Object structure

Title:

Modelowanie i komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych : III konferencja badań operacyjnych i systemowych BOS'93, 21-23 września 1993 * Regiony i regionalizacja * System komputerowy region do podziału obszaru na określoną liczbę spójnych regionów

Subtitle:

Książka = Book ; KS/2/1994/R02P03

Creator:

Malicka-Wąsowska, Joanna. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

[2], 103-110 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 109

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Obecne przeobrażenia ustrojowe (proces przekształceń organizacji przestrzennej społeczeństwa, państwa i gospodarki w gospodarkę rynkową i demokrację parlamentarną), pociągają za sobą konieczność zmian podziału organizacyjnego kraju. Do komputerowego wspomagania pracy nad podziałem danego obszaru składającego się z mniejszych tzw. podstawowych jednostek terenowych na regiony, w ms PAN opracowany został program REGION.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1994-02-R02P03

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: