10.2019
Okólski M., Salt J. 2014, Polish Emigration to the UK after 2004; Why Did So Many Come?, „Central and Eastern European Migration Review”, No. 3(2)
Olbrycht P. 2014, Migracje zarobkowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego”, nr 2, s. 19–34
Owen D., Fihel A., Green A. 2007, Najnowsza migracja z Polski do Wielkiej Brytanii, „Biuletyn Migracyjny”, nr 12 www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl, 20.06.2018
Paritus V. 2014, “Economic Migrant” or “Middling Transnationals”? East European Migrants’ experiences of work in the UK, „International Migration”, nr 52(1), s. 36–55
Rauziński R. 2009, Migracje zagraniczne Polaków w XX i XXI wieku, „Biuletyn Rządowej Rady Ludnościowej”, nr 54, Warszawa
Reich R. Luthra R., Platt L., Salamonska L. 2014, Migrant diversity, migration motivations and early integration: the case of Poles in Germany, the Netherlands, London and Dublin. Institute of Social and Economic Research, „LEQS Paper”, nr 74
Rudiger A., Spencer S. 2003, Social Integration of Migrants and Ethnic Minorities: Policies to Combat Discrimination. Referat zaprezentowany na konferencji: „The Economic and Social Aspects of Migration”, European Commission & OECD, 21–22.01.2003, Bruksela, http://www.oecd.org/migration/mig/15516956.pdf, 10.11.2019
Rutherfurd E. 2017, Londyn, Wyd. Czarna Owca, Warszawa
Ryan L. 2008, ‘I had a sister in England’: family-led migration, social networks and nurses, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 34 (3), s. 453–470
Ryan L. 2009, How women use family networks to facilitate migration: a comparative study of Irish and Polish women in Britain, „The History of the Family “, nr 14, s. 217–231
Ryan L. 2011, Migrants’ social networks and weak ties: accessing resources and constructing relationships post-migration, „Sociological Review”, nr 59 (4), s. 707–724
Ryan L. 2015, “Another year and another year”: Polish migrants in London extending the stay over time, Summary Report, SPRC Middlesex Univ.
Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B. 2008, Social networks, social support and social capital: Polish migrants in London, „Sociology”, nr 42 (4), s. 672–690
Ryan L., Sales R., Tilki M. 2009a. Recent Polish Migrants in London: Accessing and Participating in Social Networks across Borders, [w:] Burrell K. (red.), Polish Migration to the UK in the ‘New’ European Union, Routledge, London, DOI: https://doi.org/10.4324/9781315601137, 11.11.2019
Ryan L., Sales R., Tilki M. and Siara B. 2009b, Family strategies and transnational migration: recentPolish migrants in London, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 35 (1), s. 61–77
Ryan L., Sales R. 2011, Family Migration: the role of children and education in family migration decision-making, „International Migration”, nr 50, s. 90–103
Sadowski P. 2010, Akcje regularyzacyjne w Wielkiej Brytanii i w Polsce, „Materiały Robocze” nr 1(15), Centrum Europejskie Natolin
Sassen S. 2007, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, (tłum. J. Tegnerowicz), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Satora J. 2017, Kto może założyć firmę w Anglii?, „Oak & Berry. Business Outsourcing”, 29/06/2017, https://oakandberry.com/kto-moze-zalozyc-firme-w-anglii-sprawdz-w-ktorych-branzach-mozeszdzialac-jako-spolka-ltd/, 18.06.2020
Schulz B. 2012, Zjawisko bezdomności w Niemczech, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, nr 31, s. 129–141
Sime D. 2014, ‘I think that Polish doctors are better’: experiences with and views of health services in Scotland among newly arrived migrant children and their parents, „Health and Place”, nr 30, s. 86–93
Sójka B. 2018, Najlepiej opłacane (i łatwo dostępne dla Polaków) zawody w UK w 2018 roku, „Blog EasySend – wszystko o życiu na emigracji”, https://www.easysend.pl/blog/praca-dla-polakow-w-uk/, 18.06.2020
Spencer S., Charsley K. 2016, Conceptualising integration: a framework for empirical research, taking marriage migration as a case study, „Comperative Migration Studies”, nr 4 (18), s. 4–18,DOI: 10.1186/s40878-016-0035-x, 11.11.2019
Sumption M. 2009, Social Networks and Polish immigration to the UK, [w:] Economics of Migration Working Paper, nr 5, Institute of Public Policy Research, London
Szewczyk A. 2014, Continuation or Switching? Career patterns of Polish graduate migration in England, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 40(5), s. 847–864
Traser J. 2006, Who’s Still Afraid of EU Enlargement, European Citizen Action Service, Bruxelles
Trevena P., McGhee D., Heath S. 2013, Location, Location? A Critical Examination of Patterns and Determinants of Internal Mobility Among Post-accession Polish Migrants in the UK, „Population, Space and Place”, nr 19/6, s. 671–687
Ungenutzte… 2009, Ungenutzte Potenziale. Zur Lage der Integration in Deutschland, Berlin: Institut für Bevölkerung und Entwicklung
Weber M. 2002, Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Werbner P. 1979, Avoiding the ghetto: Pakistani migrants and settlement shifts in Manchester, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 7 (3), s. 376–389
Where Are We Now? 2014, „Raporty i Analizy”, nr 6, Centrum Stosunków Międzynarodowych, MSZ, Warszawa, www.wherearewenow.csm.org.pl, 13.12.2019
White A. 2010, Polish Families and Migration Since EU Accession, Policy Press, Bristol
White A. 2011, Polish Families and Migration since UE Accession, Policy Press, Bristol
White A., Ryan L. 2008, Polish ‘temporary’ migration: the formation and significance of social networks, „Europe-Asia Studies”, nr 60 (9), s. 1467–1502
Woodbridge J. 2005, Sizing the unauthorized (illegal) migrant population in the United Kingdom in 2001, Home Office Online Report 29/05
Ziętkiewicz G. 1989, Polen in Berlin – Geschichte und Gegenwart. Polacy w Berlinie – historia i dzień dzisiejszy, Die Ausländerbeauftragte des Senats, Berlin

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

18

Start page:

167

End page:

193

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-0618 ; doi:10.23858/JUE18.2020.010

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: