Object structure
Title:

Moc filmowego obrazu. Herzog i epifanie

Subtitle:

The power of the film image. Herzog and epiphanies ; Journal of Urban Ethnology 18 (2020)

Creator:

Nowina-Sroczyńska, Ewa

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Werner Herzog ; epifania ; mity apokaliptyczne ; dokument etnograficzny

Abstract:

Autorka wyjaśnia przyczyny, dla których poszukuje filmów etnograficznych poza etnografią. O roli i statusie filmu etnograficznego pisze na podstawie trzech dokumentów Wernera Herzoga. Autorka analizuje je z perspektywy antropologicznej. Postulat reżysera o nieadekwatności współcześnie tworzonych obrazów (w tym obrazów filmowych) do stanu cywilizacji „śledzi” w filmowych egzemplifikacjach, skupiając się na epifanicznych krajobrazach artysty i na jego „mitycznej świadomości”. Propozycja wyjścia poza film obserwacyjny, bazujący na racjonalnym paradygmacie, czerpie właśnie z twórczości ostatniego romantycznego Mistrza kina

References:

Belting H. 2010, Obraz i kult, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk
Bochmann G. 1994, Człowiek na wulkanie. Portret Wernera Herzoga, [w:] P.C. Seel, B. Zmudzinski (red.), Werner Herzog, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków
Campbell J. 2004, Mityczny obraz, Wydawnictwo KR, Warszawa
Cendrars B. 1973, Nie wierzę własnym oczom. Historie prawdziwe, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa
Cirlot J.E. 2000, Słownik symboli, Wydawnictwo Znak, Kraków
Czaja D. 2009, Lekcje ciemności, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
Czaja D. 2013, Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Czaja D. 2015, Figury końca. Przybliżenia, [w:] D. Czaja (red.), Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, s. 7–23
Czaja D., Juszczak W. 2017, Ruiny czasu. Rozmowy o twórczości, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
Czapliński J. 1994, Kino i jego sobowtór. O aspekcie transcendentnym filmów Herzoga, [w:] P.C. Seel, B. Zmudzinski (red.), Werner Herzog, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków
Eco U. 2008, Sztuka, Wydawnictwo M, Kraków
Eliade M. 2009, Traktat o historii religii, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa
Forstner D. 1990, Świat symboliki chrześcijańskiej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
Herzog W. 2010, Deklaracja z Minessoty. Prawda i fakt w kinie dokumentalnym, [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 112–114
Juszczak W. 2015, Przemijalna postać świata. O Satyriconie Felliniego, [w:] D. Czaja (red.), Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, s. 207–213
Kopkiewicz A. 2010, Lodowe i piaszczyste pustynie Wernera Herzoga, [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 34–47
Kowalski A.P. 2014, Antropologia zamierzchłych znaczeń, Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruń
Kowalski P. 2007, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
van der Leeuw G. 1997, Fenomenologia religii, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa
Majmurek J. 2010, Prawda i technika, [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 135–146
Majmurek J., Wiśniewska A. 2010, Rozmowa z rzeczywistością. Z Arturem Żmijewskim rozmawiają Jakub Majmurek i Agnieszka Wiśniewska, [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 162–172
Nowina-Sroczyńska E. 2015, Hipnotyczne, nieregularne pejzaże Księcia, [w:] J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), W krainie metarefleksji. Księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 571–583
Pflaum H.G. 2010, Jestem dość spójny. Z Wernerem Herzogiem rozmawia Hans Günter Pflaum, [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 6–27
Przybylski R. 1994, Pustelnicy i demony, Wydawnictwo Znak, Kraków
Sarbiewska J. 2014, Ontologia i estetyka filmowych obrazów Wernera Herzoga, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk
Seel P.C., Zmudzinski B. (red.) 1994, Werner Herzog, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków
Słodowski J. 1994, Fenomen egzystencji – fenomen kultury, [w:] P.C. Seel, B. Zmudzinski (red.), Werner Herzog, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków
Słownik terminów literackich 2004, A. Nawrot (red.), Wydawnictwo Greg, Kraków
Szczuka K. 2010, Kaspar David Friedrich po Holokauście. Z Marią Janion rozmawia Kazimiera Szczuka [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 90–99
Szymborska W. 2010, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków
Uszyński J. 1986, Herzogowska antropologia, „Film na Świecie”, nr 331

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

18

Start page:

217

End page:

237

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-0618 ; doi:10.23858/JUE18.2020.012

Source:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: