Object structure

Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Sztuczna inteligencja * Wnioskowanie na podstawie wiedzy o postaci tekstowej

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R14P09

Creator:

Traczyk, Wiesław. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[4], 57-62 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 62

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Ilość informacji z którymi mamy do czynienia szybko wzrasta, więc do ich selekcji, wyszukiwania i wykorzystywania trzeba, w wielu przypadkach, wykorzystywać komputery. Jednakże bardzo często ważne informacje mają postać dokumentów napisanych w języku naturalnym, niezrozumiałym dla komputerów. Jedną z metod przystosowania tekstów do przetwarzania komputerowego jest ich wstępna modyfikacja, dostosowana do potrzeb. Tu rozważane są modyfikacje umożliwiające automatyczne wnioskowanie. Po krótkim przeglądzie kilku języków reprezentacji wiedzy uzasadniany jest wybór Logiki Opisu jako formalizmu o największej przydatności do wnioskowania w różnych reprezentacjach. Dla reprezentacji logicznych wprowadza się pojęcia w postaci zdań (o nieco zmienionej definicji), a dla reprezentacji hierarchicznych i sieciowych – zespół konstruktorów Logiki Opisu.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R14P09

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: