Obiekt

Tytuł: Why Do We Have to Turn on This Washing Machine? The Processes of Domesticating Household Technology – Situations of Resistance

Twórca:

Skowrońska, Marta

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Etnografia Polska 64 z. 1-2 (2020)

Współtwórca:

Granas, Michelle. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

The author argues that resistance to new technology does not result from “technophobia” but rather from the fact that the new technological object is inscribed with new meanings and frameworks of action that may disturb the existing networks of practices, beliefs, and knowledge. Based on an analysis of 24 dyadic in-depth interviews and 52 individual in-depth interviews with people aged 47–91 living in Warsaw and Poznan (Poland), five sources of resistance to new domestic technologies were identified: (1) disruption of “flow” (Csikszentmihalyi 1990) – the pleasure resulting from a habitual and automatic action, the synchronization between the body and its material surroundings; (2) disruption of the “natural order of things” (the “mental map,” Kaufmann 2001) – a sense of security, durability or safety resulting from the stability of the spatial and material arrangement of the home (a sense that everything is in its place); (3) differences of standards and cultural ideals regarding acceptable practices, the quality of their performance, and their effect; (4) possible disturbance in relationships between members of the household; (5) beliefs about what is right, moral, or correct, as well as dissonances between different pieces of knowledge and beliefs, and between an opinion or belief and an embodied practice

Bibliografia:

Akrich Madeline 1992, The De-Scription of Technical Objects, [in:] Shaping technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change, W. Bijker, J. Law (eds.), pp. 205−224.
Appadurai Arjun 1986, The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, A. Appadurai (ed.), Cambridge MA, Nowy Jork
Berker Thomas, Hartmann Maren, Punie Yves, Ward Katie (eds.) 2006, Domestication of Media and Technology, London, Open University Press
Bourdieu Pierre 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warsaw
Marody Mirosława and Giza-Poleszczuk Anna 2004, Przemiany więzi społecznych, Scholar, Warsaw
Brosnan Mark 1998, Technophobia: The Psychological Impact of Information Technology, Routledge, London
Cowan Ruth Schwartz 1976, The ‘Industrial Revolution’ in the Home: Household Technology and Social Change in the 20th Century, Technology and Culture, Vol. 17, No. 1., pp. 1−23
Csikszentmhalyi Michaly, Rochberg-Halton Eugene 1981, The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self, Cambridge University Press, Cambridge
Csikszentmihalyi, Mihaly 1990, Flow: The Psychology of Optimal Experience,Harper and Row, New York
Dant Tim 2004, “The Driver-Car,” Theory, Culture & Society, Vol.21, No.4-5, pp. 61-79
Edensor Tim 2002, National Identity, Popular Culture and Everyday Life, Berg Publishers, Oxford
Geertz Clifford 1983, Local Knowledge: Further Essays In Interpretive Anthropology, Basic Books, New York
Giddens Anthony 1984, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, University of California Press, Berkeley
Giddens Anthony 1991, Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Stanford University Press, Standford
Kaufmann Jean-Claude, 2001, Ego: Pour une sociologie de l'individu, Nathan Université, Paris
Kopytoff Igor 1986, Introduction: Commodities and the Politics of Value, [in:] The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, A. Appadurai (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 3–63
Krajewski Marek 2009, “Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś. Codzienność, przedmioty i reżimy podtrzymujące,” [in:] Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, M. Bogunia-Borowska (ed.), Scholar, Warsaw, pp. 178–200
Lie Merete and Sørensen Knut (eds.) 1996, Making Technology Our Own? Domesticating Technology into Everyday Life, Oslo, Scandinavian University Press
Marody Mirosława, Giza-Poleszczuk Anna 2004, Przemiany więzi społecznych, Scholar, Warsaw
Meintjes Helen 2001, ‘Washing Machines Make Lazy Women’: Domestic Appliances and the Negotiation of Women’s Propriety in Soweto, Journal of Material Culture, Vol. 6, No. 3, pp. 345−363
Miller Daniel 1987, Material Culture and Mass Consumption, Basil Blackwell, Oxford
Mylan Josephine, Southertone Dale 2017, The Social Ordering of an Everyday Practice: The Case of Laundry, Sociology, Vol. 52, No.6, pp. 1134−1151
Pink Sarah 2005, Dirty Laundry: Everyday Practice, Sensory Engagement and the Constitution of Identity, Social Anthropology, Vol. 13, No. 3, pp. 275–290
Reckwitz Andreas 2002, Toward a Theory of Social Practices. A Development in Culturalist Theorizing, European Journal of Social Theory, Vol. 5, No.2, pp. 243–63
Schatzki Theodore 2001, Introduction: Practice Theory, [in:] The Practice Turn in Contemporary Theory, T. Schatzki, K. Knorr Cetina, E. von Savigny (eds.), Routledge, London, pp. 10–23
Schmidt Filip 2010, Teorie kuchenne. Dialektyka przyzwyczajeń i refleksyjności w koncepcji Jeana-Claude’a Kaufmanna, Kultura i Społeczeństwo, No.1, pp. 49−86
Shove Elizabeth 2003, Comfort, Cleanliness and Convenience: The Social Organization of Normality, Oxford, Berg
Shove Elizabeth, Hand Martin, Southerton Dale 2005, Explaining Showering: A Discussion of the Material, Conventional, and Temporal Dimensions of Practice, Sociological Research Online, Vol.10, No. 2, pp.101−113
Silva Elizabeth 2002, Time and Emotion in Studies of Household Technologies, Work, Employment and Society, Vol.16, No. 2, pp. 329-340
Silverstone Roger, Hirsch Eric 1992, Consuming Technologies: Media and Information in Domestic Spaces, London/New York, Routledge
Skowrońska Marta 2015, Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort, Nomos, Kraków
Solonari Vladimir 2002, Narrative, Identity, State: History Teaching in Moldova, East European Politics and Societies, Vol. 16, No. 2, pp. 414−445
Sørensen Knut 2006, Domestication. The Enactment of Technology, [in:] Domestication of Media and Technology, Berker T., Hartmann M., Punie Y., Ward K. (eds.), Open University Press, London
Southerton Dale, Shove Elizabeth, Warde Alan, Deem Rosemary 2001, The Social Worlds of Caravaning: Objects, Scripts and Practices, Sociological Research Online, Vol. 6, No. 2, pp. 71−78
Świda-Ziemba Hanna 2010, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Kraków
Szatur-Jaworska Barbara 2000, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Instytut Polityki Społecznej UW, Warsaw
Veblen Thorstein 2019 [1899], The Theory of the Leisure Class: An Economic Study in the Evolution of Institutions, Aegitas [ebook]
Walker Gordon, Shove Elizabeth, Brown Sam 2014, How Does Air Conditioning Become ‘Needed’? A Case Study of Routes, Rationales and Dynamics, [in:] Energy Research and Social Science, Vol. 4, No. 12, pp. 1−9
Warde Alan 2005, Consumption and Theories of Practice, Journal of Consumer Culture, Vol. 5, No. 2, pp. 131–153
Wiślicz Katarzyna 2017, Household as a Battleground of Modernity: Activities of the Home Economics Committee Affiliated to the League of Women (1957–80), Acta Poloniae Historica, vol. 115, pp. 123−150
Wyatt Sally 2007, Non-Users Also Matter: The Construction of Users and Non-Users of the Internet, [in:] Now Users Matter: The Co-Construction of Users and Technology, N. Oudshoorn, T. Pinch (eds.), MIT Press, Cambridge MA, pp. 67–79
Zalewska Joanna 2011, Nowe przedmioty a przemiany praktyk społecznych w doświadczeniu ludzi starych, [in:] Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, J. Mucha, Ł. Krzyżowski (eds.), Wydawnictwo AGH, Kraków, pp. 201−226
Zalewska Joanna 2015, Rewolucja konsumpcyjna i kształtowanie się podmiotu emocjonalnego w perspektywie Norberta Eliasa, Kultura i Społeczeństwo, Vol. 1, pp. 115−136
Żadkowska Magdalena 2016, Para w praniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

64

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

197

Strona końc.:

218

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:158877 ; 0071-1861 ; doi:10.23858/EP64.2020.011

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji