Object structure

Title:

Modelowanie i komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych : III konferencja badań operacyjnych i systemowych BOS'93, 21-23 września 1993 * Przemiany makroekonomiczne * Od stabilizacji do wzrostu; Analiza porównawcza

Subtitle:

Książka = Book ; KS/2/1994/R01P01

Creator:

Cichocki, Krzysztof. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

[2], 10-33 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 33

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Przeanalizowano i wyjaśniono relacje pomiędzy inflacją , stopą procentową, produkcją, płacą realną i bezrobociem po wprowadzeniu programu stabilizacji polskiej gospodarki. Zbadano konsekwencje i słuszność decyzji dotyczących dewaluacji waluty i wysokości stopy procentowej . Omówiono problemy wzrostu gospodarczego i wskazano główne czynniki determinujące wzrost. Przedyskutowano ograniczenia wynikające ze zwiększania popytu globalnego. Wyniki stabilizacji w Polsce porównano z rezultatami zastosowania programów stabilizacji w krajach Europy Łacińskiej , w Izraelu, oraz w Czechosłowacji i na Węgrzech.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1994-02-R01P01

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: