Object structure
Title:

Modelowanie i komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych : III konferencja badań operacyjnych i systemowych BOS'93, 21-23 września 1993 * Przemiany makroekonomiczne * Próba oszacowania skumulowanego efektu inflacyjnego jednorazowej podwyżki cen na surowce i materiały

Subtitle:

Książka = Book ; KS/2/1994/R01P03

Creator:

Woroniecka-Leciejewicz, Irena. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

[2], 45-64 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 63

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Referat przedstawia próby oszacowania skutków inflacyjnych Jednorazowej podwyżki cen na dobra zaopatrzeniowe. Rozważania oparte są na równaniu dynamiki cen, charakteryzowanym przez macierz operatora regulacji R. Przeanalizowano trzy przypadki mechanizmu przenoszenia impulsów inflacyjnych w gospodarce narodowej: pierwszy zakłada zamrożenie plac, natomiast drugi i trzeci odzwierciedla proces ciągłego nadążania plac nominalnych za wzrostem cen na rynku przy uwzględnieniu określonego parametru indeksacji. Na podstawie analizy wartości własnych macierzy R określono, kiedy inflacja wywołana Jednorazowym impulsem cenowym ma charakter gasnący (tylko wówczas można oszacować skumulowany efekt inflacyjny), kiedy natomiast występuje proces nieustannego narastania inflacji.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1994-02-R01P03

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: