Object structure
Title:

Co to znaczy być dzisiaj wieśniakiem? – antropologiczna analiza treści wypowiedzi internautów

Subtitle:

What does it mean to be a ‘redneck’? – the anthropological analysis of internet users’ comments ; Journal of Urban Ethnology 18 (2020)

Creator:

Woźniak, Anna

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2020

Description:

il.; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

antropologia mediów ; wieśniak ; kultura współczesna ; media ; internet

Abstract:

W artykule zaprezentowano rozważania na temat słowa wieśniak we współczesnej kulturze. Na podstawie analizy memów i wypowiedzi internautów, znalezionych na wybranych polskich stronach internetowych, szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego obecnie nazwanie kogoś wieśniakiem jest postrzegane jako obelga. Zamieszczam także moją definicję tego pojęcia, której podstawą są ustalenia poczynione w czasie badań. Odwołując się do literatury, wyjaśniam, dlaczego i kiedy, moim zdaniem, wyraz ten nabrał jednoznacznie negatywnego wydźwięku

References:

Bagiński K. 2019, Odwołano lot przez awanturującego się Polaka. „Pozwę was na 100 milionów”, „InnPoland.pl”, https://innpoland.pl/153553,pijany-polak-awanturowal-sie-w-samolocie-lot-odwolano-pasazerowie-wsciekli, dostęp 20.04.2020
Benedyktowicz Z. 2000, Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Benedyktowicz Z., Markowska D. 1979, O niektórych problemach identyfikacji kulturowej w procesie porozumiewania się, „Etnografia Polska”, t. XXIII, z. 2, s. 205–236
Burszta J. 1974, Kultura ludowa – kultura narodowa: szkice i rozprawy, LSW, Warszawa
Chumiński J. (red.) 2010, Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944–1989, GAJT, Wrocław
Damrosz J. (red.) 1985, Kultura wsi. Kryzys wartości, LSW, Warszawa
Domke R. 2016, Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
Gaze M. 2015, Językowy obraz wieśniaka we współczesnej polszczyźnie, „Studia Obszarów wiejskich”, t. 40, s. 181–187, http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/58065/WA51_78069_r2015-t40_SOW-Gaze.pdf, dostęp 16.04.2020
Gdula M. 2017, Odważ się być średnim, „Krytyka Polityczna”, https://krytykapolityczna.pl/kraj/odwaz-sie-byc-srednim/, dostęp 16.04.2020
Grant G. M. 2005, Leksykon memetyczny, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, 9, http://www.memowisko.com/p/o-memowisku.html, dostęp 10.07.2014
Influencer, https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/influencer;6368873.html, dostęp 10.06.2020
Jarosz D. 2007a, „Chłopskość” jako element stygmatyzacji w przestrzeni miejskiej w Polsce po 1945 r., [w: ] J. R. Szaflik i in. (red.), Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, t. 2, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk–Warszawa, s. 393–408
Jarosz D. 2007b, „Pastuchy”, „okrąglaki”, „wieśniacy”. Miasto peerelowskie i jego chłopscy mieszkańcy, „Więź”, 5, s. 106–115
Jarosz D. 2010, ‘Peasantness’ as an Element of Stigma within the Polish Urban Expanse post-1945, “Acta Poloniae Historica”, t. 102, s. 67–88
Jezierski F. S. 1790, Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, Drukarnia Jego Cesarsko-Królewsko-Apostolskiej Mości, Sambor, https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=378286, dostęp 30.04.2020
Kalinowska D. 2018, Zagubieni, roszczeniowi, awanturni. Polscy turyści to utrapienie wakacyjnych kurortów, „forsal.pl”, https://forsal.pl/artykuly/1138748,zagubieni-roszczeniowi-awanturni-polscy-turysci-to-utrapienie-wakacyjnych-kurortow.html, dostęp 20.04.2020
Kapuściński R. 2006, Ten inny, Wydawnictwo Znak, Kraków
Kraszewski J.I. 1884, Wybór pism, oddział I. Powieści sielskie, Nakład i Druk S. Lewentala, Warszawa
Krawiec Z. 2016, Projekt normalność. Rozmowa z Magdą Szcześniak, „Dwutygodnik”, 196,https://www.dwutygodnik.com/artykul/6800-projekt-normalnosc.html?print=1, dostęp 04.03.2020
Kutrzeba-Pojnarowa A. 1985, Wieś i jej kultura w społecznej świadomości (o rewaloryzację kultury ludowej), [w:] J. Damrosz (red.), Kultura wsi. Kryzys wartości, LSW, Warszawa, s. 46–65
Marciniak P. 2011, Architektura szczęścia, czyli krótka historia polskiego „gargamela”, „Czas Kultury”, 6, s. 44–51
Murawska H. 1994, Imigranci wiejscy w mieście, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn
Pigoń S.1974, Na drogach kultury ludowej. Rozprawy i studia, LSW, Warszawa
Przybytek J. 2013, Projekty domów: Im bardziej koszmarkowaty, tym lepszy, „Dziennik Zachodni”,https://dziennikzachodni.pl/projekty-domow-im-bardziej-koszmarkowaty-tym-lepszy-zdjecia/ar/c9-1075214, dostęp 20.04.2020
Słomka J. 1988, Pamiętnik włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, LSW, Warszawa
Stomma L. 2002, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje, Wydawnictwo Piotr Dopierała, Łódź
Szczepański J. 1988, Chłopi i kultura chłopska w społeczeństwie polskim, LSW, Warszawa
Zaremba Bielawski M. 2018, Dom z dwiema wieżami, Wydawnictwo Karakter, Kraków
13.08.2014, (link archiwalny; archiwum prywatne autorki)
13.04.2014, (link archiwalny;archiwum prywatne autorki)
17.02.2014
01.09.2014, (link archiwalny; archiwum prywatne autorki)
22.06.2014, (link archiwalny; archiwum prywatne autorki)
17.02.2014, (link archiwalny; archiwum prywatne autorki)
22.06.2014, (link archiwalny; archiwum prywatne autorki)
01.04.2020
13.04.2014
13.04.2014
17.02.2014
30.06.2014
11.04.2014
23.08.2014
23.08.2014
23.08.2014 (link archiwalny; archiwum prywatne autorki)
21.09.2014
13.08.2014, (link archiwalny; archiwum prywatne autorki)
15.01.2020
01.04.2020
21.09.2014
użytkownik MudPie, 20.04.2020
10.06.2020
23.08.2014
23.08.2014
15.01.2020
28.01.2020
10.07. 2014
01.09.2014
15.04.2020
20.04.2020

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

18

Start page:

239

End page:

266

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1429-0618 ; doi:10.23858/JUE18.2020.013

Source:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: